Keski-Suomen liiton perussopimus uudistuu

Ajankohtaista Tiedotteet • 5.1.2021 |

Keski-Suomen liiton perussopimusta on päivitetty. Keskeisimmät muutokset koskivat maakuntavaltuuston koon ja jäsenkuntien maksuosuuden määräytymistä sekä Kuhmoisten siirtymistä vuoden alusta Keski-Suomen maakunnasta Pirkanmaan maakunnan jäsenkunnaksi. Sisällöllisiä muutoksia tehtiin myös liiton toiminta-ajatukseen, tehtäväluetteloon sekä peruspääoman määräytymiseen. Osa perussopimuksen muutoksista oli luonteeltaan teknisiä, kuten viittauksia vanhentuneisiin lakeihin ja sääntöihin.

Maakuntavaltuuston koko pienenee

Keski-Suomen maakuntavaltuustossa on tällä hetkellä 79 jäsentä, mikä on paljon enemmän kuin esimerkiksi Keski-Suomen sairaanhoitopiirin valtuustossa sekä naapurimaakuntaliitoissa Pirkanmaalla ja Pohjois-Savossa.

Maakuntavaltuuston koko on määräytynyt tähän asti siten, että jokainen jäsenkunta sai yhden jäsenen jokaista alkavaa 4000 asukasta kohden, sillä rajoituksella, että Jyväskylän osuus sai olla enintään 40,6 % koko maakuntavaltuuston koosta. Perussopimuksen muutoksella yhden jäsenen saa nyt alkavaa 5000 asukasta kohden. Jyväskylän rajoituksen pysyessä ennallaan. Kevään 2021 kuntavaalien jälkeen valittavan maakuntavaltuuston jäsenmäärä on 60.

Kuntien jäsenmaksun määräytyminen

Jäsenkuntien maksuosuudet Keski-Suomen liitolle on aiemmin laskettu edellisenä kalenterivuotena toimitetussa kunnallisverotuksessa jäsenkunnittain kertyneiden ansiotulo- ja yhteisöverojen suhteessa. Verotietoina käytetään valmisteluvaiheessa saatavissa olevia viimeksi vahvistetun verotuksen verotietoja. Perussopimuksen muutoksella maksuosuus lasketaan nyt jäsenkuntien viimeisen tilinpäätöksen verotulojen loppusumman suhteessa. Tämä tieto on selkeä ja talousarvion valmisteluvaiheessa helposti saatavilla.

Liiton toiminta-ajatus ja tehtävät

Liiton toiminta-ajatusta on tarkennettu entisestä ja tuotu esille paremmin liiton roolia maakunnan asukkaiden hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen edistäjänä sekä asukkaiden toimintaympäristön, elinkeinojen ja palveluiden kehittäjänä. Liiton tehtäväluetteloa on täydennetty vastaamaan paremmin nykyistä lainsäädäntöä sekä kuvaamaan tehtäväkentän monipuolisuutta.

Liiton peruspääoma

Liiton peruspääoma on kiinteä euromääräinen summa, mutta sen jakautuminen jäsenkuntien euromääräisiin osuuksiin on laskettu aiemmin jäsenkuntien kolmen vuoden maksuosuuksien keskiarvosta. Tällainen laskentatapa on vaikeuttanut tilannetta jäsenkuntien kirjanpidossa, kun tämä euromääräinen summa on vaihdellut heillä vuosittain.

Perussopimuksen muutoksella liiton peruspääoman euromääräiset jäsenkuntaosuudet muutetaan kiinteiksi. Kiinteät eurosummat vahvistetaan vuosien 2017-2019 jäsenmaksujen keskiarvojen mukaisesta osuudesta.

Uuden perussopimuksen voimaantulo

Keski-Suomen liiton perussopimus on ollut loppusyksyn aikana kuntayhtymän jäsenkunnissa hyväksyttävänä. Kaksi jäsenkuntaa olisi halunnut pitää maakuntavaltuuston koon ennallaan ja yksi olisi halunnut pitää jäsenmaksun määräytymisperusteen ennallaan. Muut 19 jäsenkuntaa ovat hyväksyneet liiton perussopimuksen ehdotetulla tavalla. Perussopimuksen muuttaminen vaatii, että sen hyväksyy vähintään puolet jäsenkunnista, jotka samalla edustavat vähintään 2/3 maakunnan yhteenlasketusta asukasmäärästä. Nämä ehdot täyttyvät ja Keski-Suomen liiton uutta perusopimusta noudatetaan 1.1.2021 alkaen.

Ota yhteyttä!

Pekka Hokkanen

Pekka Hokkanen

maakuntajohtaja

040 595 0016

pekka.hokkanen[at]keskisuomi.fi

Ota yhteyttä!