Ennakko: Maakuntahallituksen kokous 16.12.

2022 Ajankohtaista Tiedotteet • 13.12.2022 |

Maakuntahallitus käsittelee vuoden viimeisessä kokouksessa maakuntakaavan 2040 luonnosvaiheesta saadun palautteen ja kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Maakuntakaavan tarkistuksen teemat ja niitä koskevat tavoitteet määritellään osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa ja sen liitteessä. Maakuntakaavan 2040 prosessin edetessä on ilmennyt tarve tarkentaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman liitettä.  

Keski-Suomen maakuntakaava 2040 on edennyt ehdotusvaiheen valmisteluun.  Maakuntakaavaluonnoksesta saatu palaute käsitellään ja otetaan huomioon kaavaehdotusta valmisteltaessa. Valmistelun läpinäkyvyyden varmistamiseksi julkaistaan luonnoksen nähtävillä oloaikana saadut mielipiteet ja lausunnot. Saatu palaute on julkista lukuun ottamatta yksityishenkilötietoja ja julkisuuslain nojalla salassa pidettäviä viranomaisen asiakirjatietoja, kuten tietoja uhanlaisista eläinlajeista. Lisäksi julkaistaan syksyn aikana valmistuneet selvitykset ja vaikutusten arvioinnit.   

Maakuntahallitus päättää lokakuussa 2020 myönnettyjen koronakriisistä toipumiseen varattujen rahojen uudelleen kohdentamisesta. Muutos antaisi mahdollisuuden tukea laajemmin Keski-Suomen strategiassa tunnistettuja kehittämisteemoja. Muutoksen jälkeen maakunnan omaehtoisen kehittämisen rahoitusta olisi haettavissa yhteensä 252 600 euroa. 

Maakuntahallitus kuulee esittelyn EU-ohjelmakauden 2021–2027 valmistuneesta hallinto- ja valvontajärjestelmän kuvauksesta. Työ- ja elinkeinoministeriö tekee välittävien toimielimien virallisen nimeämispäätöksen EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakaudelle 2021–2027 vuoden 2022 loppuun mennessä.  

Lisäksi kokouksessa käsitellään maakuntahallituksen itsearvioinnin tulokset, vuoden 2022 talouskatsaus sekä Keski-Suomen liiton toimiston työilmapiirikyselyn tulokset. 

Katso kaikki kokouksen keskustelu- ja päätösaiheet esityslistalta    

Lisätietoja  

Tahvo Anttila
maakuntahallituksen puheenjohtaja
0500 746 571
tahvoanttila[at]gmail.com 

Pekka Hokkanen
maakuntajohtaja
040 595 0016
pekka.hokkanen[at]keskisuomi.fi 

Hanna Reini
hallintopäällikkö
040 596 5993
hanna.reini[at]keskisuomi.fi