Keski-Suomen aikajana 2/2021: Korona iski hiipuvaan talouteen

Ajankohtaista Tiedotteet • 9.4.2021 | Kirsi Mukkala

Yritysten yhteenlasketut liikevaihdot heikkenivät merkittävästi koronavuonna 2020. Kovin isku koettiin pandemian ensimmäisessä aallossa keväällä. Keski-Suomessa yritysten yhteenlaskettu liikevaihto väheni koronavuonna 5,5 % edellisvuodesta, mikä ylitti koko maan 4,3 %:n laskun. Korona iski valmiiksi hiipuvaan talouteen. Liikevaihtojen kasvu oli hidastunut jo vuoden 2019 viimeisellä neljänneksellä ja kääntyi laskuun Keski-Suomessa tammi-helmikuussa 2020.

Keski-Suomessa kaikille päätoimialoille kirjattiin liikevaihdon laskua. Teollisuudessa laskua tuli 9,3 % ja yksityisissä palveluissa
5,7 %. Niukasti miinukselle mentiin myös rakentamisessa 0,2 % ja kaupan alalla 0,3 %. Rakentamisen alalla korona heijastui epävarmuutena ja heikentyneenä kehityksenä erityisesti loppuvuonna. Korona kiihdytti kaupan alan digitalisaatiota. Kaupan eri sektoreiden kysyntään korona vaikutti vaihtelevasti. Toisaalta se vauhditti elektroniikan, rautakaupan ja päivittäistavaroiden myyntiä, mutta samaan aikaan monet erikoiskaupan alat kärsivät.

Yksityisissä palveluissa korona iski erityisen kovaa henkilöliikenteeseen, majoitus- ja ravitsemustoimintaan sekä kulttuurin ja viihteen alalle. Totaalisesti hiljentyneen kansainvälisen matkailun ja liikematkailun vähäisyyden myötä matkailualan lasku oli syvä ja tilanne jatkui vaikeana vuoden loppuun saakka. Ala menetti kolmasosan liikevaihdostaan Keski-Suomessa. Sen sijaan esimerkiksi osaamisintensiivisten liike-elämän palveluiden (KIBS) liikevaihto jatkoi jo yli kymmenen vuotta kestänyttä kasvuaan, +2,5 % vuonna 2020.

Keski-Suomelle tärkeiden metsä- ja teknologiateollisuuden liikevaihtokehitykset olivat erisuuntaisia. Metsäteollisuus kärsi mittavasti paperin kysynnän hiipumisesta, hintojen laskusta ja alkuvuoden työnseisauksista. Liikevaihto ja vienti laskivat viidenneksellä. Teknologiateollisuuden liikevaihto puolestaan ylsi koronavuonnakin 3,6 %:n kasvuun. Suotuisa kehitys näkyi myös alan viennissä, joka oli 3,1 %:n kasvussa. Viennin kokonaisliikevaihto väheni vuonna 2020 Keski-Suomessa lähes 13 %, joka ylittää selvästi koko maan laskun (7,6 %).

Suotuisa työllisyyskehitys päättyi

Työllisyyden neljä vuotta hyvänä jatkunut kehitys päättyi koronavuoteen. Henkilöstömäärä väheni kaikilla Keski-Suomen seuduilla, yhteensä 3,2 % edellisvuodesta. Koko maassa laskua kertyi lähes saman verran, 3,1 %. Matkailualalla henkilöstömäärä supistui jopa viidenneksellä. Vähennykset olivat huomattavia myös rakentamisen alalla 5,4 % ja teollisuudessa 3,7 %. Henkilöstömäärän kehityksessä näkyy osaltaan lomautusten merkittävä kasvu.

Koronatilanteen helpottuessa talouden toipuminen heijastuu myös työmarkkinoille. Sulkutilan ja epävarmuuden pitkittyessä on lisääntynyt riski lomautusten realisoitumisesta työttömyydeksi ja pitkäaikaistyöttömyyden kasvusta.

Saarijärvi-Viitasaaren seutu yllätti liikevaihtojen vahvalla kasvulla

Saarijärvi-Viitasaaren seudulla yritysten yhteenlaskettu liikevaihto ylsi vahvaan 6 %:n kasvuun koronavuodesta huolimatta. Kasvua selittävät seudun toimialarakenne ja rakennustuoteteollisuuden yritysten hyvä menestys. Kaikilla muilla Keski-Suomen seuduilla liikevaihdot laskivat.

Palveluvaltaisuudestaan huolimatta Jyväskylän seudulla liikevaihtojen 1,4 % lasku oli selvästi koko maata ja Keski-Suomea maltillisempaa. Yksityisten palveluiden liikevaihto väheni koronan myötä 4,8 % ja rakentamisen 2,3 %, mutta näitä kompensoi seudun teollisuusyritysten, mm. teknologiateollisuudessa, poikkeuksellisen hyvä liikevaihtokehitys (+4,3 %).

Investointiuutiset kertovat uskosta tulevaan

Korona on vaikeuttanut elinkeinoelämää monella tapaa ja kohdellut yrityksiä eri tavoin – jopa saman toimialan sisällä on koettu vahvaa kasvua ja isoja menetyksiä. Epävarmuus ja näkymien sumuisuus ovat edelleen vahvasti läsnä. Rokotusten eteneminen meillä ja maailmalla luo kuitenkin toivon pilkahduksia talouskasvun vauhdittumisesta.

Luottamuksesta tulevaan kertovat useiden yritysten raportoimat laajennus- ja uudisinvestointiuutiset ympäri maakuntaa. Myös tutkimus- ja kehittämistoiminnasta voi pidemmällä tähtäimellä odottaa kaupallisia läpimurtoja, esimerkkinä uudet puupohjaiset tuotteet. Koronan vaikutuksia ja talouden ennakoitua elpymistä seurataan Keski-Suomen Aikajanoissa neljännesvuosittain. Seuraavan kerran kesällä, jolloin tarkastellaan elinkeinoelämän alkuvuoden 2021 kehitystä.

Aikajanan tuottavat Keski-Suomen liitto, Keski-Suomen kauppakamari, Jyväskylän kaupunki, Jämsän kaupunki, Keulink Oy, Äänekosken kaupunki, Witas Oy, Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy sekä Saarijärven kaupunki.

Lue aineisto kokonaisuudessaan: Keski-Suomen Aikajana 2/2021