Kun biotalous ja digitaalisuus kohtaavat: katsaus RDI2CluB-hankkeeseen

Blogi • 28.9.2020 | Enni Huotari

 

Biotalous on yksi maakuntaohjelmamme kehittämisen kärjistä ja työtä biotalouden edistämiseksi tehdään monella saralla. Yksi kehittämisen väline on ollut RDI2CluB (Ru­ral RDI Mi­lieus in Tran­si­tion To­wards Smart Bioe­co­no­my Clus­ters and In­no­va­tion Eco­sys­tems) -hanke. Katsotaanpa mitä hankkeen aikana on saatu aikaan!

Yhteistyötä ja kokemuksia virtuaalisesti

Kolmen vuoden mittainen RDI2Club -hanke tulee päätökseensä syyskuun 2020 lopussa. Hankkeesta on kirjoitettu blogissa jo aiemmin. Näissä teksteissä on korostettu verkostoja ja niiden tärkeyttä sekä alueellisesta että kansainvälisestä näkökulmasta.

Verkostot vaativat toimiakseen yhteistyötä ja jatkuvaa kommunikointia. Kansainvälisessä toiminnassa matkat, vierailut uusiin paikkoihin ja kulttuureihin ja eri maiden toimintatapojen kokeminen käytännössä ovat opettavaisia ja antoisia kokemuksia. Koronatilanteen vuoksi kaikki nämä jäivät viime keväänä pois. RDI2CluB-hankkeen vahva painotus digitaalisuuteen on kuitenkin mahdollistanut yhdessä tekemisen ja vierailukokemukset virtuaalisesti. Biotalouden yhteistyötä varten rakennettu Biobord-alusta on tullut entistä tärkeämmäksi kohtauspaikaksi. Hankkeen aikana kehitetty ja käyttöön otettu Biobord mahdollistaa digitaalisena alustana yhteistyön ajasta ja paikasta riippumatta. Se on tuonut yhteen hankkeen toimijat, luonut reitin hakea biotalousalan asiantuntemusta ja jatkossakin tukee biotalouden verkostojen rakentamista ja tarjoaa mahdollisuuden omien ideoiden jakamiselle ja kehittämiselle.

Erinomainen esimerkki virtuaalisesta elämyksestä on ”Bioeconomy in Central Finland” -video, jonka ensi-ilta oli hankkeen loppuseminaarissa. Videon kautta pääsee tutustumaan Keski-Suomen biotalouteen ja siihen monipuoliseen osaamiseen mitä meillä Keski-Suomesta löytyy. Video on kuvattu kesän 2020 aikana ja siinä pääsevät ääneen niin keskisuomalaiset biotalousyritykset, koulutussektori, tutkimus & kehitys -osaajat kuin aluekehittäjätkin. Video on katsottavissa seuraavan linkin takaa: linkki videoon.

Mitä hankkeessa on saavutettu?

Näin hankkeen loppuvaiheessa mieli kääntyy luonnollisesti menneeseen ja pohtimaan hankkeen aikana saavutettuja tuloksia. Biobordin kehittämisen ja biotalousvideon lisäksi on tehty paljon muuta. Hankkeen alussa kaikille alueille luotiin biotalousprofiilit, jotka tilastotietoon pohjautuen kuvaavat kunkin hankealueen biotalouspotentiaalia, vahvuuksia biotalouden saralla ja toisaalta myös kehittämiskohteita. Biotalousprofiilien pohjalta alueille tehtiin omat toimintasuunnitelmat, sekä koko hankkeelle yhteinen toimintasuunnitelma, Joint Action Plan. Suunnitelmissa asetettiin tavoitteita sekä hankkeen ajalle että pidemmälle aikavälille. Eli vaikka hanke nyt päättyykin, se ei tarkoita, että kansainvälinen yhteistyö päättyisi.

Biotalouden tärkeys ei häviä mihinkään ja yhteinen kehitystyö jatkuu. Hyviä verkostoja ei kannata heittää hukkaan ja hyville uusille innovaatioille on tarvetta jatkossakin. Hedelmällisiä biotalouden innovaatioita on koottu ”25 Cases for Bioeconomy Innovation” -julkaisuun. Julkaisuun on kerätty innovaatioita kaikilta RDI2CluB:n hankealueilta, keskisuomalaisia innovaatioita julkaisusta löytyy viisi. Esimerkilliset innovaatiot kuvastavat biotalouden moninaisuutta ja samalla myös yhtymäkohtia alueiden välillä. Julkaisu on luettavissa seuraavan linkin kautta: linkki julkaisuun.

Yhtenä merkityksellisenä teemana täytyy vielä nostaa esiin oman alueemme, Keski-Suomen biotalouden vahvistaminen. Kansainvälisessäkin toiminnassa on tärkeä tuntea omat piirinsä, ne toimijat ja vahvuudet, joista voi ylpein mielin kertoa kansainvälisissäkin yhteyksissä. RDI2Club-hanke on ollut mainio väline tehdä työtä biotalouden edistämiseksi Keski-Suomessa.

Biotalouden rooli tulee olemaan entistä merkittävämpi tulevaisuudessa ja se on sekä Keski-Suomen, että kansainvälisen yhteisön asia.

https://www.rdi2club.eu/

https://biobord.eu/

 

Piditkö artikkelista?
Jaa se myös muille!