MYR: Maaseudun kehittämishanke- ja yritystukia jaossa 75,6 miljoonaa vuosille 2023–2027

2023 Ajankohtaista Tiedotteet • 1.6.2023 | Jenni Isopahkala

Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) keskusteli 1.6.2023 kokouksessaan Keski-Suomen maaseudun kehittämisestä ja Oikeudenmukaisen siirtymän rahoituksen (JTF) tilanteesta. Kokous pidettiin Jämsän koulutuskeskus Koulussa ja sen yhteydessä käsiteltiin myös maakunnan elinvoimaa ja Kaipolan paperitehtaan lakkauttamisesta toipuvan Jämsän kaupungin ajankohtaisia kuulumisia.

Maaseutukehittämisen painotuksina biotalous ja vetovoima

Euroopan unionissa on noudatettu yhteistä maatalouspolitiikkaa (Common Agricultural Policy eli CAP) vuodesta 1962 lähtien. Suomen CAP-suunnitelman tavoitteena ovat aktiivinen ruuantuotanto, ympäristö- ja ilmastoviisas maatalous sekä uudistuva ja monipuolinen maaseutu. Lisäksi läpileikkaavana tavoitteena on edistää osaamista, innovaatioita ja digitalisaatiota.

Kokouksessa kuultiin, että Keski-Suomen maaseudun kehittämissuunnitelmassa 2023–2027 painotuksina ovat biotalous ja vetovoimaisen maaseudun tukeminen elinvoiman ja asumisen näkökulmista. ELY-keskuksen rahoitusosuus kehittämistoimenpiteisiin on yhteensä noin 60 miljoonaa euroa ja lisäksi Leader-ryhmien kautta jaetaan 15,6 miljoonan euron tuki. Keski-Suomen ELY-keskuksen kautta haettavien maaseudun kehittämishanke- ja yritystukien uuden rahoituskauden haku avautuu kesäkuun lopulla. Tavoitteena on saada 5,7 miljoonan euron rahoituspäätökset tehtyä jo kuluvan vuoden aikana. Osuudesta 1,47 miljoonaa euroa jaetaan Keski-Suomen Leader-ryhmien kautta.

– Toivottavasti myös Keski-Suomen pienemmissä kunnissa huomioidaan nämä hienot mahdollisuudet maaseutumme kehittämiseen. Maaseudun toimijoiden tueksi on tärkeä saada myös asiantuntevaa rahoitusneuvontaa, painottaa MYR:n puheenjohtaja Mikko Tiirola.

Keski-Suomessa on kasvupotentiaalia

JTF-rahoitusta myönnettäessä etusijalla ovat turvetuotannon vähentämisestä kärsivät alueet, erityisesti Saarijärven–Viitasaaren seutu, jolle on kohdennettu puolet JTF-rahoituksesta. Seutu onkin hakenut rahoitusta aktiivisesti jo ensimmäisen hakujakson aikana. Maakunnan yhteistyöryhmä kuuli Saarijärven–Viitasaaren seutukuntien suunnitelmista ja keskusteli mahdollisuuksista, joilla voidaan varmistaa poikkeuksellisen rahoituksen hyödyntäminen täysimääräisesti maakunnan kehittämiseen.

Maakunnan yhteistyöryhmälle esiteltiin Keski-Suomen aluetalouden viime vuoden tilaa Keski-Suomen Aikajanalla. Aikajanassa kuvataan ja analysoidaan maakunnan ja seutujen elinkeinoelämän kehitystä tuoreilla ja havainnollisilla indikaattoreilla.

Viime vuonna Keski-Suomessa talouskasvua tapahtui kohtalaisesti etenkin kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana, mutta koko maan kasvusta jäätiin jälkeen. MYR toivoikin, että yhteiskunnallisessa keskustelussa huomiota kiinnitetään vahvemmin kasvun tukemiseen. Keski-Suomessa nähtiin olevan paljon potentiaalia muun muassa metsä- ja biotalouden monipuoliseen kasvuun. Aikajanaan voi tutustua Keski-Suomen liiton verkkosivuilla.

Kokouksen koko esityslista on luettavissa Keski-Suomen liiton verkkosivulla

 

Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) on lakisääteinen toimielin, joka linjaa maakunnan kehittämistä ja EU-tukien jakoa alueellaan. Maakunnan yhteistyöryhmässä ovat edustettuina maakunnan poliitikot, ohjelmia rahoittava ELY-keskus sekä sidosryhmiä; työmarkkina- ja elinkeinojärjestöjä, yrityksiä, järjestöjä ja muita alueen kehityksen kannalta keskeisiä tahoja. Keski-Suomessa yhteistyöryhmään kuuluu puheenjohtajan lisäksi 24 varsinaista jäsentä.

 

Lisätietoja:

Mikko Tiirola
maakunnan yhteistyöryhmän puheenjohtaja
mikko.tiirola[at]mtk.fi

Pekka Hokkanen
maakuntajohtaja
040 595 0016
pekka.hokkanen[at]keskisuomi.fi

Hannu Koponen (MYR:n sihteeri)
kehittämispäällikkö
040 595 0009
hannu.koponen[at]keskisuomi.fi