Maakuntajohtajan maisemia (Osa 7)

2023 Ajankohtaista Blogi • 20.12.2023 | Pekka Hokkanen

Turvallista uutta vuotta Keski-Suomi!

Suuntaamme Keski-Suomessa tulevaan vuoteen 2024 tilanteessa, jossa toimintaympäristöä leimaavat epävarmuus ja merkittävät yhteiskunnalliset muutokset. Suurena kehyksenä ilmastonmuutos ja luontokato määrittävät niin globaaleja ratkaisuja kuin maakunnan kehittämistoimia. Keski-Suomen hiilineutraaliustavoitteen saavuttaminen vuoteen 2030 ja luontokadon hillitseminen näkyvät toimenpiteissämme. Olemme ensimmäisten maakuntien joukossa kytkemässä yhteen luontokadon ja ilmastonmuutoksen tavoitteet. Puhtaan siirtymän ratkaisuissa olemme kärkiosaajia. Keski-Suomeen mahtuu lisää uusia bio- ja kiertotalouden investointeja.

Talouden epävarmuus ja yleinen alavire haastavat meitä monella tapaa. Suhdannenäkymä on kehno ja samanaikaisesti julkinen talous yskähtelee kokonaisvaltaisesti; niin valtion, hyvinvointialueiden kuin kuntien talous sakkaa, velkaa otetaan lisää ja alijäämäiset talousarviot pakottavat sopeuttamaan. On erityisen tärkeää myös Keski-Suomelle, että kuntien valtionosuusjärjestelmä uusitaan ja kaikille kunnille taataan riittävät, kuntien nykyisiin tehtäviin ja velvoitteisiin perustuvat resurssit.

Kestävän elinvoiman kasvattajana jatkamme maakuntastrategian kärkiteemojen – uudistuvan teollisuuden, bio- ja kiertotalouden, hyvän voinnin sekä digitalisaation – edistämistä. Myöntämällämme rahoituksella tuemme maakunnan vihreää siirtymää ja digiloikkaa sekä panostuksia tki-toimintaan.

Turvallisuusympäristön muutokset heijastelevat myös Keski-Suomeen, olemme EU:n ulkorajaa koko Suomi. Olen varma, että tulevana vuonna kokonaisturvallisuuden ja huoltovarmuuden kysymykset ovat yhteiskunnallisen keskustelun ja päätöksenteon keskiössä.

Tilanne luo toisaalta uusia mahdollisuuksia. Maakunnan vankka puolustusalan osaaminen ja liiketoiminta luovat otollisen maaperän uusille investoinneille, joita yhdessä kumppaneidemme kanssa edistämme. Nato-toiminnot sekä puolustusvoimien vahva läsnäolo maakunnassa tuovat osaltaan vireyttä elinvoimaisuuteemme.

Edunvalvonta korostuu tulevana vuonna kilpailussa niukoista resursseista. Tärkeimpiä teemoja ovat sujuvat liikenneratkaisut ja saavutettavuus. Vaikka nykyinen EU-ohjelmakausi on vasta käynnistynyt, valmistellaan vuonna 2028 alkavan ohjelmakauden painopisteitä sekä alue- ja rakennepolitiikan suuntaa jo nyt. Tarvitsemme jatkossakin EU:n aluekehittämisrahoitusta Keski-Suomeen.

Keski-Suomen elinvoimaisuus vaatii vahvaa yhteistä tekemistä ja edunvalvontaa, jota vauhditamme laaja-alaisissa verkostoissamme. Kiitos kuluneen vuoden menestyksellisestä yhteistyöstä, ja samalla haastan maakunnan kansanedustajat ja kaikki vaikuttajat yhteiseen työhön ensi vuonna!

Toivotan kaikille keskisuomalaisille rauhaisaa joulua ja menestystä tulevaan vuoteen 2024!

Maakuntajohtaja Pekka Hokkasen ajatuksia julkaistaan noin joka toinen kuukausi Keskisuomalainen-lehden Vierailija-palstalla ja Keski-Suomen liiton Maakuntajohtajan maisemia -blogissa. Tämä 20.12.2023 julkaistu kolumni on sarjan seitsemäs.