Maakuntahallitus: Keski-Suomen liiton hyvä ilmapiiri näkyy ulospäin 

2023 Ajankohtaista Tiedotteet • 15.12.2023 | Jenni Isopahkala

Keski-Suomen maakuntahallitus kävi 15.12. kokouksessaan lähetekeskustelun valtion väyläverkon investointiohjelmasta 2025–2032 sekä kuuli sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ajankohtaiskatsauksen. Kokouksessa esiteltiin myös Keski-Suomen liiton ilmapiirikyselyn tuloksia ja päätettiin 8.12. pidetyn maakuntavaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpanosta. 

Valtion väyläverkon investointiohjelma 2025–2032

Valtion väyläverkon investointiohjelma vuosille 2025–2032 sisältää Keski-Suomen osalta kaksi Nelostien kehittämishanketta, jotka sijoittuvat Vestonmäen ja Vaajakosken kohdille. Ohjelmaan on sisällytetty myös kolme maantieverkon parantamishanketta ja neljä pyöräilyverkon kehittämishanketta.  

Keski-Suomen maakuntahallitus penää Vaajakosken kohdan nostamista prioriteettiluokkaan 1 ja Tampere–Jyväskylä rataosan sisällyttämistä investointiohjelmaan. Myös Jyväskylä–Vaasa poikittaisvälin suunnitteluvalmiutta tulee parantaa niin raide- kuin maantieliikenteen osalta. 

Keski-Suomen liitossa viihdytään

Kokouksessa esiteltiin Keski-Suomen liiton ilmapiirikyselyä, joka on tehty viranhaltijoita lukuun ottamatta koko henkilöstölle. Kyselyyn vastasi 88 % kohderyhmästä, ja ilahduttavasti tulokset olivat parantuneet entisestään lähes kaikilla kyselyn osa-alueilla.  

Keski-Suomen liittoa luonnehdittiin vastauksissa joustavana ja kannustavana työnantajana sekä asiantuntevana verkostovaikuttajana ja aluekehittäjänä. Huomattavaa on, että toteamuksesta ”viihdyn työssäni hyvin” kaikki olivat joko täysin samaa mieltä (51 %) tai jokseenkin samaa mieltä (49 %). Lähes kaikki (91 %) kertoivat voivansa suositella Keski-Suomen liittoa työpaikkana. 

Maakuntahallituksen jäsenet iloitsivat kyselyn hienoista tuloksista. Useissa puheenvuoroissa kiitettiin Keski-Suomen liiton työntekijöiden asiantuntevaa ja palvelualtista työskentelyasennetta ja kehuttiin työyhteisön myönteisen ilmapiirin heijastuvan myös ulospäin. 

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Maakuntahallitus huolehtii Keski-Suomen liiton sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutumisesta. Kokouksessa esiteltiin maakuntaliiton riskienhallinnan prosessia, jossa on muodostettu toimintaympäristön analyysi sisäisten ja ulkoisten riskien analysointiin, luotu ajantasaiset kuvaukset keskeisistä riskeistä ja niiden hallintakeinoista sekä kuvattu tunnistamisen, ohjeistuksen ja seurannan toteutumista. Yhtenä merkittävänä riskitekijänä nähdään Keski-Suomen liiton ohut organisaatiorakenne, jota haastaa myös kiristynyt taloustilanne ja alueellisen rahoituksen väheneminen. 

Keskisuomalaisia valintoja

Vuoden viimeisen kokouksen aikana käytiin vilkasta keskustelua Keski-Suomen edunvalvonnasta kansallisesti ja osana Euroopan unionia. 

– Meidän täytyy uskaltaa tehdä strategisia, Keski-Suomen näköisiä valintoja, ja katsoa yhdessä koko maakunnan etua. Kehittämistyön painotuksia valitessa myös tuoreiden skenaarioiden hyödyntäminen on paikallaan, kiteytti puhetta johtanut Leena Lyytinen kokouksen tunnelmia. 

Tutustu kokouksen koko esityslistaan verkkosivuillamme:

Esityslistaan

 

Lisätiedot:

Leena Lyytinen
maakuntahallituksen 2. varapuheenjohtaja
044 5313 493
leena.lyytinen[at]jyvaskyla.fi

Pirjo Peräaho
aluekehitysjohtaja
040 591 0760
pirjo.peraaho[at]keskisuomi.fi

Hanna Reini
hallintopäällikkö
040 596 5993
hanna.reini[at]keskisuomi.fi

Kuva: Kokouksen jälkeen muistettiin Keski-Suomen liiton ansioituneita työntekijöitä seuraavin huomionosoituksin:

Suomen Leijonan ritarimerkki (SL R): Liisa Bergius, maakunta-arkkitehti
Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali kultaristein (SVR M I kr): Arja Orell-Kauppinen, maksatusasiantuntija
Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali (SVR M I): Marja-Leena Tuunanen, toimistosihteeri
Kuntaliiton hopeinen ansiomerkki: Pirjo Peräaho, aluekehitysjohtaja
Kuntaliiton pronssinen ansiomerkki: Outi Leppäkangas, kehittämispäällikkö ja Tero Rautiainen, kehittämispäällikkö