Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 17.12.

Ajankohtaista Tiedotteet • 17.12.2021 |

Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) päätti kokouksessa EU-ohjelmakauden kahden ensimmäisen vuoden rahoituksesta. Rahoituksen kokonaissumma nousee 15,2 miljoonaan euroon. Rahoitus muodostuu Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR), Euroopan sosiaalirahaston (ESR+) ja valtion osuuksista. Rahoitussuunnitelmalla kohdennetaan EU-varat painopisteittäin ja rahoittajittain. Suurimpia painopisteitä ovat pk-yritysten kasvu ja kilpailukyky, TKI-toiminta sekä työllisyys ja osaaminen. Rahoittajina toimivat Keski-Suomen liitto ja Keski-Suomen ELY-keskus. Lisäksi yhteistyöryhmä hyväksyi tuotos- ja tulostavoitteet. Keski-Suomen rahoitussuunnitelman rakenne nojaa Suomen EU-ohjelman rakenteeseen.  

Kokouksessa sovittiin yhteistyöryhmän kokouskäytännöt sekä asetettiin maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö. Sihteeristön tehtävänä on käsitellä EU-ohjelmasta rahoitettavat hankkeet.  

MYR:n varapuheenjohtajiksi kaudelle 2021–2025 valittiin Caius Forsberg (1.vpj), Jukka Lehtinen (2.vpj) ja Ahti Ruoppila (3.vpj).  

Maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyi alueellisen valintaperusteen käytettäväksi Keski-Suomen liiton EAKR-hauissa. Hankkeiden on kohdistuttava Keski-Suomen strategian yhden tai useamman painopisteen kehittämiseen. Strategian painopisteitä ovat bio- ja kiertotalous, uudistuva teollisuus ja hyvä vointi sekä niitä läpileikkaava digitalisaatio. 

Maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyi vuoden 2022 vuosikellon. Vuosi 2022 avaa EU:n alue- ja rakennepolitiikan uuden ohjelmakauden. EAKR- ja ESR+ -rahoitusten lisäksi aloittaa uusi rahoitusinstrumentti oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF). Maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyy oikeudenmukaisen siirtymän rahaston alueellisen suunnitelman ensi keväänä.  

Maakunnan yhteistyöryhmä on lakisääteinen toimielin, joka linjaa maakunnan kehittämistä ja EU-tukien jakoa alueellaan. Maakunnan yhteistyöryhmässä ovat edustettuina maakunnan poliitikot, ohjelmia rahoittava ELY-keskus sekä sidosryhmiä; työmarkkina- ja elinkeinojärjestöjä, yrityksiä, järjestöjä ja muita alueen kehityksen kannalta keskeisiä tahoja. Keski-Suomessa yhteistyöryhmään kuuluu puheenjohtajan lisäksi 24 varsinaista jäsentä.   

Kokous oli uuden maakunnan yhteistyöryhmän ensimmäinen. Tutustu Keski-Suomen maakunnan yhteistyöryhmän esityslistaan täältä 

Lisätietoja: 

Mikko Tiirola
maakunnan yhteistyöryhmän puheenjohtaja
mikko.tiirola[at]mtk.fi  

 

Pekka Hokkanen
maakuntajohtaja
040 595 00
pekka.hokkanen[at]keskisuomi.fi  

Pirjo Peräaho
vt. aluekehitysjohtaja
040 591 0760
pirjo.peraaho[at]keskisuomi.fi  

Hilkka Laine
rahoituspäällikkö
0405950014
hilkka.laine(at)keskisuomi.fi  

Hannu Koponen (MYR:n sihteeri)
Kehittämispäällikkö
040 595 0009
hannu.koponen[at]keskisuomi.fi