Maakuntajohtajan maisemia (Osa 8)

2024 Ajankohtaista Blogi • 2.3.2024 | Pekka Hokkanen

Keski-Suomen vahvuudet näkyviin brändityöllä

Käynnistimme Keski-Suomen liitossa maakuntabrändityön. Vuoden loppupuolelle kestävän hankkeen tavoitteena on kirkastaa Keski-Suomen maakuntaidentiteetti ja brändi eli asiakaslupaus; mitä on Keski-Suomi ja keskisuomalaisuus.

Brändityöllä määritellään selkeä yhteinen viesti, joka puhuttelee myös kansainvälisesti sekä laaditaan brändikäsikirja ja suunnitelma brändin jalkauttamisesta ja tuomisesta arkitekemiseen.

Brändi ja brändääminen ovat sanoja, jotka yhdistetään erityisesti yrityksiin ja tuotemarkkinointiin. Viime vuosina brändäämisen merkitys on ymmärretty laajemmin: brändi on asiakaslupaus myös julkisilla toimijoilla, kuten kunnilla ja maakunnilla. Maakunnallista brändityötä on toivottu laajasti Keski-Suomessa ja on ilo päästä sitä toteuttamaan.

Keski-Suomen tarinat kertovat jatkossa entistä vaikuttavammin maakuntamme omaleimaisuudesta ja myönteisistä erottautumistekijöistä, lisäävät kiinnostusta keskisuomalaisia yrityksiä, koulutusorganisaatioita ja työnantajia kohtaan. Ne kutsuvat investoimaan, kotiutumaan, kyläilemään ja viihtymään Keski-Suomessa.

Tavoitteena on taklata mielikuva hajuttomasta ja mauttomasta maakunnasta ja luoda maakuntatarinaa, jota ylpeydellä kaikki kerromme – sanoin ja teoin.

Kiristyneessä taloustilanteessa, jossa muuttoliike suuntautuu vahvasti Etelä-Suomen kasvukeskuksiin, on entistäkin tärkeämpää erottautua alueellisesti.

Keski-Suomi tarvitsee kilpailukykyä yritysten sijoittumiseen ja osaavan työvoiman saantiin. Tarvitsemme aiempaa kirkkaamman ja laajemmin tunnetun lupauksen siitä, mitä Keski-Suomi tarjoaa hyvän työympäristön ohella myös asukkaille, opiskelijoille ja matkailijoille.

Strategiat syntyvät ja elävät viestinnän kautta. Brändityö nojaa vahvasti Keski-Suomen maakuntastrategiaan, jonka toteuttamisessa kumppanuus arvioidaan tärkeimmäksi onnistumisen edellytykseksi.

Alkaneella brändityöllä luomme vaikuttavia viestinnän työkaluja aluekehittämisen toteuttamiseen ja vahvistamme strategiassa keskeisessä roolissa olevia tekijöitä: maakunnan yhtenäisyyttä, yhteisöllisyyttä ja yhteistä tahtotilaa.

Emme tee tätä työtä yksin. Hankkeen toteuttajaksi valitsemme strategisen viestinnän kumppanin ja kutsumme keskisuomalaisia toimijoita kunnista, yrityksistä, järjestöistä ja julkisista organisaatioista osallistumaan työskentelyyn. Vahvana tukenamme on hankkeen ohjausryhmä ja alueemme viestinnän asiantuntijoista koostuva Keski-Suomen kauppakamarin viestintävaliokunta.

Kun käynnistynyt hanke loppuu, varsinainen brändityö vasta alkaa. Työskentelyn lopputuotoksena syntyvät materiaalit on tarkoitettu kaikkien keskisuomalaisten yhteiseen käyttöön. Lopputuotoksen ei ole tarkoitus olla veikeä logo tai yksittäinen slogan, vaan yhteiset askelmerkit sille, miten jatkossa kaikki tekemisemme kytkeytyy yhteiseen keskisuomalaiseen tarinaan.

Vaikka brändi syntyy ja elää ennen kaikkea teoista, tueksi tarvitaan vahvaa sitoutumista ja viestintää tekemään Keski-Suomen vahvuudet näkyviksi.

Maakuntajohtaja Pekka Hokkasen ajatuksia julkaistaan noin joka toinen kuukausi Keskisuomalainen-lehden Vierailija-palstalla ja Keski-Suomen liiton Maakuntajohtajan maisemia -blogissa. Tämä 2.3.2024 julkaistu kolumni on sarjan kahdeksas.