Lasten ja nuorten hyvinvoinnin kehittämistuki on haettavissa

2023 Ajankohtaista • 22.5.2023 | Jenni Isopahkala

Onko sinulla ajatus, miten edistää keskisuomalaisten lasten ja nuorten arkiliikuntaa uusilla avauksilla?  Tai oletko ehkä suunnitellut yhteisössäsi lasten ja nuorten osallisuutta ja mielen hyvinvointia lisäävää toimintaa, mutta rahoitus puuttuu? Keski-Suomeen juuri avautunut puolen miljoonan euron rahoitushaku on kohdennettu toimenpiteisiin, joilla tuetaan monipuolisesti luonnon, liikunnan, kulttuurin ja yhteisöllisyyden hyvinvointivaikutuksia lasten ja nuorten elämässä.

Tutkimustieto ohjaa rahoitusta

Keski-Suomen liiton uudella, puolen miljoonan euron rahoituskohdennuksella etsitään tuoreita avauksia keskisuomalaisten lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja arkiliikunnan kehittämiseen. Kehittämisideoiden odotetaan olevan kokeilevia ja toimintaympäristön muutokset tunnistavia. Rahoitus kootaan viime vuodelta käyttämättä olevasta kansallisesta rahoituksesta 179 000 euroa ja Keski-Suomen kehittämisrahaston 321 000 euron osuudesta. 

Hankeideat arvioidaan tuoreen tutkimustiedon valossa ja siksi hakijoiden toivotaan kiinnittävän erityistä huomiota:

  • koulukuljetuksen piirissä olevien lasten ja nuorten tilanteeseen
  • lapsiin ja nuoriin, joilla on toimintarajoitteita
  • yli 10-vuotiaiden tyttöjen liikuntatarpeeseen
  • sosioekonomisesti heikossa asemassa oleviin lapsiin ja nuoriin.

Rahoitettavien hankkeiden tulee edistää Keski-Suomen strategian tai Keski-Suomen hyvinvointiohjelman toteutumista.

Rahoitushaku on suunnattu erityisesti yleishyödyllisille yhdistyksille

Juuri avautunut rahoitushaku on suunnattu erityisesti yleishyödyllisille yhdistyksille ja säätiöille sekä seurakunnille. Myös julkiset yhteisöt voivat olla hakijoina, mikäli niiden kumppanina on yhdistys. Kehittämistukea voidaan myöntää voittoa tavoittelemattomalle hankkeelle, jossa toiminnan tulokset ovat yleisesti hyödynnettävissä. Hankkeen voi toteuttaa myös useamman toimijan yhteishankkeena.

Toimintamuodot voivat olla esimerkiksi lasten ja nuorten omaehtoista toimintaa ja liikuntaa tai seuran tai yhdistyksen ​uutta toimintaa. Toiminta voi olla yhdessä yritysten kanssa tai koulun yhteydessä toteutettavaa. Toimintapaikkoina voivat olla varsinaisten ​harrastus- ja liikuntapaikkojen ohella ​esimerkiksi pihapiirit ja luonto.

Haku päättyy 23.8.2023

Kehittämistukea voi hakea 22.5.–23.8.2023. Hankkeen toteutusaika voi olla sen sisällöstä riippuen noin puolesta vuodesta enintään kolmeen vuoteen. Tuloksena voi syntyä esimerkiksi kokeilu, pilotointi, esiselvitys, viestintäkampanja tai koulutus. Rahoituksen tarkemmat ehdot on kirjattu verkkosivulta löytyvään hakuilmoitukseen ja rahoitusohjeeseen. Rahoituksen verkkosivuilta löytyy myös hakulomake ja rahoitusasiantuntijoiden yhteystiedot.

 

Kansallisen kehittämisrahoituksen (AKKE) verkkosivut

 

Lisätiedot:

Liikunta
kehittämispäällikkö
Kari Pirinen
040 720 6918
kari.pirinen[at]keskisuomi.fi

Hyvinvointi
aluekehitysasiantuntija
Heidi Kervinen
040 612 4994
heidi.kervinen[at]keskisuomi.fi

Aluekehittäminen
aluekehitysjohtaja
Pirjo Peräaho
040 591 0760
pirjo.peraaho[at]keskisuomi.fi