Ennakko: Maakunnan yhteistyöryhmä kokoontuu 24.2.

2022 Ajankohtaista Tiedotteet • 17.2.2022 | Jenni Isopahkala

Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) kokoontuu vuoden ensimmäiseen kokoukseen Teams-etäyhteydellä 24.2.2022.

Kokouksessa käsitellään Keski-Suomen alueellinen suunnitelma oikeudenmukaisen siirtymän rahastolle eli JTF:lle (Just Transition Fund). JTF-rahasto on osa kokonaisuudesta, jolla Euroopan unioni saavuttaa hiilineutraaliustavoitteensa 2050 mennessä. Rahaston tarkoituksena on tukea alueita ja toimialoja, joihin hiilineutraaliin yhteiskuntaan siirtyminen eniten vaikuttaa.

Kokouksessa päätetään myös käyttämättä jääneiden rahoituksen myöntövaltuuksien kehyssiirroista Keski-Suomen ELY-keskukselta Pirkanmaan liitolle Keski-Suomen kehykseen. Kehyssiirroilla on tarkoitus varmistaa maakunnan REACT EAKR -rahoituksen täysimääräinen hyödyntäminen Keski-Suomen kehittämiseen ja Jämsälle varatun EAKR- rahoituksen kohdentaminen Jämsän äkillisen rakennemuutoksen tarpeisiin.

Esityslista (pdf) on luettavissa tällä sivulla.

Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) on lakisääteinen toimielin, joka linjaa maakunnan kehittämistä ja EU-tukien jakoa alueellaan. Maakunnan yhteistyöryhmässä ovat edustettuina maakunnan poliitikot, ohjelmia rahoittava ELY-keskus sekä sidosryhmiä; työmarkkina- ja elinkeinojärjestöjä, yrityksiä, järjestöjä ja muita alueen kehityksen kannalta keskeisiä tahoja. Keski-Suomessa yhteistyöryhmään kuuluu puheenjohtajan lisäksi 24 varsinaista jäsentä.

Lisätietoja:

Mikko Tiirola
maakunnan yhteistyöryhmän puheenjohtaja
mikko.tiirola[at]mtk.fi

Pekka Hokkanen
maakuntajohtaja
040 595 00
pekka.hokkanen[at]keskisuomi.fi

Pirjo Peräaho
aluekehitysjohtaja
040 591 0760
pirjo.peraaho[at]keskisuomi.fi

Hilkka Laine
rahoituspäällikkö
0405950014
hilkka.laine(at)keskisuomi.fi

Hannu Koponen (MYR:n sihteeri)
kehittämispäällikkö
040 595 0009
hannu.koponen[at]keskisuomi.fi