GIA- teollisuus- ja yrityspuistojen vihreä siirtymä

 

Gia logo

Green Industrial Areas -hanke tähtää nimensä mukaisesti teollisuusalueiden ja yrityspuistojen vihreään siirtymään. Hankkeessa keskitytään löytämään ratkaisuja siihen, miten nämä voivat hyödyntää vihreää energiaa ja konkretisoidaan sitä, kuinka kiertotalous voi toteutua teollisuusalueilla. Tavoitteena on teollisuuden energiankäytön vähentäminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen, kilpailukykyä lisäten.

Hankkeessa etsimme erilaisia kokemuksia teknologisista ratkaisuista, joilla kasvihuonekaasujen päästöjä voidaan vähentää. Koska Itämeren alueella on monipuolista osaamista, on hankekonsortion välinen yhteistyö ja tiedonjakaminen hankkeen keskeistä tekemistä. Projektin avulla nostamme esiin niitä hyviä käytänteitä, joita toimijoilla on ilmastonmuutoksen hillintään – nämä esimerkit toimivat inspiraationa muille. Hankkeessa kartoitetusta osaamisesta ja teknologioista rakennamme kokonaiskuvan, joka hyödyttää alueen yrityksiä, teollisuutta ja kaavoittajia.

Projektin päätteeksi kunnille on tarjolla työväline, jonka avulla ne voivat auttaa teollisuusalueita ja yrityspuistoja kohti hiilineutraalisuutta. Hankkeen päätavoite on rakentaa vihreän teollisuusalueen sertifikaatti. Sertifikaatti nostaa myös teollisuusalueen imagoa sijoittuvien yritysten näkökulmasta.

Hankkeessa edetään vaiheittain

Hanke muodostuu kolmesta työpaketista. Ensimmäisessä työpaketissa tavoitteena on muodostaa ymmärrys ja tietopohja olemassa olevista teknologioista ja sovelluksista, joilla ilmastonmuutoksen hillintää toteutetaan teollisuus- ja yrityspuistoissa. Toisessa työpaketissa rakennetaan tämän tiedon pohjalta sertifikaattijärjestelmä, jonka avulla kaupungit ja kunnat sekä muut toimijat pystyvät todentamaan teollisuus- ja yrityspuistojen ympäristöystävällisyyden. Kolmas työpaketti keskittyy tiedon välittämiseen ja tulosten levittämiseen laajasti koko Itämeren alueelle.

Hankkeessa on mukana toimijoita Suomesta, Ruotsista, Tanskasta, Latviasta, Liettuasta, Puolasta ja Saksasta. Suomesta hankkeessa on Keski-Suomen liiton lisäksi mukana Jyväskylän kaupunki.

Green Industrial Areas -hanke on Interreg Itämeren alueen ohjelman osarahoittama (80%). Hankkeen kokonaisbudjetti on 2,85 M€, josta Keski-Suomen liiton osuus on 144 000 euroa.

Projektin päätteeksi teollisuusalueiden ja yrityspuistojen hallinnoijilla on tarjolla työväline, jonka avulla ne voivat auttaa teollisuusalueita ja yrityspuistoja kohti hiilineutraalisuutta.  Hankkeen päätavoite on rakentaa vihreän teollisuusalueen sertifikaatti. Sertifikaatti nostaa myös teollisuusalueen imagoa sijoittuvien yritysten näkökulmasta ja parantaa toimijoiden kilpailukykyä.

Tutustu tarkemmin hankkeen taustaan

Heräsikö kysyttävää? Ota yhteyttä!

Tero Rautiainen

Tero Rautiainen

kehittämispäällikkö

040 596 0882

tero.rautiainen[at]keskisuomi.fi