KEHO- Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymä

 

KEHO on keskisuomalaisia sosiaali- ja terveysalan, liikunta- ja urheilualan toimijoita sekä hyvinvoinnin osaajia yhteen kokoava monialainen verkosto, jonka päämääränä on ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Tavoitteena on, että Keski-Suomessa toimii kansainvälisesti kilpailukykyinen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen, sosiaalisen hyvinvoinnin, liikunnan, urheilun ja kuntoutuksen osaamis- ja yrityskeskittymä. 

KEHO mahdollistaa verkostomaisen yhteistyön tekemisen. Se etsii rajapintoja liikunta-, terveys- ja sosiaalialoilta, kuntoutuksesta, koulutuksesta, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnasta sekä liike-elämästä. Verkosto tuottaa työryhmätoiminnan kautta uusia avauksia, sparraa ideoita ja koordinoi yhteistyötä sekä viestii verkoston toiminnasta ja tuloksista. 

Keski-Suomen hyvinvointisektorin vahvuutena on kansainvälisesti korkeatasoinen liikuntaosaaminen. KEHO hyödyntää Keski-Suomen ainutlaatuisia vahvuuksia, kuten hyvää yhteistyötä, sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan tutkimusta, koulutusta ja vahvaa osaamista, muita hyvinvointiin läheisesti liittyviä tieteenaloja sekä monipuolista järjestö- ja yritystoimintaa. KEHO:n toiminta tapahtuu kuuden työryhmän (tutkimus, innovaatio, koulutus, hanke, viestintä, ohjausryhmä) työskentelyn kautta. 

Verkostoon on sitoutunut 20 toimijaa ja yhteensä noin 100 asiantuntijaa. KEHO:ssa mukana ovat lisäksemme muun muassa Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jyväskylän Hippoksen kehitys Oy, Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Jyväskylän Urheiluakatemia, Jyväskylän yliopisto, Keski-Suomen kauppakamari, Keski-Suomen Liikunta ry, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry, Keski-Suomen Yrittäjät ry, Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU, Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö Likes ja Metsähallitus.


www.kehofinland.fi


 

Heräsikö kysyttävää? Ota yhteyttä!

Päivi Fadjukoff

Päivi Fadjukoff

Verkostopäällikkö

+358 50 518 1410

paivi.fadjukoff[at]jyu.fi