Keski-Suomen maakunnan yhteistyöryhmän keskustelussa nykyisen ohjelmakauden rahoitustilanne ja tulevan ohjelmakauden valmistelutilanne

Ajankohtaista • 20.12.2019 | Ks-liitto

Keski-Suomen maakunnan yhteistyöryhmä kokoontui perjantaina 20.12.2019.

Kokouksessa keskusteltiin nykyisen ohjelmakauden (2014 – 2020) rahoitustilanteesta ja tulevan ohjelmakauden (2021 – 2027) valmistelutilanteesta.

Keski-Suomen ELY-keskuksen rahoituspäällikkö Jaakko Ryymin tarjosi yhteistyöryhmälle tilannekatsauksen EAKR-yritysrahoitukseen ja tarkasteli myös kehityssuuntia tulevalle vuodelle. Haettujen rahoitusten määrä on ollut voimakkaassa kasvussa ja tällä hetkellä ensi vuoden rahoitustarve on 5,5 M €. Koska rahoitus riittää vain 4 M € kattamiseen, rahoituksen lisätarve on 1,5 M €. Vuoden 2020 rahoituksen painopisteitä ovat kehittämishankkeet, kansainvälistyminen, tuotekehitys, merkittävät investoinnit vähähiilisyyteen sekä uusien yritysten ja asiakkuuksien tukeminen.

Keski-Suomen liiton rahoituspäällikkö Hilkka Laine esitteli seuraavan ohjelmakauden valmistelutilannetta. Ohjelman strategiset painopisteet ovat pääpiirteissään samat kuin nykyisellä kaudella, mutta ohjelman rakenne yksinkertaistuu ja siinä pyritään entistä vahvemmin rahoittamaan kohderyhmien muuttuvia tarpeita. Nykyistä suuremmassa painoarvossa ovat muun muassa älykkään erikoistumisen strategiatyö, vähähiilisyys, kansainväliset verkostot ja kansainvälisen kilpailukyvyn edistäminen.

Keski-Suomen aluekehitysjohtaja Pekka Hokkanen puhui myös lyhyesti tulevan ohjelmakauden Keski-Suomen edunvalvonta-asioista. Elinkeinoministeri Mika Lintilä on pyytänyt maakunnilta ehdotuksia rahoituksen jakamisesta maakuntien välillä. Ehdotuksen on oltava valmis helmikuun 2020 loppuun mennessä.

 

Kokouksen esityslista

Suomen rakennerahasto-ohjelma 2021-2027, tekstiluonnos, TEM

 

Lisätietoja:

Mikko Tiirola
maakunnan yhteistyöryhmän varapuheenjohtaja
mikko.tiirola@mtk.fi

Pekka Hokkanen
aluekehitysjohtaja
040 595 0016
pekka.hokkanen[at]keskisuomi.fi

Hilkka Laine
rahoituspäällikkö
040 595 0014
hilkka.laine[at]keskisuomi.fi

Veli-Pekka Päivänen (MYR:n sihteeri)
kehittämispäällikkö
040 595 0005
veli-pekka.paivanen[at]keskisuomi.fi

Piditkö artikkelista?
Jaa se myös muille!

Ota yhteyttä!