Keski-Suomi sai uuden maakuntahallituksen ja tarkastuslautakunnan

Ajankohtaista Tiedotteet • 28.9.2021 |

Keski-Suomen maakuntavaltuusto kokoontui ensimmäiseen kokoukseensa 28.9.2021 ja valitsi itselleen
puheenjohtajiston sekä maakuntahallituksen ja tarkastuslautakunnan. Maakuntavaltuuston puheenjohtajaksi valittiin kansanedustaja Riitta Mäkinen (SDP),  ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Janiika Vilkuna (KOK) ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Ville Rautiainen (SDP).

Valtuusto valitsi myös 13-jäsenisen maakuntahallituksen. Hallituksen jäsenet on valittu kuntavaalien poliittista
äänijakaumaa noudattaen. Hallitus asetettiin valtuuston toimikauden kahden ensimmäisen vuoden ajaksi.
Maakuntahallituksen puheenjohtajaksi valtuusto valitsi Tahvo Anttilan (KESK) Jyväskylästä ja
ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Jyrki Niittymaan (PS) Jämsästä sekä
toiseksi varapuheenjohtajaksi Leena Lyytisen (VIHR) Jyväskylästä.

Keski-Suomen maakuntahallituksen jäsenet ja varajäsenet toimikaudelle 2021-2025 ovat: 

Tahvo Anttila (pj) (KESK) varajäsen Leena Pärnäjärvi (KESK) 

Leila Lindell (KESK) varajäsen Juhani Anttonen (KESK) 

Riitta Pirttiniemi (KESK) varajäsen Markku Toikkanen (KESK) 

Mervi Hovikoski (SDP) varajäsen Jukka Hämäläinen (SDP) 

Seppo Ruotsalainen (SDP) varajäsen Aila Niinikoski (SDP) 

Ulla Patronen (SDP) varajäsen Markku Autio (SDP)  

Lotta Ahola (KOK) varajäsen Ville Väyrynen (KOK) 

Caius Forsberg (KOK) varajäsen Kati-Erika Timperi (KOK) 

Jyrki Niittymaa (1.vpj) (PS) varajäsen Vesa Rahunen (PS) 

Harri Oksanen (PS) varajäsen Kari Pajunen (PS) 

Leena Lyytinen (2.vpj) (VIHR) varajäsen Meri Lumela (VIHR) 

Lea-Elina Nikkilä (VIHR) varajäsen Nina Hirsiaho (VIHR) 

Matti Leino (VAS) varajäsen Sirpa Martins (VAS)  

Maakuntahallituksen tehtävänä on valvoa Keski-Suomen liiton etua, edustaa sitä ja tehdä sopimukset sen puolesta. Hallitus valmistelee ja tekee esitykset valtuustolle keskeisistä strategisista suunnitelmista ja asiakirjoista, liiton toiminta- ja taloussuunnitelmasta ja talousarviosta sekä muista valtuuston käsiteltäviksi menevistä asioista. Lisäksi hallitus vastaa valtuuston päätösten täytäntöönpanosta. 

 

Tarkastuslautakunta vastaa liiton hallinnon ja talouden tarkastuksesta 

Tarkastuslautakunta on maakuntavaltuuston toimikaudekseen valitsema viisijäseninen toimielin, jonka jäsenet ja varajäsenet ovat valtuuston varsinaisia jäseniä. Lautakunta vastaa Keski-Suomen liiton hallinnon ja talouden tarkastuksesta ja sen järjestämisestä. Se myös arvioi valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisen ja seuraa, että kuntayhtymän tilintarkastus toteutetaan hyvän kunnallisen tilintarkastustavan edellyttämällä tavalla. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi valittiin Juha Suonperä (KOK) ja varapuheenjohtajaksi Joni Parkkonen (PS).  

Tarkastuslautakunnan jäsenet ja varajäsenet toimikaudelle 2021-2025 ovat: 

Juha Suonperä (pj) (KOK) varajäsen Aki Virtaniemi (KOK) 

Helena Kukkamo (KESK) varajäsen Ari Korhonen (KESK) 

Tommi Lahtinen (SDP) varajäsen Sisko Linna (SDP)  

Joni Parkkonen (vpj) (PS) varajäsen Miia-Riitta Korppi (PS) 

Irene Hallamäki (VIHR) varajäsen Hanna Nelimarkka (VIHR) 

 

Lisätietoja 

Riitta Mäkinen 
Maakuntavaltuuston puheenjohtaja 
050 430 2197
riitta.makinen(at)eduskunta.fi 

Pekka Hokkanen 
maakuntajohtaja
040 595 0016
pekka.hokkanen[at]keskisuomi.fi 

Hanna Reini 
hallintopäällikkö
040 596 5993
hanna.reini[at]keskisuomi.fi