Maakuntavaltuuston kokous 3.6.2022

2022 Ajankohtaista Tiedotteet • 3.6.2022 |

Maakuntavaltuusto hyväksyi Keski-Suomen liiton vuoden 2021 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Vuoden 2021 tilikauden tulos on 111 861 euroa alijäämäinen. Kokouksessa tarkastuslautakunta antoi vuoden 2021 arviointikertomuksen.

– Haluan kiittää omalta osaltani maakuntavaltuustoa, maakuntahallitusta ja maakunnan yhteistyöryhmää sekä liiton henkilöstöä hyvästä yhteistyöstä koko maakunnan eteen tehdystä työstä vuonna 2021. Maakuntastrategia oli viime vuoden merkittävin tehtävä Keski-Suomen liitossa ja sen vuorovaikutteinen valmistelu huipentui hyväksymiseen maakuntavaltuustossa​ joulukuussa. Nyt lähdemme viemään strategiaa yhdessä käytäntöön, maakuntavaltuuston puheenjohtaja Riitta Mäkinen kommentoi.

– Vuosi 2021 oli erityinen ja poikkeuksellinen: uusi maakuntastrategia, uudet luottamushenkilöt, uusi EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakausi ja toinen koronavuosi. Liiton siirtyminen välittäväksi toimielimeksi on merkittävä muutos aikaisempaan, maakuntajohtaja Pekka Hokkanen jatkaa.

Maakuntavaltuusto sai ajankohtaiskatsauksen Keski-Suomen maakuntakaava 2040:n valmisteluvaiheen palautteeseen ja jatkovalmisteluun. Maakuntakaava etenee seuraavaksi kaavaratkaisun hiomisella ja työneuvotteluilla, jossa huomioidaan tulleet lausunnot ja saatu palaute. Maakuntakaavaan tehdään vielä tarkentavia selvityksiä, joita on muun muassa sähkönsiirron kokonaisuus ja sen reunaehdot, maisemavaikutusten arviointi ja havainnollistaminen sekä Natura-arviointi ja metsäpeuraselvitys.

– Keski-Suomen liiton tämän kevään tärkein tehtävä on ollut maakuntakaavan valmistelu, johon on tullut paljon palautetta erityisesti tuulivoiman osalta. Liitto on tehnyt valmistelua selkeästi, avoimesti ja vuorovaikutteisesti, maakuntahallituksen puheenjohtaja Tahvo Anttila sanoo.

Valtuusto sai katsauksen Keski-Suomen liiton kehittämisrahoituksesta. EU:n alue- ja rakennepolitiikan uusi ohjelmakausi 2021–2027 käynnistyi käytännössä toukokuussa. Keski-Suomen liitolla on myönnettävissä tänä vuonna EU-rahoitusta jopa noin 12 miljoonaa euroa. Lisäksi Keski-Suomen liitolla on haettavana kansallista rahoitusta ja Keski-Suomen kehittämisrahoitusta lähes 8 miljoonaa euroa.

– Saimme viimein uuden EU-ohjelmakauden käyntiin. Tämä vuosi on poikkeuksellinen ja erityisen työntäyteinen, koska rahoituskehys on kaksinkertainen aikaisempiin vuosiin nähden, aluekehitysjohtaja Pirjo Peräaho kommentoi.

Maakuntavaltuusto hyväksyi Keski-Suomen liiton mukautetun talousarvion 2022 ja taloussuunnitelman 2022–2024. Mukautettua talousarviota ja taloussuunnitelmaa on valmisteltu tilikaudella 2021 muodostuneen alijäämän ja EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden 2021–2027 teknisen tuen ennakoitua alhaisemman määrän vuoksi. Talousarvion mukautus ei edellytä jäsenkuntien vuoden 2022 maksuosuuksien nostamista, vaan se katetaan liiton kuluja sopeuttamalla.

Valtuusto sai vastaukset viiteen maakuntavaltuustoaloitteeseen. Aloitteita olivat tehneet keskustan, kokoomuksen, perussuomalaisten ja vasemmiston valtuustoryhmät. Aloitteilla valtuustoryhmät antavat evästyksiä Keski-Suomen liiton toimintaa ja vaikuttamistyötä varten. Evästykset koskivat koulutusta, biokaasua, hävittäjähankintaa ja kaivoslakia.

Maakuntavaltuuston kokous striimattiin ja se on katsottavissa Keski-Suomen liiton YouTube-kanavalla osoitteessa: https://youtu.be/KYxv4AT58zY 

Kokouksen esityslista  

Keski-Suomen maakuntavaltuusto piti kokouksen Laukaan Peurungassa perjantaina 3.6.2022. Maakuntavaltuusto päätti syksyn 2022 kokousajaksi perjantain 2.12.2022.

Lisätietoa maakuntavaltuuston kokouksesta:

Riitta Mäkinen  
Maakuntavaltuuston puheenjohtaja
050 430 2197
riitta.makinen(at)eduskunta.fi

Pekka Hokkanen
maakuntajohtaja
040 595 0016
pekka.hokkanen[at]keskisuomi.fi

Hanna Reini  
hallintopäällikkö
040 596 5993
hanna.reini[at]keskisuomi.fi