Mistä löytyy Keski-Suomen helmi? – Ehdota Vuoden kylää 2024

2023 Ajankohtaista • 5.9.2023 | Jenni Isopahkala

Löytyykö kylältänne mahtavaa yhdessä tekemisen intoa tai innovatiivista kehittämiskykyä? Tai vierailitko kylässä, joka osoittautui oikeaksi helmeksi? Nyt on aika ilmiantaa Keski-Suomen mahtavin kylä!

Keski-Suomen Vuoden Kyläksi valitaan vuosittain yksi keskisuomalainen kylä, joka on ollut erityisen esimerkillinen toiminnassaan. Tunnustuksen voi saada esimerkiksi toimeliaisuudesta, innovatiivisuudesta tai aktiivisesta kehittämisotteesta. Vuoden kylän valinnalla halutaan tuoda esiin kylien elinvoimaa myös suurelle yleisölle ja innostaa kyläläisiä toimimaan yhdessä ja tartuttamaan innostusta muihinkin kyliin. Absoluuttista parasta ei tavoitella, eikä sitä ole edes mahdollista tavoittaa.

Menettely:

1. Keski-Suomen Vuoden kylä 2024 -haku aukeaa 1.9.2023 ja päättyy 15.11.2023. Vuoden kylän voi ilmiantaa kuka vain, esimerkiksi kylän asukas, kausiasukas, kunnan työntekijä, päättäjä tai tyytyväinen vierailija täyttämällä hakulomakkeen. Lomake on ladattavissa Keski-Suomen Kylät ry:n verkkosivulta. Lomake palautetaan sähköpostitse Keski-Suomen Kylät ry:lle osoitteeseen toimisto@keskisuomenkylat.fi tai postitse osoitteeseen Keski-Suomen Kylät ry, Matarankatu 4, 40100 Jyväskylä.

2. Hakemukseen tulee kirjoittaa perustelut, miksi juuri tämä kylä olisi oivallinen valinta vuoden 2024 keskisuomalaiseksi kyläksi: mitä siellä on saatu aikaan ja millainen kylän henki on. Liitteeksi toivotaan monipuolista materiaalia kylän toiminnasta: videoita, esitteitä, lehtileikkeitä, linkkejä mahdollisiin verkkosivuihin tai sosiaalisen median kanaviin, tms.

3. Valinnan tekee maaseudun kehittäjistä koostuva raati, jossa on edustajat Keski-Suomen liitosta, Leader-ryhmiltä, MTK:sta, ProAgriasta, Nuorisoseuroista, Maaseudun Sivistysliitosta, Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:stä sekä tarpeen mukaan eri maaseutuhankkeista. Myös jokainen raadin jäsentaho voi esittää oman ehdokkaansa vuoden kyläksi.

4. Kyläasiamies tekee koosteen ehdokaskylistä, ja toimittaa sen raadille noin viikkoa ennen kokousta, jotta jokainen taho voi tutustua kylään ennakkoon. Tiedot ovat luonnollisesti luottamuksellisia.

5. Keski-Suomen liitto palkitsee Vuoden Kylän “kylätonnilla”. Kylää myös juhlitaan kolmen kuukauden sisällä tunnustuksen julkaisemisesta. Keski-Suomen Kylät ry ottaa osaa juhlajärjestelyihin ja kustannuksiin.

Vuoden Kylän valinnassa painotetaan:

  • Kylien kehittämisen suunnitelmallisuutta (rekisteröitynyt yhdistys, voimassa oleva kyläsuunnitelma katsotaan eduksi)
  • Pitkäjänteisyyttä
  • Kylälle uutta luovaa toimintaa
  • Tulevaisuuteen suuntautumista

Erityisesti otetaan huomioon:

  • Laaja-alainen kehittäminen
  • Kylän ja kunnan yhteistyön järjestäminen
  • Lähipalvelujen tuotteistaminen ja / tai uudelleen järjestäminen
  • Avoin viestintä ja osallistava vuorovaikutus
  • Yhteistyön sujuminen
  • Paikallisten elinkeinojen edistäminen

Lisätiedot:

Kyläasiamies
p. 040 073 8205
toimisto@keskisuomenkylat.fi.