Keski-Suomen käyttämistä energialähteistä 66 % uusiutuvia

Ajankohtaista Tiedotteet • 29.1.2021 |

Keski-Suomen energiankulutus oli vuonna 2019 21,9 terawattituntia (TWh), kertoo juuri julkaistu Keski-Suomen energiatase. Energian kulutus nousi Keski-Suomen alueella vuodesta 2016 4,6 TWh. Uusiutuvan energian osuus oli 66 %, kun myös alueelle tuotavan sähkön uusiutuvan energian osuus huomioidaan. Vuonna 2016 uusiutuvan energian osuus oli 55 %. Keski-Suomen alueen energianhankinnan hiilidioksidipäästöt pienenivät vuoteen 2016 verrattuna 9 %.

Merkittävin muutos energianlähteissä oli lisääntynyt mustalipeän käyttö. Äänekosken biotuotetehtaan valmistuminen näkyykin energiataseessa siten, että vuoden 2016 lukemista mustalipeän käyttö on kasvanut 2,6 TWh:sta 7,1 TWh:iin. Myös puupolttoaineiden käyttö on kasvanut (2016: 4,5 TWh, 2019: 4,9 TWh). Öljyn käyttö väheni hieman (2016: 3,8 TWh, 2019: 3,7 TWh), samoin kuin alueelle tuodun sähkön määrä (2016: 4,2 TWh, 2019: 3,5 TWh).

Energian kulutus kasvoi eniten teollisuudessa. Myös tieliikenteen energiankulutus kasvoi vuodesta 2016. Öljyn käyttö voima- ja lämpölaitoksissa sekä rakennusten lämmityksessä on vähentynyt merkittävästi, vuonna 1998 öljyä käytettiin näissä 2,5 TWh ja vuonna 2019 enää 1 TWh. Rakennusten lämmityksessä esimerkiksi maalämpö on hieman lisääntynyt.

Energian tuotannossa käytettyjen energialähteiden arvo oli yhteensä 850 miljoonaa euroa. Tästä 440 miljoonaa euroa muodostui energiantuotantoon käytetystä öljystä. Puupolttoaineiden arvo nousi vuodesta 2016, koska niiden hinta sekä käyttö kasvoivat molemmat hiukan.

Energiatase herätti keskustelua maakuntahallituksessa. Uusiutuvan energian kasvanut osuus ja päästöjen väheneminen on positiivista, mutta paljon on vielä tehtävää päästöjen vähentämiseksi. Öljy muodostaa 17 % Keski-Suomen käytetyistä energianlähteistä ja siitä merkittävin osuus käytetään liikenteessä. Liikenteen päästöjen vähentäminen on todettu haastavaksi kansallisestikin. Toisaalta liikennesektorilla voi olla myös mahdollisuuksia, esimerkiksi paikallinen biokaasun tuotanto ja käyttö vahvistaisi aluetaloutta ja vähentäisi samalla päästöjä.

Myös turpeen käytöstä keskusteltiin. Turpeen käyttö kasvoi vuodesta 2016 noin 5 %, ollen 1,77 TWh vuonna 2019. Turve muodostikin siis 8 % Keski-Suomen käytetyistä energianlähteistä. Turpeen käyttö on todennäköisesti vähentynyt viime aikoina, mutta joka tapauksessa turpeen korvaaminen osittain tai kokonaan on Keski-Suomelle merkittävä kysymys.

​Energiataseen toteutti Benet Oy Keski-Suomen liiton tilauksesta.

Lue lisää:

Keski-Suomen energiatase 2019

Lisätietoja:

Outi Pakarinen, Keski-Suomen liitto, outi.pakarinen@keskisuomi.fi, 040 595 0018