MYR: Rahoituksen supervuosi käynnisti isoja kehittämishankkeita Keski-Suomessa

2023 Ajankohtaista Tiedotteet • 7.12.2023 | Jenni Isopahkala

Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) kokousti vuoden viimeisen kerran 7.12.2023 Jyväskylän Vehryt Noukassa. Kokouksessa luotiin katsaus päättyvään, poikkeuksellisen vilkkaaseen rahoitusvuoteen, ja kuultiin Keski-Suomen aluekehittämisen ajankohtaisia kuulumisia ja tulevaisuudennäkymiä.

JTF-rahoitus vauhditti aluekehitystä

Oikeudenmukaisen siirtymän rahoitus (JTF) mullisti Keski-Suomen aluekehittämisen vuonna 2023. Ainutlaatuisen JTF-rahaston tarkoituksena on tukea alueita, joihin turpeen energiakäytöstä luopuminen vaikuttaa eniten. Keski-Suomen liiton ja Keski-Suomen ELY-keskuksen kautta on ollut tänä vuonna jaossa yhteensä 35 M€ JTF-tukea.

– JTF-rahoitus on ollut maakuntamme aluekehittämisen piristys. On ilahduttavaa, että sen avulla pystyttiin rahoittamaan tavallista isompia kokonaisuuksia, ja saatiin myös uusia hakijoita, etenkin kuntia iloitsee MYR:n puheenjohtaja Mikko Tiirola.

Esimerkiksi Keski-Suomen liiton JTF-rahoituksella käynnistyy muun muassa Logistiikkakeskus Wiilon hanke Viitasaarella (4 462 500 €) ja Koivurannan teollisuusalue Karstulassa (1 654 450 €).

Hankehakijoiden ohjaamista tarvitaan

JTF-rahoituksen rinnalla ovat olleet käytössä aiemminkin käytössä olleet rahoitustavat Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja maaseuturahoitus, joiden kautta investointi- ja kehittämissuunnitelmia on tehty ilahduttavasti myös epävarmassa taloustilanteessa.

Huolena on ESR+ -rahoituksen toteutuminen. Rahoitukselle on ollut kysyntää, mutta valitettavan iso osa hakemuksista on tullut hylätyksi puutteellisina. Keski-Suomen ELY-keskuksen mukaan jatkossa onkin tarkoitus panostaa erityisesti hakijakohtaisen palautteen antamiseen ja ohjaukseen.

Toisena kehittämiskohteena nousi EAKR-rahoituksen kohdentaminen 35 % tavoitteen mukaisesti ilmastotoimiin, sillä Keski-Suomi on selvästi muita maakuntia jäljessä ilmastotavoitteesta.

Tutustu kokouksen esityslistaan verkkosivuillamme

 

Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) on lakisääteinen toimielin, joka linjaa maakunnan kehittämistä ja EU-tukien jakoa alueellaan. Maakunnan yhteistyöryhmässä ovat edustettuina maakunnan poliitikot, ohjelmia rahoittava ELY-keskus sekä sidosryhmiä; työmarkkina- ja elinkeinojärjestöjä, yrityksiä, järjestöjä ja muita alueen kehityksen kannalta keskeisiä tahoja. Keski-Suomessa yhteistyöryhmään kuuluu puheenjohtajan lisäksi 24 varsinaista jäsentä.


Lisätietoja:

Mikko Tiirola
maakunnan yhteistyöryhmän puheenjohtaja
mikko.tiirola[at]mtk.fi

Pirjo Peräaho
aluekehitysjohtaja
040 591 0760
pirjo.peraaho[at]keskisuomi.fi

Hilkka Laine
rahoituspäällikkö
0405950014
hilkka.laine[at]keskisuomi.fi

Outi Leppäkangas (MYR:n sihteeri)
kehittämispäällikkö
040 673 3544
outi.leppakangas[at]keskisuomi.fi