Ennakko: maakuntahallituksen kokous 29.10.

Ajankohtaista Tiedotteet • 26.10.2021 |

Keski-Suomen uusi maakuntahallitus kokoontuu ensimmäiseen kokoukseensa perjantaina 29.10.

Maakuntahallitus antaa evästyksensä Keski-Suomen strategialuonnoksen 2025–2050 ja sen ympäristöselostuksen viimeistelyä varten.  Strategialuonnokseen saatiin palautetta kaikkiaan 45 taholta. Lausuntopalaute on pääosin myönteistä. Varauksellisin palaute koskee luonnoksen tavoitteellisuutta, erottautuvuutta ja käytännönläheisyyttä. Maakuntahallitus tekee strategiasta lopullisen esityksensä maakuntavaltuustolle marraskuussa. Maakuntavaltuusto päättää strategiasta 3.12.2021.

Maakuntahallitus päättää rahoituksesta Keuruun asemanseudun kokonaissuunnitelmalle (master plan). Suunnitelman tavoitteena on uusi matkakeskus nykyisen rautatieaseman yhteyteen. Matkakeskus yhdistäisi eri joukkoliikennemuodot ja lisäisi joukkoliikenteen käytön houkuttelevuutta mm. hyvillä matkaketjuilla.

Maakuntahallitus valitsee perjantain kokouksessa aluekehitysjohtajan valintaa varten haastatteluryhmän. Aluekehitysjohtajan virkaa haki kaikkiaan 14 henkilöä. Hakuaika Keski-Suomen liiton aluekehitysjohtajaksi päättyi 8.10. ja virka on tarkoitus täyttää 1.1.2022.

Hallitus päättää Keski-Suomen maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) asettamisesta ja kokoonpanosta uudelle kuntavaltuustokaudelle. Lisäksi hallitus vahvistaa maakunnan yhteistyöryhmän uuden työjärjestyksen. MYR on aluekehittämistä koskevien suunnitelmien, ohjelmien ja sopimusten valmistelun ja toimeenpanon yhteensovittamisen toimielin.

Lisäksi kokouksessa saadaan katsaus Keski-Suomen väestöennusteesta ja elinkeinoelämän kehityksestä sekä Keski-Suomen liiton vuoden 2022 talousarviosta ja vuosien 2022–2024 taloussuunnitelman valmistelusta. Talousarviota ja taloussuunnitelmaa valmistellaan huomioiden päivittyvä maakuntastrategia sekä liiton tehtävät ja tavoitteet.

Katso kaikki kokouksen keskustelu- ja päätösaiheet esityslistalta

Lisätietoja:

Tahvo Anttila
maakuntahallituksen puheenjohtaja
0500 746 571
tahvoanttila(at)gmail.com

Pekka Hokkanen
maakuntajohtaja
040 595 0016
pekka.hokkanen[at]keskisuomi.fi

Hanna Reini
hallintopäällikkö
040 596 5993
hanna.reini[at]keskisuomi.fi