Hiilineutraali Keski-Suomi 2030 -tiekartta kutsuu vaikuttamaan!

2022 Ajankohtaista Blogi • 22.2.2022 | Suvi Bayr

Keski-Suomen liiton johdolla kootaan keväällä 2022 toimenpiteitä ja yhteistä näkemystä siitä, miten Keski-Suomesta tulee hiilineutraali maakunta vuoteen 2030 mennessä. Tämä tavoite on asetettu joulukuussa 2021 hyväksytyssä Keski-Suomen strategiassa.

Hiilineutraali Keski-Suomi -tiekartan valmistelu on alkanut vauhdikkaasti. Tietoa on kerätty, ensimmäisiä sidosryhmiä kuultu ja ensimmäiset toimenpideluonnokset julkaistu. Työn tukena on aktiivinen ja keskusteleva, yhteiskunnan eri tahoja edustava ohjausryhmä 

Perustana huolellinen taustatyö 

Tiekartan valmistelu etenee viiden teeman kautta. Teemat ovat energia, liikkuminen, maatalous ja metsät, elinkeinot sekä yksilö ja yhteisö. Pohjana työlle on niin tilastotietoa Keski-Suomen päästöistä, kuin koontia kansallisista linjauksista ja toimialojen omista suunnitelmista. Taustakatsauksia julkaistaan työn edetessä tiekartan verkkosivulla. 

Taustatyön jälkeen kutsutaan laaja-alainen joukko sidosryhmien edustajia hahmottelemaan tarvittavia keskisuomalaisia toimenpiteitä. Sidosryhmäkeskustelun pohjalta valmisteltu luonnos viedään seuraavaksi ohjausryhmän keskusteltavaksi ja päätettäväksi. Virallinen lausuntopalaute kerätään koko tiekartasta myöhemmin, mutta tässä välissä on sinun mahdollisuutesi vaikuttaa – kerron vähän myöhemmin, miten se tapahtuu.  

Ensimmäisessä kokouksessaan joulukuussa tiekarttatyön ohjausryhmä linjasi minkälaista tiekarttaa olemme tekemässä. Lista näyttää tältä:  

  • Keski-Suomen yhteinen 
  • Kokonaiskestävä  
  • Kunnianhimoinen  
  • Kannustava  
  • Konkreettinen 
  • Seurattava ja päivittyvä 
  • Vaiheittain etenevä  
  • Kustannustietoinen  

Tavoite saavutetaan yhteistyöllä 

Maakunnan yhteisen tiekartan tavoite ei täyty, ellei sen valmistelu perustu keskisuomalaisten toimijoiden, ihmisten, yritysten ja yhdistysten kuulemiselle ja yhteiselle keskustelulle. Oman haasteensa tähän tuo koronatilanne, mutta osallistumismahdollisuuksia järjestetään pitkin kevättä ja moninaisin tavoin. Tiekartan verkkosivuilta näet aina ajankohtaisen tilanteen.  

Tavoite on selvä ja kunnianhimoinen, mutta keinoista ja toimenpiteistä meidän on keskusteltava. Tulevaisuuden kestävä ja elinvoimainen maakunta tehdään yhdessä. Toivotankin sinut tervetulleeksi seuraamaan tiekartan valmistelua ja myöhemmin myös toimeenpanoa  Hiilineutraali Keski-Suomi 2030 -verkkosivuille, somekanaville ja Keski-Suomen liiton kanaville.  

Miten voit vaikuttaa tiekartan sisältöön? Kerro meille, miltä toimenpiteet vaikuttavat sinun mielestäsi. Kerro myös, mitä tavoitteita asiaan liittyen juuri sinun organisaatiollasi on tai minkälaisia konkreettisia tekoja olette teemaan liittyen tehneet. Tiedot ja esimerkit toimivat tiekartan taustatietona, mutta mahdollisuuksien mukaan nostamme esimerkkejä myös osaksi tiekartan toimenpiteiden seurantaa ja viestintää. Lähetä mielipiteesi ja esimerkkisi joko verkkosivujen kautta tai sähköpostitse osoitteeseen suvi.bayr(at)keskisuomi.fi

Juuri nyt kommentoitavana ovat energiaan  ja liikkumiseen  liittyvät toimenpiteet, muut teemat tulevat kommentoitavaksi kevään kuluessa.