Keski-Suomen liitto alkaa valmistella Keski-Suomen selviytymissuunnitelmaa

Ajankohtaista • 24.4.2020 | Ks-liitto

Keski-Suomen liiton maakuntahallitus kokoontui etäyhteyden välityksellä perjantaina 24.4. ajankohtaisten asioiden ääreen.

Kokouksessaan maakuntahallitus valtuutti Keski-Suomen liiton valmistelemaan maakunnallista selviytymissuunnitelmaa koronakriisin ylittämiseksi. Keski-Suomen Yrittäjät, MTK Keski-Suomi ja Keski-Suomen kauppakamari esittävät idean Keski-Suomen maakuntahallitukselle. Suunnitelma kokoaa keinot, joilla Keski-Suomen elinvoima palautetaan mahdollisimman nopeasti koronakriisin jälkeen.

 

Keski-Suomen liiton toimisto alkaa valmistelemaan tehtävää aloitteen tekijöiden kanssa. Varsinainen suunnittelu tehdään yhdessä yritysten, kuntien, koulutusorganisaatioiden, ELY-keskuksen, Finnveran, elinkeinotoimijoiden, ammattijärjestöjen, kolmannen sektorin sekä pankkien kanssa.

 

Koronakriisin aikana Keski-Suomen elinkeinotoimijat, viranomaiset ja yrittäjät ovat vahvistaneet yhteistyötään. Työtä on jatkettava akuutin kriisin jälkeen. 

 

Keski-Suomen liitossa pyritään minimoimaan ja varautumaan koronan vaikutuksiin

 

Vs. maakuntajohtaja Pekka Hokkanen ja vs. aluekehitysjohtaja Pirjo Peräaho kertoivat maakuntahallitukselle rakennerahasto-ohjelmakauden valmistelusta sekä Keski-Suomen koronatuen tilanteesta. Koronatuesta oli kokoukseen mennessä myönnetty tukea kuudelle hankkeelle. Peräahon mukaan vireillä on yhä useita hakemuksia. Kokouksessa maakuntahallitus myönsi kolmelle hankkeelle rahoituksen koronatuesta sekä yhdelle hankkeelle EAKR-rahoitusta. Lisäksi maakuntahallitus sai kattavan katsauksen liiton taloustilanteeseen hallintopäällikkö Sari Karhulta.

 

Koronapandemiaa käsiteltiin myös liiton toiminnan näkökulmasta. Hokkanen kertoi hallitukselle liiton toiminnan pyörivän hyvin etätyönä. Liitto päivittää ja kehittää etätyöskentelyn toimintatapojaan jatkuvasti. Maakuntahallitus antoi maakuntajohtajalle myös valtuuden reagoida tarpeen vaatiessa kriisiin yhteistoimintamenettelyillä. Liitto korostaa, että liiton tilanne on tällä hetkellä vakaa eikä tarvetta yt-neuvotteluille ole. Ajankohtaisten valtioneuvoston rajoitusmääräysten mukaan Keski-Suomen liiton henkilökunta työskentelee etätyössä vähintään 13.5. saakka.

 

Kannanotto yhtenäisen Keski-Suomen puolesta

 

Koronatilanteen ohella maakunta on poikkeuksellisessa tilanteessa Kuhmoisen ollessa lähdössä maakunnasta ja Kyyjärven harkitessa kuntaliitosta myös yli maakuntarajan. Tilanteen valossa maakuntahallitus teki kannanoton Keski-Suomen yhtenäisyyden säilyttämisen puolesta.

 

Maakuntahallitus katsoo välttämättömäksi, että myös muutosten keskellä Keski-Suomi säilyy vahvana ja eheänä kokonaisuutena. Kannanotolla vedotaan Saarikan alueen kuntapäättäjiin sekä valtioon kuntien tilanteen parantamiseksi.

 

Great Slogan Oy liiton uuden visuaalisen ilmeen ja verkkosivujen toteuttajaksi

 

Kokouksessaan maakuntahallitus hyväksyi Great Slogan Oy:n Keski-Suomen liiton uuden visuaalisen ilmeen ja verkkosivujen toteuttajaksi ja mainostoimistopalveluiden tuottajaksi vuosille 2020 – 2022. Tarjouksen valintaperusteina ovat kokonaistaloudellinen edullisuus hinnan ja arvioidun laadun perusteella.

 

Lisäksi maakuntahallitus sai kattavan katsauksen Keski-Suomen liiton ajankohtaiseen toimintaan. Projektipäällikkö Suvi Bayr esitteli maakuntahallitukselle liiton ilmastotyön ajankohtaista tilannetta. Keskustelussa korostui Keski-Suomen kuntien ilmastotyön potentiaali ja työn vaatimat resurssit. Suunnittelupäällikkö Hanna Kunttu puolestaan kertoi liiton liikennejärjestelmäsuunnitelmasta ja suunnittelujohtaja Markus Erkkilä maakuntakaavan päivitystilanteesta. Erkkilän esityksestä käytävässä keskustelussa korostuivat etenkin tuulivoimarakentaminen ja sen vaikutukset ympäristölle.

 

Liiton johtava asiantuntija Veli-Pekka Päivänen esitteli hallitukselle myös uusimman, kuun alussa julkaistun Keski-Suomen Aikajanan. Aikajanan valossa hallitus pohti koronapandemian vaikutuksia Keski-Suomen työllisyyteen ja elinvoimaan.

Keski-Suomen Aikajana

 

Lisätietoja:

 

Rolf Nyholm
maakuntahallituksen puheenjohtaja
040 595 0001
rolf.nyholm[at]aanekoski.fi

 

Pekka Hokkanen
vs. maakuntajohtaja
040 595 0016
pekka.hokkanen[at]keskisuomi.fi

 

Sari Karhu
hallintopäällikkö
040 586 7083
sari.karhu[at]keskisuomi.fi

Piditkö artikkelista?
Jaa se myös muille!

Ota yhteyttä!