Keski-Suomen osaamistarvekysely

2023 Ajankohtaista • 17.1.2023 | Kirsi Mukkala

Tervetuloa vastaamaan Keski-Suomen osaamistarvekyselyyn, jossa ennakoidaan eri ammattialojen osaamistarpeita vuoteen 2030 (mukana noin 20 ammattialaa). Toivomme laajaa otosta keskisuomalaisten näkemyksistä osaamistarpeisiin liittyen. Kyselyyn vastaaminen yhden ammattialan osalta vie 5–10 minuuttia.

Ohjeistus kyselyyn vastaamiseksi

Kyselyyn vastataan Keski-Suomen osaamistarpeiden näkökulmasta. Voit vastata minkä tahansa valikosta löytyvän ammattialan osalta, yhden tai useamman. Jokaisen ammattialan kohdalla vastaukset on kuitenkin lähetettävä erikseen, eli lähetettyäsi yhden ammattialan vastaukset pääset toiseen ammattialaan avaamalla kyselylinkin uudelleen. Kaikkiin kysymyksiin ei ole pakko vastata.

Kysely löytyy TÄÄLTÄ.
Vastaathan kyselyyn maanantaihin 6.2.2023 mennessä. Jokainen vastaus on tärkeä. Kiitos ajastasi!
Voit välittää kyselyä myös omissa verkostoissasi.

Tausta ja tulosten hyödyntäminen

Kysely on osa Opetushallituksen (OPH) ja Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen (JOTPA) kanssa tehtävää ennakointiyhteistyötä. Kysely täydentää OPH:n valtakunnallisesti kesällä 2022 toteuttamaa osaamistarvekyselyä, jossa pyydettiin arvioita eri ammattialojen tulevaisuuden osaamisista. Tällä alueellisella kyselyllä tarkennetaan ammattialojen osaamistarpeita ja tarvittavia toimenpiteitä huomioiden maakuntien elinkeinorakenne ja erityispiirteet.

Keski-Suomessa tuloksia hyödynnetään maakunnallisessa osaamisen ennakointityössä sekä koulutusta ja oppimissisältöjä suunniteltaessa. Erityinen huomio kiinnitetään osaamistarpeiden ennakoituun kehitykseen ja kyselyssä tunnistettuihin osaamiskapeikkoihin. Kansallisesti tuloksia hyödynnetään mm. JOTPA:n rahoitushakujen valmistelussa ja OPH:n Osaamisen ennakointifoorumin osaamistarpeiden ennakointityössä esim. tutkintojen sisältöjen kehittämisehdotuksiin.

JOTPA ja OPH julkaisevat kaikkien maakuntien tulokset koosteena keväällä 2023.

Lisätietoa
Kirsi Mukkala
aluekehitysasiantuntija
040 595 0002
kirsi.mukkala[at]keskisuomi.fi