Keski-Suomen tuulivoimapotentiaali

Ajankohtaista Tiedotteet • 20.12.2021 | Antti Siukola

Maakuntahallitus käsitteli 17.12. kokouksessa maakuntakaavan 2040 seudullisesti merkittävän tuulivoiman sijoittumiskysymyksiä. Keski-Suomen seudullisesti merkittävän tuulivoimapotentiaalin tarkastelu on nyt valmis. Aineisto on nyt julkisesti osallisten, hankekehittäjien ja kuntien hyödynnettävissä pohdittaessa tuulivoiman sijoittumiskysymyksiä. Potentiaalitarkastelua hyödynnetään maakuntakaavan laadinnassa yhdistettynä muihin selvityksiin, kun maakuntakaavaa valmistellaan luonnosvaiheen julkiseen kuulemiseen alkuvuodelle 2022.

Tuulivoimarakentamisen ohjaamiseksi Keski-Suomen liitossa on valmisteltu tuulivoimatuotannon kannalta keskeisiä koko maakunnan kattavia selvityksiä:
1. maakotkien esiintymisen painopistealueiden tunnistaminen Keski-Suomessa
2. maakotkareviirien käytön mallintaminen Keski-Suomessa
3. tuulivoiman maisemavaikutusten selvittäminen Keski-Suomessa
4. Keski-Suomen tuulivoimapotentiaalin tarkastelu

Tutustu Keski-Suomen tuulivoimapotentiaalikarttaan:

Keski-Suomen tuulivoimapotentiaali (kartta)

2 kommenttia kirjoituksessa “Keski-Suomen tuulivoimapotentiaali

 1. Hiljaiset alueet tulee ehdottomasti säilyttää! Erityisesti ne alueet, joissa on myös luonnonsuojelun kohteita. Niihin etäisyys tulee olla vähintään se, mikä Hiljaiset alueet Keski-Suomessa -selvityksessä on määritelty etäisyydeksi liikenteeltä ja turvetuotannolta.

  Hiljaiset alueet ovat ainutlaatuista pääomaa koko Euroopankin mittakaavassa! Tällaista ei ole enää lähes missään. Ei tuhota niitä.
  Pimeys ja hiljaisuus on käsittämättömän arvokkaita asioita. Niitä ihminen ja eläimet tarvitsee, selviytyäkseen.
  Mitä saavutetaan, jos ilmastonmuutoksen nimissä tuhotaan jotain näin ainutlaatuista ja arvokasta?

  Useat maakunnat ovat linjanneet, että hiljaiset alueet huomioidaan kaavoituksessa. Näin tulee Keski-Suomessakin toimia. Maakuntalaulussa kuvataan kauniisti sitä, miten arvokas ja kaunis on maakuntamme! Emmehän halua jatkossa laulaa näin: Männikkömetsät ja tuulivoimaraidat, laaksojen liepeillä tuulivoimahaat… vuorien huippujen kauheus kylmä… tänne mä toivon vain hautani?

  Keski-Suomessa tulisi valita muutama alue, jonne tuulivoimaloita voidaan sijoittaa merkittävässä määrin. Ja muut alueet jätetään rauhaan. Hiljaisille alueille ja luonnonsuojelualueiden lähelle ei tule sijoittaa tuulivoimaloita. On myös huomioitava pohjoisen Keski-Suomen mäeltä mäelle vaikutus näkymissä. Se on aivan eri tilanne kuin mitä tasaisella seudulla on.

 2. Tuulivoimaa, mutta ei pakkovaltaa
  Nyt on menossa sellainen tuulivoiman lobbaus, että juuri muita arvoja ei oteta huomioon. Olen yksi Liimattalan tuulivoimaloiden lähiasukkaista ja erittäin huolestunut siitä hallinnollisesta, vääristelevän tiedon valossa tapahtuvasta tiedottamisesta, jolla kaavoja kehitellään. Olen tutkinut mistä tämä saa alkunsa. Kyllä, se lähtee ylhäältä lainsäätäjiltä ja valuu sitten aina kylille pienen mökin rappusille asti. Oikeuksista, joita perustuslakimme on suonut, ei enää kukaan pidä huolta ja niin erilaisilla pakoilla, joilla EU ohjaa omia tarpeitaan, kumotaan yksilön oikeudet tai evätään korvaus haitasta.
  Lait kaavoituksesta valmistelee ministeriöistä kyläkunnille saakka saman yhtiön konsultit ja kukaan ei tosiasiassa valvo valmistelua. Lakia ei tarvitse rikkoa, mutta kun suunnataan tietyt asiat arvokkaiksi ja toiset arvottomiksi ja siinä se sitten muodostuu intressit hyväksyä tiettyjä asioita tuonne ja toisia tuonne.

  Miksi näin olen huomannut. Valtakunnallisesti ohjailtavaa tuulivoiman tuotantoa on ohjeistettu ministeriöistä maakuntiin ja kuntiin, niin maankäyttö ja rakennuskohteissa ei puhuta tuulivoiman osalta mitään ihmisistä tai heidän suojelusta tai omaisuuden suojasta. Toinen arvokas ja vailla suojelua on pohjavedet ja niiden saanti sekä puhtaana pysyminen.
  Ei ole kunnissa yhtään sen suurempi viisaus, vaikka juuri paikallistiedon parantamiseksi kaavoitus muutettiin tapahtuvaksi maakuntiin ja kuntiin. Sillä lakia muutettiin ja sen piti vahvistaa ihmisten ja omaisuuden arvoa kaavoituksen tapahtuessa. Nyt se toimii aivan päinvastoin ja rahamaailman puhurit kulkevat ryöstämässä maakuntien arvomassaa, pohjavesiä ja hiljaisia alueita. Lakeja on muutettu ehkä juuri siksi, että liiketalouden menetelmät ja jäljitettävyys asioissa on voitu sotkea.

  Tästä voin antaa Esimerkin omasta lähipiiristä Keski-Suomen seutukaavaan uudistamisessa on pohjavesi hyvin ikävällä tavalla pilaamisuhkan alla. Toinen on Liimattalan tuulivoiman alue ja toinen Korpilahden pohjavesialue, jolle ollaan suunnittelemassa lentokenttää harrastelentoa varten ja majoitus ym. Virkistystoimintaa.
  Molemmissa ei kaavojen laatija eikä Ely keskus ole antanut mitään tietoa kaavan suunnittelijalle eli hakijalle, että millaisella alueella suunnitelma on. Liimattalan alueen tunnen hyvin, miten yritys on toiminut ja hakenut Elyn lausunnon alueen Yva tarpeesta jo ennenkuin sitä on edes kaupunginhallitus laittanut vireille. He eivät ole liittäneet Oas.n asiakirjaan mitään, että toimivat pohjaveden alueella ja sen muodostumisalueella. Myöskään lupaviranomainen ei ole tutkinut aluetta tarkkaan, koskapa pohjavesien valvonta on saman instanssin alaista toimintaa ja hekään eivät ole kertoneet mitään, että alue on E1 pohjavesialuetta ja siinä on n.1000 asukkaan vedenottamo.
  Näin tämä järjestelmä valvoo itse itseään ja saman firman konsultit piirtelevät viivoja ja kokoavat lausuntoja, joilla Tuhotaan kuntien viimeisiä luonnontilaisia pohjavesiesiintymiä. Kukaan ei ole niin huolissaan, että tähän haluaisi puuttua. Eikä ainakaan he, keiden tähän pitäisi puuttua. Näin olen tämän nähnyt ja uskon, että minulla on paljon todistajia, jotka näkevät saman.

  Aivan samaa on sanottava hiljaisista yhtenäisistä metsistä ja yleensä vesialueiden ekosysteemistä ja sen virkistysarvoista. Kyllä hyvin on nähtävissä se muutos, että Suomi oli ennen ajateltu olevan Euroopan keuhkojen yksi lohko ja mielen ja puhtauden rakennuspaikka. EU muutti sen raaka-aineiden tuottajaksi ja saastuttavien Keski-Euroopan maiden omantunnon puhdistajaksi. Me emme saa siitä edes mitään korvausta, vaan sen lisäksi maksamme siitä valtavan elintasomme ja tietotaidon alaskirjauksen koko kansaa ajatellen. Pisa notkuu jo ja nuoret lähtee pois ja kaikki on menossa hyvin kauas siitä, mitä oli Suomen tulevaisuuskuva 1990 alussa. Siis suunta on alas vaikka YLE kertoo, että ylös. Siis kysyn, voiko kansalle kuinka pitkään puhua palturia, että se uskoo ja ei ryhdy vastarintaan, sitä voi kysellä ja pitää kysellä.

  Kirjoitin tämän palautteen teille siksi, että näen monella tasolla, kuinka omavalvonta on tuonut suuren korruption- ja väärän vallan mahdollisuuden ja joissakin asioissa se jo toimii. En myöskään usko, että siihen halutaan puuttua, koska se kulkee läpi hallinnon ja siihen liittyy niin suuret taloudelliset intressit ja poliittista kähmintää, että missään ei löydy pysäytysnappia.

  Itse olen jo niin kauan elänyt, että kohta krematorio on uusi tutustumiskohde, mutta olen päättänyt kertoa loppuun asti mitä näen tai kuulen. Nyt olen nähnyt tätä ja luultavasti en ole paljoakaan väärässä.

  Hyvää kevättä ja toivoa Suomelle !

  Reetta Korjonen
  C/O Polunharjuntie 63 B
  44420 Liimattala

Kommentointi suljettu