Keski-Suomen tuulivoimapotentiaali

Ajankohtaista Tiedotteet • 20.12.2021 |

Maakuntahallitus käsitteli 17.12. kokouksessa maakuntakaavan 2040 seudullisesti merkittävän tuulivoiman sijoittumiskysymyksiä. Keski-Suomen seudullisesti merkittävän tuulivoimapotentiaalin tarkastelu on nyt valmis. Aineisto on nyt julkisesti osallisten, hankekehittäjien ja kuntien hyödynnettävissä pohdittaessa tuulivoiman sijoittumiskysymyksiä. Potentiaalitarkastelua hyödynnetään maakuntakaavan laadinnassa yhdistettynä muihin selvityksiin, kun maakuntakaavaa valmistellaan luonnosvaiheen julkiseen kuulemiseen alkuvuodelle 2022.

Tuulivoimarakentamisen ohjaamiseksi Keski-Suomen liitossa on valmisteltu tuulivoimatuotannon kannalta keskeisiä koko maakunnan kattavia selvityksiä:
1. maakotkien esiintymisen painopistealueiden tunnistaminen Keski-Suomessa
2. maakotkareviirien käytön mallintaminen Keski-Suomessa
3. tuulivoiman maisemavaikutusten selvittäminen Keski-Suomessa
4. Keski-Suomen tuulivoimapotentiaalin tarkastelu

Tutustu Keski-Suomen tuulivoimapotentiaalikarttaan:

Keski-Suomen tuulivoimapotentiaali (kartta)