Ennakko: Maakuntahallituksen kokous 11.11.

Ajankohtaista Tiedotteet • 10.11.2021 |

Keski-Suomen maakuntahallitus päättää torstain 11.11. kokouksessa esityksestään Keski-Suomen strategiaksi 2025–2050. Strategian punaisena lankana on ihmisen, luonnon ja talouden sopusointu. Maakunnan kasvun voimavaroiksi strategiassa nousevat bio- ja kiertotalous, hyvinvointi sekä uudistuva teollisuus. Keski-Suomen strategian hyväksyy maakuntavaltuusto joulukuun alussa.

Maakuntahallitus asettaa ohjausryhmän laatimaan Keski-Suomelle hiilineutraaliuden tiekarttaa.  Maakuntastrategian yhtenä merkittävänä tavoitteena on, että Keski-Suomi on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Ohjausryhmän tehtävänä on tunnistaa tärkeimmät muutostarpeet ja innostaa yhteisöt tarttumaan tekoihin tiekartan pohjalta.

Maakuntahallituksen toimikauden vaihduttua hallitus päättää kuntayhtymän edustuksista ja nimeämisperiaatteista. Keski-Suomen liiton henkilöstö ja luottamushenkilöt edustavat kuntayhtymää erilaisissa kuntayhtymän näkökulmasta merkityksellisissä yhteistyö- ja sidosryhmissä. Hallitus nimeää edustajat Jyväskylän kesäyliopistoyhdistys ry:n hallitukseen, Länsi-Suomen Allianssin puheenjohtajistoon, Pirkanmaan ja Keski-Suomen alueelliseen etnisten suhteiden neuvottelukuntaan, Pro Ysitie ry:n hallitukseen, Suomen Ilmavoimamuseosäätiön hallitukseen, Suomen kotiseutuliittoon, Schildtin rahaston toimikuntaan sekä oikeudenmukaisen siirtymän rahaston ohjausryhmään.

Lisäksi maakuntahallitus tekee esityksensä Keski-Suomen liiton talousarviosta 2022 ja talous- ja toimintasuunnitelmasta 2022–2024 sekä keskustelee ympäristöministeriön ehdotuksesta uudeksi kaavoitus- ja rakentamislaiksi.

Katso kaikki kokouksen keskustelu- ja päätösaiheet esityslistalta 

Lisätietoja: 

Tahvo Anttila
maakuntahallituksen puheenjohtaja
0500 746 571
tahvoanttila(at)gmail.com

Pekka Hokkanen
maakuntajohtaja
040 595 0016
pekka.hokkanen[at]keskisuomi.fi

Hanna Reini
hallintopäällikkö
040 596 5993
hanna.reini[at]keskisuomi.fi