Anna palautetta Keski-Suomen maakuntakaavan 2040 osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Ajankohtaista • 9.9.2020 | Ks-liitto

Keski-Suomen maakuntakaavan 2040 osallistumis- ja arviointisuunnitelma on parhaillaan nähtävillä ja siitä kerätään palautetta.

Keski-Suomen maakuntakaavaa päivitetään kertyneiden muutostarpeiden mukaisesti. Tällä hetkellä, Keski-Suomen maakuntakaavan 2040 vireilletulovaiheessa nämä muutostarpeet liittyvät seudullisesti merkittävään tuulivoimatuotantoon, liikenteeseen ja hyvinvoinnin aluerakenteeseen. Maakuntakaavan päivitys koskee Keski-Suomen voimassa olevaa maakuntakaavaa ja koko Keski-Suomen maakunnan aluetta, pois lukien Kuhmoinen.

Päivityksen teemat ja niitä koskevat tavoitteet määritellään tarkemmin nyt nähtävillä olevassa ikuisessa osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (I-OAS) sekä sen päivittyvässä liitteessä. Dokumentit ovat nähtävillä Keski-Suomen kunnissa, Keski-Suomen liitossa sekä liiton verkkosivuilla 7.9.-30.10.2020 välisen ajan.

Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on mahdollista antaa palautetta joko sähköpostilla tai kirjeitse.

 

Lue lisää ja tutustu aineistoon täällä.

 

Lisätietoja:

Markus Erkkilä
suunnittelujohtaja
040 162 7887
markus.erkkila[at]keskisuomi.fi

Hanna Kunttu
suunnittelupäällikkö
040 591 5901
hanna.kunttu[at]keskisuomi.fi

Liisa Bergius
maakunta-arkkitehti
040 590 2296
liisa.bergius[at]keskisuomi.fi

Piditkö artikkelista?
Jaa se myös muille!

3 kommenttia kirjoituksessa “Anna palautetta Keski-Suomen maakuntakaavan 2040 osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

 1. Maakuntakaavan osallistamisasiakirjoihin olisi merkittävä parannus, jos kaavan valmistelun aikana olisi useammin ns. Paikallisesti kuulemistilaisuuksia. Kuntalainen luottaa ja usein on yllätys, mitä sinun takapihalla on piirrelty, kun olet vain luottanut. Tuulivoimakaavojen aloitus tuntuu nyt olevan erityisen salaista. Huomattavasti lisää tiedotusta asiasta. Usein on ainoa tie vasta valittaa ja se on huonon valmistelun merkki. Toistensa tarpeet tunnistaessaan on helppo hieroa asioista kompromissia.
  Nyt on kova paine tuulivoiman tulolle. Selkeästi pitäisi rajata etäisyys voimalasta, että kodit voisi säilyä asuttuina. Nyt ollaan tulossa kodin lähimetsään. Eihän jokamiehen oikeudellakaan saa tulla ihan pihaan. Tulevat voimalat ovat korkeita ja niistä ei Suomessa ole mitään kokemusta. Tutkimukset melko puutteellisia.
  Pohjavesien alueille ollaan rakentamassa, mikä on ehdottoman tuomittavaa. Vesi on kohta yhtä arvokkaasta kuin öljy. Nimittäin puhdas, bakteeriton pohjavesi. Vientituote jo nyt.
  Tulee miettiä, että voiko tuuliteollisuudelle asettaa vaatimuksen aina ympäristöluvittamisesta ja Yva menettelystä.Lausuntoja tarpeesta pitäisi pyytää.
  Vaikuttaminen lainsäädäntöön. Mietittävä, miten kansalaisten oikeusturva toteutuu, jos valitusoikeus otetaan pois. Sitten ei kukaan voi mitään ja varmaan on tarkoitus, että tällä kuntalaisten omaisuuden arvo painuu mahdollisimman alas.
  Kaava ei saa aiheuttaa kiihtyvää maaseudun tukiasutuksen häviämistä kyliltä. Tästä uudistamisesta voi syntyä maaltamuuton katalysaattori. Ne muutamat viljelijät jäävät melko orvoiksi, jos erilaiset ammattimiehet katoavat maaseutukylistä.
  Asuttu maaseutu on kaupunkien keuhkot ja rauhoittumispaikka.

  Tiesuunnitelmasta E4 valtatie. Yleistä voi sanoa, että tiestö on luvattoman huonoon kuntoon päässyt. Tarvitaan remonttia.
  Suunnitelmaa on tehty nyt Äänekoskelta eteenpäin. Yleistä huomioitavaa on, että melko paljon tulee uutta reittiä. Melukäytävät lisääntyy ja tulee kallista talvihoitoa runsaasti lisää. Suolaa joudutaan käyttämään, kun raskasta liikennettä siirtyy kokoomateille pitkiltä matkoilta. Pohjavesien rasitus ja järvien myös lisääntyy em. toimien takia.
  Maankäyttö hiilinielujen ylläpitämiseksi heikkenee tuulivoimaloiden ja tiestön rakentamisen takia.

  Kuntien palvelurakenteen keskittyminen aiheuttaa turhaa kulkemista ja on yksi lisäliikenteen aiheuttaja. Päästöjen syntymistä lisätään turhilla matkoilla.tämä ei maakuntakaavaa koske varsinaisesti, mutta teillä voidaan kahlita paljon paikallisen palvelun saavutettavuutta ja suorastaan lopettaa joitakin toimintoja maakunnassa. Monopolien kasvattaminen ( ABC esim.) voi olla kohtalokas isku paikalliselle yrittäjälle. Näistä on esimerkkejä paljon.

  Tärkeää on valmistelussa muistaa perustuslain antama kuulemisen välttämättömyys valmistelun aikana.
  Toivon valmistelusta tasapuolista ja alueita, asukkaita, maisemaa arvostavaa valmistelua. Kiitos ajastamme.
  Reetta ja Esko Korjonen Äänekosken Liimattalassa. P. 0400 386144

 2. Maakuntakaavaa valmisteltaessa on ehdottoman tärkeä, että pohjavesien tila ja suojelu on voimakkaammin esillä. Esim. Liimattalan tuulivoimakaavan alueen lausunnoissa ei kerrota mitään, että sieltä johdetaan juomavesi n. 1000. N asukkaan käyttöön. Siitä puhtaasta vedestä tulee kova pula, kun kaikki tuuliturbiinit on kaivettu ja jyrinä muuttaa pohjavesien virtaamaa.

  Toinen huoli on, että tässäkään kaavanlaatija ei kerro mitä täällä on asukkaita tai taloja ja näin tulee käsittelijöiden lausuntoon puutteellinen kuva alueesta.
  Kolmas asia on, että miten saamme tietoa suunnitelmista, kun ei tiedoteta kuntien taholta, että kaava on edes tekeillä. Liimattalakin oli jo kuulutus lehdessä, mutta ei mitään kerrota kunnanhallituksen kaavakatsauksessa. Todella pitää kehittää jokin lain velvoittama toimielin kaavanlaatimista valvomaan. Perustuslakia omistajan suojasta ja kuulluksi tulemisesta rikotaan liian paljon. Terveisin Reetta ja Esko Korjonen

 3. Saarijärvelle Kimingin- ja Tohtaanjärven viereen suunnitteilla olevat tuulivoimapuistot herättävät suurta vastustusta. Meillä on kesäasunto Kiminginjärven rannalla, emmekä halua että meidän jälkipolvet joutuvat alttiiksi niistä aiheutuville äänisaasteille.
  Alueella esiintyy myös monenlaisia eläinlajeja kuten huuhkajia ja lepakoita ym. jotka varmasti kaikkoavat jos tuulivoimalahanke toteutetaan. Eläimillä kun on vielä tarkempi kuulo kuin ihmisillä. Ja lisäksi tuulivoimalat rumentavat maisemaa. Saarijärven alueella on paljon asumatonta korpea joihin voimalat soveltuu paremmin. Kiminginjärvi on jo pilattu soiden turvetuotannon takia niin pitääkö maisemakin pilata. Vai onko tarkoituskin että kesäasutus loppuu kyseiseltä alueelta , puhumattakaan vakituisesta asutuksesta. Näinollen meiltä ei löydy myötätuntoa kyseiselle rakennushankkeelle.

Kommentointi suljettu