Päätös Hartola-Oravakivensalmi välin rakentamisesta ja rahoituksesta tarvitaan nyt

Ajankohtaista Lausunnot & Kannanotot • 21.2.2020 | Ks-liitto

Keski-Suomen ja Päijät-Hämeen maakuntahallitukset kokoontuivat yhteiskokoukseen perjantaina 21.2.2020 Vierumäen Urheiluopistolle.

Yhteiskokouksessa maakuntahallitukset tekivät kannanoton valtatie 4:n kehittämiseksi. Kannanotossa vaaditaan välitöntä päätöstä Hartola-Oravakivensalmi-välin rakentamiselle ja rahoitukselle.

– Valtatie 4 on välttämätön tieväylä paikalliselle ja valtakunnalliselle elinkeinoelämälle. Tällä hetkellä sen Hartola-Oravakivensalmi-väli on yksi Suomen TEN-T-ydinverkon ongelmallisimpia kohteita, sillä se hidastaa liikennettä ja aiheuttaa vaaratilanteita, Keski-Suomen maakuntahallituksen puheenjohtaja Rolf Nyholm sanoo.

Välillä on lainvoimainen ja toteuttamiskelpoinen 24,9 miljoonan euron arvoinen tiesuunnitelma, joka on voimassa vuoden 2021 loppuun. Maakuntahallitukset vaativat nopeaa päätöksentekoa, jotta parantamistoimenpiteiden suunnittelua ei jouduta aloittamaan alusta yleissuunnitelmalla. Maakuntahallitusten mukaan lainvoimaisen ja toteuttamiskelpoisen suunnitelman toteuttamatta jättäminen olisi kestämätöntä julkisten varojen käytön kannalta. Osuus vaatii pikaista kehitystyötä.

– Nelostie on pääväyläasetuksen palvelutasoluokan I osuus, mutta Hartola-Oravakivensalmi-välin palvelutaso on kaukana tason vaatimuksista. Osuus vaatii ehdottomasti ohituskaistaosuudet sekä liittymien uudelleenjärjestelyitä, Keski-Suomen liiton suunnittelujohtaja Markus Erkkilä jatkaa.

Keski-Suomen liiton ja Päijät-Hämeen liiton kaltainen maakuntien välinen yhteistyö on tärkeää liikennetyön edunvalvonnan näkökulmasta.

– On erittäin hyvä, että tärkeissä liikennehankkeissa teemme yhteistä edunvalvontaa ja kehitystyötä. Liikenneväylät ovat maakuntarajat ylittäviä kokonaisuuksia ja niitä tulisi käsitellä myös mahdollisimman isoina kokonaisuuksina, vs. maakuntajohtaja Pekka Hokkanen toteaa.

Kannanoton allekirjoittavat Keski-Suomen liiton ja Päijät-Hämeen liiton lisäksi myös Keski-Suomen kauppakamari, Hämeen kauppakamari, Keski-Suomen yrittäjät, Päijät-Hämeen yrittäjät, SAK Keski-Suomi ja Lahden teollisuusseura ry. Keskusteluissa mukana olivat myös Joutsan kunnanjohtaja Harri Nissinen, Hartolan kunnanjohtaja Merja Olenius sekä Uudenmaan ELY-keskuksen liikennejohtaja Tuovi Päiviö.

 

Tilannekatsaus EU-asioihin ja matkailuun

 

Yhteiskokouksen vilkas keskustelu jatkui EU:n ajankohtaisiin asioihin europarlamentaarikko Henna Virkkusen johdolla. Maakuntahallitukset keskustelivat koheesiorahoituksesta, TEN-T-liikenneväylästä sekä EU:n budjettikäsittelystä. Green Deal -ohjelma ja sen vaikutukset maakunnalliseen aluekehitykseen herättivät paljon keskustelua. Virkkusen mukaan ohjelma tuo uuden ilmastonmuutosta torjuvan painotuksen aluekehittämiseen.

Kokouksen päätteeksi maakuntahallitukset saivat esityksen Lahti Region Oy:n toimitusjohtaja Raija Forsmanilta matkailun Lakeland-hankkeesta. Sekä Keski-Suomessa että Päijät-Hämeessä ovat käynnissä maakunnalliset matkailustrategiatyöt. Lakeland-hanke tarjoaa mahdollisuutta ylimaakunnalliseen matkailumarkkinointiin ja -myyntiin sekä matkailustrategiaan. Sen tavoitteena on viedä alueellista tunnettuutta maailmalle kestävyyden, ympärivuotisuuden, kilpailukyvyn ja digitaalisuuden painopisteillä.

 

Päijät-Hämeen ja Keski-Suomen maakuntahallitusten kannanotto valtatien 4:n kehittämiseksi

Keski-Suomen liiton maakuntahallituksen esityslista

 

Lisätietoja:

Rolf Nyholm
maakuntahallituksen puheenjohtaja
p. 040 595 0001
rolf.nyholm[at]aanekoski.fi

Pekka Hokkanen
vs. maakuntajohtaja
040 595 0016
pekka.hokkanen[at]keskisuomi.fi

Markus Erkkilä
suunnittelujohtaja
040 162 7887
markus.erkkila[at]keskisuomi.fi

Piditkö artikkelista?
Jaa se myös muille!

Ota yhteyttä!