Keski-Suomen turvallisuus- ja valmiustoimikunnan kokoustiedote 15.9.2022

Ajankohtaista • 15.9.2022 | Laura Karjalainen

Keski-Suomen turvallisuus- ja valmiustoimikunta (KSTURVA) kokoontui tänään Jyväskylän keskuspaloasemalla. Kokouksessa kuultiin ajankohtaiskatsaukset alueellisen riskiarvion päivityksestä, Keski-Suomen hyvinvointialuevalmistelusta sekä kuntien ja hyvinvointialueen varautumisen yhdyspinnoista.

Maakunnallisen tason riskiarviossa keskitytään sellaisiin alueellisesti merkittäviin riskeihin, joiden hallitseminen edellyttää normaalista poikkeavaa toimintaa ja joiden vaikutukset toteutuessaan aiheuttavat merkittäviä alueellisia vaikutuksia.

Aluehallintovirastot ja pelastuslaitokset koordinoivat alueellisten riskiarvioiden laatimisen ja poikkihallinnollisen työryhmän kokoamisen sisäministeriön toimeksiannosta. Hyvinvointialueet kytkeytyvät mukaan valmisteluun ja riskiarvioiden tavoitteellinen valmistumisaikataulu on kevättalvella 2023.

– Riskiarvioinnin kokonaisuus muodostuu alueellisista ja kansallisesta riskiarviosta. Näitä hyödynnetään yhteisen varautumisen lisäksi jokaisen toimijan omissa valmiussuunnitelmissa, valmiuspäällikkö Pasi Vilhunen kommentoi.

– Kansallisen riskiarvion laatimisen kanssa on samaan aikaan valmisteltu maakunnallisia riskiarvioita, joissa otetaan tarkemmin huomioon alueille ominaiset uhat tai häiriötilanteet, maakuntajohtaja Pekka Hokkanen jatkaa.

Keski-Suomen turvallisuus- ja valmiustoimikunnan (KSTURVA) tehtävänä on yhteensovittaa Keski-Suomen maakunnan kokonaisturvallisuutta sekä toimia alueen toimijoiden yhteistyöelimenä häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautumisessa.

Koronaviruspandemian ja Ukrainan sodan aikana KSTURVA–rakennetta on hyödynnetty kriiseihin liittyvän tiedon ja tilannekuvan välittymisessä. Noin kolmen viikon välein etäyhteydellä toteutetuissa laajennetun kokoonpanon kokouksissa maakunnan keskeiset viranomaiset ja organisaatiot ovat esitelleet tilannekatsaukset koronapandemian ja Ukrainan sodan vaikutuksista.

Lisätiedot:

Pekka Hokkanen
maakuntajohtaja
040 595 0016
pekka.hokkanen[at]keskisuomi.fi

Pasi Vilhunen
valmiuspäällikkö
Keski-Suomen pelastuslaitos
0400 547 101
pasi.vilhunen[at]jyvaskyla.fi