Teollisuuspuistoista oppimassa

2023 Ajankohtaista Blogi • 26.10.2023 | Jenni Isopahkala

Teollisuuspuistovierailu Pohjois-Euroopan suurimpaan epäorgaanisen kemian teollisuuden keskittymään, Kokkola Industrial Parkiin, antoi ajattelemisen aiheita ja vahvisti keskisuomalaista osaajaverkostoa.

Lokakuisena syysaamuna reilu kaksikymmentä Keski-Suomen kuntien teollisuus- ja yrityspuistojen vastuuhenkilöä pakkautui bussiin kohti Kokkolaa, tavoitteenaan oppia hyviä käytäntöjä Pohjois-Euroopan suurimmalta epäorgaanisen kemian teollisuuden keskittymältä. Keski-Suomessa on meneillään ja suunnitteilla useita yritys- ja teollisuuspuistohankkeita, joten hyvien käytäntöjen jakaminen ja haasteiden ratkominen yhteistyössä on ajankohtaista. Bussimatkaa hyödynnettiinkin verkostoitumiseen sekä yhteisten haasteiden ja niiden mahdollisten ratkaisujen kartoittamiseen. 

Yhteistoiminnallinen Kokkola Industrial Park 

Kokkola Industrial Parkin 700 hehtaarin laajuisella teollisuusalueella toimii 16 tuotantoyritystä ja palveluyritykset mukaan luettuna yhteensä noin 80 toimijaa. Toimijoiden ja tehdasalueen yhteistoimintaa koordinoi KIP ry, jonka toiminnanjohtaja Johanna Hylkilä esitteli aluetta yhdessä KIP Servicen ja Kokkolan Teollisuusveden toimitusjohtajan Olli-Matti Airiolan kanssa. Kokkolan Energian Joonas Lahti avasi puolestaan Kokkolan Energian toimintaa alueella. 

Kokkola Industrial Parkissa Keski-Suomen kannalta kiinnostavaa oli erityisesti alueella kehitetyt yhteistoiminnan muodot. Kokkolan suurteollisuusalueella toimiva KIP ry koordinoi monipuolisesti alueen toimintaa ja kehitystä KIP Services oy:n tarjotessa palveluita alueelle. Yhdistykseen kuuluminen on alueen yrityksille vapaaehtoista ja maksullista, mutta 17 toimintavuotensa aikana yhdistys on osoittanut tärkeytensä alueen yritysten yhteistoiminnan foorumina.

Yhdistys on yhdessä jäsenyritysten kanssa muun muassa kehittänyt alueelle strategian ja pyörittää alueen yhteistyöryhmiä, jotka liittyvät esinerkiksi turvallisuuteen, energiaan, HR:aan, ICT:hen ja ympäristöön. Alueen brändäys on myös yhdistyksen tärkeä tehtävä. Alueelle on tulevina vuosina ohjautumassa huomattavia tuotannollisen toiminnan investointeja, jotka toteutuessaan tulevat vaatimaan työntekijämäärän lisäämistä puolella. KIP ry onkin toteuttanut kyselyn alueen yritysten osaajatarpeista tehtävittäin, mikä auttaa alueen koulutustarjoajia ohjaamaan koulutusta oikeille aloille. Yhteistyössä kaupungin ja Sote-yhtymän kanssa on myös toteutettu hyvin mediassa näkynyt Kokkola Works -kampanja. 

 

Tuliaisia Keski-Suomeen

Paluumatkalla pohdimme matkan oppeja ja mahdollisuuksia toteuttaa yritys- ja teollisuuspuistojen koordinaatiota pienemmässä mittakaavassa Keski-Suomessa. Pohdimme myös, miten kaupungin ja teollisuusalueen kehittämisen kaavoitusintressejä saadaan parhaalla mahdollisella tavalla yhteensovitettua. Tunnistimme, että Suomessa tehdään jo paljon kiertotalouteen ja vihreään energiaan sekä energiatehokkuuteen liittyviä asioita teollisuuspuistoissa erinomaisesti, mutta näiden tunnettuus ei ole vielä tarvittavalla tasolla. 

Matkan rahoitti Green Industrial Areas -hanke, jonka tavoitteena on luoda Itämeren alueen maihin yhteinen vihreän teollisuuden sertifikaatti. Tämä Interreg Baltic Sea Region -osarahoitteinen hanke edistää teollisuuspuistojen vihreää siirtymää. Hankkeesta voit lukea lisää verkkosivuiltamme. 

 

Gia logo