Keski-Suomen maakuntakaava 2040 hyväksyttiin äänestysten jälkeen

2023 Ajankohtaista Tiedotteet • 8.12.2023 | Jenni Isopahkala

Keski-Suomen maakuntavaltuusto hyväksyi Keski-Suomen maakuntakaavan 2040 seitsemän äänestyksen jälkeen. Päivitetyssä maakuntakaavassa keskeistä on seudullisesti merkittävien, tuulivoimarakentamisen mahdollistavien alueiden osoittaminen.

Kolmen vuoden ajan valmisteltu Keski-Suomen maakuntakaavaa 2040 sai maakuntavaltuuston hyväksynnän tänään 8.12.2023 Jyväskylässä pidetyssä kokouksessa. Maakuntakaavan päivityksellä muutetaan ja täydennetään voimassa olevaa maakuntakaavaa seudullisesti merkittävän tuulivoiman tuotannon, liikenteen ja hyvinvoinnin aluerakenteen osalta. Päivityksen merkittävimmät muutokset koskevat tuulivoimarakentamista. Maakuntakaavassa on osoitettu parhaiten soveltuvat, seudullisesti merkittävät alueet, joille tuulivoiman rakentaminen on mahdollista pitkällä aikajänteellä.  

– On hyvin tärkeä tunnistaa ja tunnustaa, että mahdollistavassa maakuntakaavoituksessa tuulivoiman rakentamisessa lopullinen määräämisoikeus on kunnilla, muistutti kokouksen avannut maakuntavaltuuston puheenjohtaja Riitta Mäkinen.

Mäkinen kiitti maakuntakaavan valmistelun ”historiallisen kovasta rutistuksesta” paitsi Keski-Suomen liiton väkeä, myös maakunnan asukkaita ja päättäjiä, jotka ovat jaksaneet tutustua monimutkaisen prosessin eri vaiheessa tuotettuun laajaan aineistoon ja olleet matkan varrella osaltaan vaikuttamassa myös lopulliseen kaavaratkaisuun. 

Tuulivoimamerkinnöistä äänestettiin vilkkaasti

Tuulivoimarakentaminen on herättänyt runsaasti keskustelua maakuntakaavan valmistelun aikana, eikä poikkeusta tapahtunut tässäkään kokouksessa. Ensimmäisenä äänestettiin Manu Toikkasen (kesk.) ehdottamana ja Janne Luoma-ahon (ps.) kannattamana asian palauttamista valmisteluun etenkin pohjoisen Keski-Suomen tuulivoima-alueiden tarkempaa tarkastelua varten. Pohjaesitys jäi äänestyksen jälkeen voimaan äänin 29–20. 

Tuulivoima-alueiden poistamisesta äänestettiin peräti viisi kertaa: Toimi Kankaanniemi (ps.) ehdotti perussuomalaisten valtuustoryhmän ryhmäpuheenvuorossa Höystösensuon (Joutsa), Kannonkosken (Kannonkoski ja Viitasaari), Pitkälänvuoren (Petäjävesi), Hillonevan (Saarijärvi) ja Liimattalan (Äänekoski) tuulivoima-alueiden poistoa maakuntakaavasta. Myös Elma Hyöky (vihr.) esitti vihreiden valtuustoryhmän ehdotuksena Joutsan Höystösensuon poistamista maakuntakaavasta. 

Pohjaesitys jäi voimaan kaikkien tuulivoimarakentamisen mahdollistavien alueiden osalta seuraavin äänieroin: Höystösensuo (31–18), Kannonkoski (40–9), Pitkälänvuori (40–9), Hilloneva (39–10) ja Liimattala (40–9).  

Kankaanniemi (ps.) ehdotti valtuustoryhmänsä puolesta myös täydennystä uusiutuvaa energiaa koskevaan suunnittelumääräykseen. Täydennysesityksen oleellisin osa koski tuulivoiman etäisyyttä asutukseen. Ehdotuksen mukaan tuulivoimalan etäisyys tulee olla kymmenkertainen suhteessa tuulivoimalan kokonaiskorkeuteen, kuitenkin vähintään kaksi kilometriä. Myös tässä äänestyksessä pohjaesitys jäi voimaan selkeällä äänierolla (39–10). 

Näin ollen Keski-Suomen maakuntavaltuusto hyväksyi maakuntakaavan 2040. Perussuomalaisten valtuustoryhmä ja Riikka Happo (vas.) ilmoittivat päätöksestä eriävän mielipiteen. Valtuutettujen äänestyskäyttäytyminen on koottu erilliseen listaukseen.  

Ponsilausumat ympäristövaikutusten selvittämisestä ja energiantuotantomuotojen laajasta huomioimisesta

Maakuntavaltuusto hyväksyi yksimielisesti perussuomalaisten ja keskustan ponsilausumat. Perussuomalaisten valtuustoryhmän ehdottamana maakuntavaltuusto esittää Keski-Suomen kunnille vakavan vetoomuksen, että ne edellyttäisivät alle 10 tuulivoimalan hankkeista ympäristövaikutusten arvioinnista (YVA) annettuja säädöksiä vastaavan, kattavan selvityksen.  

Keskustan valtuustoryhmän laatimassa ponnessa toivotaan maakuntakaavan seuraavan päivittämisen yhteydessä tutkittavan aurinkovoiman tuotantoon soveltuvat merkittävät alueet, bioenergian tuotannon ja vetytalouden mahdollisuudet Keski-Suomessa, sekä liikenteen sähköistymisen tuomat maakunnalliset vaatimukset. ​ 

Kuntien jäsenmaksuosuudet säilyvät ennallaan

Maakuntavaltuusto hyväksyi yksimielisesti Keski-Suomen liiton talousarvion 2024 sekä talous- ja toimintasuunnitelman 2024–2026. Talousarviossa kuntien jäsenmaksuosuudet säilyvät ennallaan.  

– Toimintasuunnitelmamme painopisteitä vuodelle 2024 ovat kestävän elinvoiman kasvattaminen, rohkea maakunnan edunrakentaminen ja vahva maakunnan asiantuntijuus. Arkisen työskentelyn keskellä haluamme panostaa myös työyhteisömme hyvinvointiin, kertoi maakuntajohtaja Pekka Hokkanen. 

Tutustu koko esityslistaan ja liiteaineistoihin Keski-Suomen liiton verkkosivuilla. 

  

Lisätiedot: 

Riitta Mäkinen
maakuntavaltuuston puheenjohtaja
050 430 2197
riitta.makinen[at]eduskunta.fi    

Pekka Hokkanen
m
aakuntajohtaja
040 595 0016
pekka.hokkanen[at]keskisuomi.fi 

Hanna Kunttu
suunnittelujohtaja
040 591 5901
hanna.kunttu[at]keskisuomi.fi 

Hanna Reini
hallintopäällikkö
040 596 5993
hanna.reini[at]keskisuomi.fi