Osaamistarpeiden ennakoinnilla vastataan muuttuvan työelämän tarpeisiin

Ajankohtaista Tiedotteet • 12.3.2021 | Kirsi Mukkala

Osaamisen ennakointi ja ennakointitiedon hyödyntäminen ovat merkittävässä asemassa nopeasti muuttuvan toimintaympäristön ja työelämän haasteisiin vastaamisessa. Onnistunut ennakointi tukee koulutuksen oikeasuuntaista kehittämistä, yritysten kilpailukykyä ja alueen menestymisen edellytyksiä.

Osaamistarpeiden ennakointityössä Keski-Suomessa kokoamme yhteistä tietopohjaa sekä analysoimme nopeasti muuttuvaa työn, osaamisen ja oppimisen toimintaympäristöä. Osaamisen ennakointi on tiiviisti kytköksissä laajempaan maakunnalliseen tulevaisuustyöhön.

Työn murroksessa korostuvat muiden muassa digitaalisuuden, teknologiakehityksen ja vihreän talouden kaiken läpäisevä luonne, työn aika- ja paikkariippumattomuus sekä työsuhteiden muutos vakituisesta palkkatyöstä kohti projekti-, keikka- ja joustavaa alustatyötä. Tulevaisuuden työ luo kasvavia tarpeita uudelleen ja täydentäville koulutuksille. Elinkeinoelämän uudistuminen ja yhteiskunnan monimutkaisiin haasteisiin vastaaminen edellyttävät erilaisten osaamisten rohkeaa yhdistelyä.

Työvoimakoulutuksessa Keski-Suomessa kokeiltiin uutta yhdistelmää: Pelillistämiskoulutusta opettajille ja ohjaajille. Kokeilu sai kouluttautuneilta innostuneen vastaanoton ja haastoi myös kouluttajaa venyttämään mukavuusaluettaan. Opiskelijan palautteessa kiteytyy olennainen – kyky nähdä laajemmin ja ymmärrys jatkuvan oppimisen merkityksestä:

  • Pelillistäjä-koulutus ylitti kaikki odotukset ja kuvitelmat. Nykyään näen pelillisyyttä paikoissa, joissa en olisi aiemmin ymmärtänyt sen olevan.
  • Yhtäkkiä aukeni, että kaikki se osaaminen mitä minulla eri aloilta ja työtehtävistä on yhteensä, onkin aivan uniikki paketti ja sellaisena erityisen arvokas.
  • Vain ja ainoastaan Pelillistäjä-koulutuksen ansiosta uskalsin hakea ICT-muuntokoulutukseen.
  • Alan vaihto toi tullessaan sen ajattelun, että oman osaamisen kehittäminen on todellakin jatkuvaa, päivittäistä.
  • Ihmisen pitää opiskella alaa, joka häntä itseään kiinnostaa. Ei voi oppia uutta, jollei siitä ole itse innostunut. Ja sitten kun oikein innostuu, vain taivas on rajana.

Osana osaamisen ennakointityötä kokosimme havaintoja toimialojen kehityksestä Keski-Suomessa. Henkilöstömäärän kehitystä viime vuosina ja tulevaisuuden näkymiä peilaten kasvualoiksi on tunnistettu mm. biotuoteala ja kiertotalous, mittaus- ja testausteknologia, ohjelmistoala, osaamisintensiiviset yrityspalvelut, sosiaali- ja terveyspalvelut sekä liikunta- ja hyvinvointipalvelut.

Osaamisen ennakointityön nostoihin voit tutustua täältä

Osaamisen ennakoinnin sivusto: https://keskisuomi.info/osaamisen-ennakointi/

Lisätietoja:

Kirsi Mukkala

Aluekehitysasiantuntija

040 595 0002

kirsi.mukkala[at]keskisuomi.fi

 

Lea Goyal

Koulutusasiantuntija

Keski-Suomen ELY-keskus

0295 024 537

lea.goya[at]ely-keskus.fi