Maakuntahallituksen kokous 22.4.

2022 Ajankohtaista Tiedotteet • 22.4.2022 |

Maakuntahallitus varasi perjantain kokouksessa miljoona euroa hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämiseen Keski-Suomessa. Vastaavalla tavalla kohdennettua rahoitushakua ei Keski-Suomessa ole aiemmin toteutettu. 

– Hyvinvointia ja turvallisuuden tunnetta on heikentänyt koronapandemia ja Ukrainassa käytävä sota. Molempien vaikutukset näkyvät myös keskisuomalaisten tuntemuksissa ja yhteisöjen toiminnassa, maakuntahallituksen puheenjohtaja Tahvo Anttila kommentoi. 

– Kehittämisrahoitus on tarkoitettu eritysesti keskisuomalaisille järjestöille. Tarkempi hakuilmoitus ja arviointikriteerit julkaistaan toukokuun alussa. Hakemukset käsittelemme kesäkuussa ja elokuussa, aluekehitysjohtaja Pirjo Peräaho jatkaa.  

Rahoitus suunnataan keskisuomalaisten hyvää vointia ja turvallisuutta edistäviin toimenpiteisiin. Rahoitusvaltuus muodostuu kansallisesta aluekehittämisrahoituksesta 564 000 euroa ja Keski-Suomen kehittämisrahaston osuudesta 436 000 euroa.  

Maakuntahallitus päätti esittää maakuntavaltuustolle tämän vuoden talousarvion mukauttamista. Maakuntavaltuusto käsittelee asian kesäkuun kokouksessa. Talousarvion mukautus ei edellytä jäsenkuntien vuoden 2022 maksuosuuksien nostamista, vaan muutos katetaan liiton kuluja sopeuttamalla. Keski-Suomen liitto palasi EU-rahoitusta välittäväksi toimielimeksi ohjelmakaudelle 2021–2027. Tehtävän hoitoon Keski-Suomen liitolle osoitetun teknisen tuen määrä on talousarviossa ennakoitua alhaisempi.   

Maakuntahallitus antoi lausuntonsa Väyläviraston luonnokseen valtion väyläverkon investointiohjelmaksi vuosille 2023–2030. Keski-Suomen liitto pitää välttämättömänä, että investointiohjelman jatkovalmistelussa rahoituskehystä ja hankkeiden priorisointia tarkastellaan kriittisesti. Investointiohjelman jatkovalmistelussa on käytävä aitoa vuoropuhelua alueiden kanssa. Keski-Suomen liitto korostaa myös huoltovarmuuden vahvempaa merkitystä investointien suuntaamisessa. 

Maakuntahallitus hyväksyi yhteistyösopimuksen Pohjois-Pohjanmaan liiton kanssa EU-hankkeiden jatkotoimenpiteiden hoitamisesta. Yhteistyöhön päädyttiin tehtävän vaatiman erityisasiantuntijuuden, resurssitehokkuuden ja eri työtehtäviä koskevan eriyttämisvaatimuksen turvaamiseksi. Pohjois-Pohjanmaan liitto hoitaa jatkotoimenpidepäätösten valmistelun, esittelyn, päätöksenteon ja päätösten täytäntöönpanon.  

Maakuntahallitus sai katsauksen tuoreimpaan Keski-Suomen aikajanaan, jossa kuvataan ja analysoidaan maakunnan yritystoimintaa ja aluetaloutta tuoreilla ja havainnollisilla indikaattoreilla. Maakuntahallitus kävi keskustelua Keski-Suomen tulevaisuudennäkymistä ja Ukrainan sodan vaikutuksista aluetalouteen. Aikajanassa tarkasteltiin vuoden 2021 tunnuslukuja. Asiasta löytyy lisätietoja Keski-Suomen liiton verkkosivulta keskisuomi.fi/2022/04/08/keski-suomen-aikajana-2-2022.

Maakuntahallitukselle esiteltiin Hiilineutraali Keski-Suomi tiekartan luonnosta. Keski-Suomen strategian keskeisenä ajatuksena on ihmisen, luonnon ja talouden sopusointu ja tavoitteena olla hiilineutraali maakunta vuonna 2030. Myös Hiilineutraali Keski-Suomi työn etenemistä voi seurata verkkosivuillamme keskisuomi.fi/hiilineutraalikeskisuomi.

Katso kaikki maakuntahallituksen kokouksen aiheet esityslistalta .

 Lisätietoja   

Tahvo Anttila
maakuntahallituksen puheenjohtaja
0500 746 571
tahvoanttila[at]gmail.com  

Pekka Hokkanen
maakuntajohtaja
040 595 0016
pekka.hokkanen[at]keskisuomi.fi  

Hanna Reini
hallintopäällikkö
040 596 5993
hanna.reini[at]keskisuomi.fi