Kannanotto: Maaseutualueet eivät saa jäädä ilman laajakaistahankkeita

Ajankohtaista Tiedotteet • 21.4.2021 |

Maaseutualueiden laajakaistarakentamisessa haasteena on kaupallisten operaattoreiden kiinnostuksen puute. Ratkaisuna ovat olleet kuntaomisteiset yhtiöt, joiden pääomittaminen on nostanut kunnille tulevia kustannusvastuita laajakaistarakentamisessa.

– Tulevassa EU:n elvytyspaketista on tarkoitus käyttää laajakaistarakentamiseen 50 miljoonaa euroa. Jos tämä rahoitus kanavoidaan tuoreen kansallisen laajakaistatukilainsäädännön kautta, maaseutualueet uhkaavat jäädä ilman laajakaistahankkeita. Kansallinen ohjelma on usealle kunnalle liian kallis. Elvytysvaroja ei saa jakaa sen mukaisesti. Jos voimassa olevaa kansallista säädäntöä sovelletaan, tulee asetusta muuttaa ja kuntaosuus poistaa, todetaan kymmenen maakunnan yhteisessä kannanotossa.

Valtioneuvoston asetus kuntien maksuosuudesta ja nopean laajakaistayhteyden vähimmäisnopeudesta laajakaistahankkeessa tuli voimaan 15.3.2021. Nykymuodossaan useille kunnille epäsuotuisa asetus ei mahdollista kansallisten hankkeiden toteuttamista.

– Kuntien maksuosuuksien määrittelyssä ei huomioida alueellisten erityispiirteiden aiheuttamia kustannuksia. Tästä syystä kansallisia ehtoja ei tule soveltaa elvytyspaketista myönnettävään laajakaistarahoitukseen.

Lisäksi kannanotossa vaaditaan, että kuntien pakolliset maksuosuudet on poistettava ja laajakaistan vähimmäisnopeuden määrittelyssä on noudatettava EU:n tavoitteita.

Kannanoton ovat allekirjoittaneet seuraavien maakuntien maakuntajohtajat: Etelä-Karjalan liitto, Etelä-Pohjanmaan liitto, Etelä-Savon liitto, Kainuun liitto, Keski-Pohjanmaan liitto, Keski-Suomen liitto, Lapin liitto, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Pohjois-Pohjanmaan liitto ja Pohjois-Savon liitto.

Lue maakuntien laajakaistakannanotto