Ilmastotyö etenee Keski-Suomessa

2024 Ajankohtaista Blogi • 23.5.2024 | Suvi Bayr

Nimestään huolimatta ilmastotyö ei ole mitään erillistä työtä, vaan kaikki ilmastopäästöjä (kasvihuonekaasupäästöjä) vähentävä tai hiilivarastoja ja -nieluja lisäävä toiminta on ilmastotyötä. 

Tilastot kertovat ilmastotyöstä sen olennaisimman tuloksen: ovatko ilmastonmuutosta aiheuttavat päästöt laskeneet. Tuoreiden tilastotietojen mukaan Keski-Suomen ilmastopäästöt* ovat laskeneet 4 % vuodesta 2021 vuoteen 2022. Kokonaisuudessaan ilmastopäästöt ovat laskeneet vuodesta 2007 vuoteen 2022 yhteensä 39 %. 

Keski-Suomen ilmastotyötä seurataan päästöseurannan lisäksi myös seuraamalla Hiilineutraali Keski-Suomi 2030 -tiekartan toimenpiteiden etenemistä. Toimien eteneminen kertoo siitä, mitä konkreettista on tapahtunut ja tapahtumassa ja kuvaa sitä laajuutta, joka ilmastotyöllä terminä on. Katsotaan seuraavaksi nostoja erilaisista etenevistä toimista eri sektoreilta ja eri puolilta Keski-Suomea. 

Monenlaisia ilmastotoimia monelta suunnalta 

Pk-barometrin mukaan Keski-Suomen pk-yritykset ovat aktiivisesti kartoittaneet ilmastovaikutuksiaan (31 % yrityksistä) ja asettaneet tai aikeissa lähitulevaisuudessa asettaa ilmastopäästöjen vähennystavoitteen (45 %). Pk-yrityksten ilmastotyötä tukee Keski-Suomessa esimerkiksi Keski-Suomen ympäristövastuullisuusverkosto YmpyräKS, jonka kevään teemana on ollut yritysvastuullisuuden sääntely sekä vihreä rahoitus. 

Teollisuudessa edelläkävijänä voidaan pitää Äänekosken biotuotetehdasta, jossa aktiivisesti kokeillaan ja kehitetään uusia tuotteita kuten tekstiilikuitua, kuitutuotetta sekä ligniinituotteita.  

Keski-Suomen ilmastotyön tueksi on perustettu myös uusi toimija, Central Finland Mobility Foundation (Cefmof) -säätiö. Tämä Jyväskylän kaupungin, TOYOTA GAZOO Racing World Rally Team Oy:n ja Toyota Mobility Foundation:in perustama säätiö aikoo tutkia, toteuttaa ja tukea hiilineutraaliuteen tähtääviä toimenpiteitä. Tarkoituksena on myös parantaa kansalaisten tiedonsaantimahdollisuuksia saatavilla olevista liikkumistavoista sekä tie- ja sääolosuhteista talvikauden aikana. 

Energiasektorilla muutos kohti vähähiilistä energian tuotantoa on nopeaa. Keski-Suomessa tuulivoimahankkeita on eri vaiheissa vireillä kymmeniä. Aurinkovoima on yleistynyt kotitalouksissa ja yrityksissä. Lisäksi Keski-Suomessakin on suunnittelussa ensimmäisiä teollisen mittaluokan aurinkovoimaloita. Uusiutuvan energian osaamistarpeiden tueksi Poken Äänekoskella sijaitseviin tiloihin rakennetaan tuulivoiman ja aurinkopaneeliratkaisuiden oppimistilaa ja osaamiskeskittymää tuulivoima- ja aurinkopaneeliratkaisuiden asennukseen, huoltoon ja kunnossapitoon.  

Isona toimijana Alvalla on Jyväskylässä menossa ja suunnitteilla suuria investointeja. Esimerkiksi lämpöpumppulaitokset, sähkökattilat, kaukolämpöakut ja biokaasuprosessit ovat ratkaisuja kohti polttoon perustumatonta energiantuotantoa. 

Liikenne ja liikkuminen ilmastotyön mahdollisuutena 

Liikkumisen tarvetta vähentävät vähitellen yleistyvät digitaaliset palvelut. Keski-Suomen hyvinvointialue on ottanut käyttöön sähköisen sotekeskuksen eli OmaKS.fi -palvelun, joka laajenee jatkuvasti. Tällä hetkellä tarjolla olevia palveluja ovat mm. sairaanhoitajan päivystys, nuorten chat, seniorichat, sosiaaliohjaajan vastaanotto, elämäntapaohjaus ja ravitsemusterapia. Digitaalisten palveluiden yleistymisen edellytyksenä ovat toimijat ja kehittyvät verkkoyhteydet. Esimerkiksi mobiiliverkkoyhteydet ovatkin kehittyneet ja 5G-yhteys on saatavilla kaikissa Keski-Suomen kunnissa. 

Liikenteessä muutos kohti vaihtoehtoisia käyttövoimia on aktiivisesti käynnissä ja tänäkin vuonna sähköautojen latausverkko kasvaa monessa kunnassa. Joukkoliikenteessä näkyy sama muutos ja Jyväskylän seudun Linkki-paikallisliikenne kulkee kesästä 2024 alkaen pelkästään kestävillä käyttövoimilla, eli sähköllä, biodieselillä ja biokaasulla.  

Kevyen liikenteen vauhdittajina suosiota ovat saavuttaneet työsuhdepolkupyörät. Esimerkiksi Joutsan kunnassa ja Keuruun kaupungissa on otettu käyttöön työntekijöiden työsuhdepolkupyöräetu. Työsuhdepolkupyöräetu tarkoittaa, että työnantaja antaa työntekijän henkilökohtaiseen käyttöön tämän vapaa-ajalle työnantajan suoraan omistaman tai leasingsopimuksella hankkiman polkupyörän.  

Kunnat ja kuntalaiset ilmaston asialla 

Keski-Suomessa kunnat ovat hienosti lähteneet kehittämään systemaattista ilmastotyötään ja parhaillaan peräti 12 kuntaa valmistelee yhteistyöhankkeissa ilmastosuunnitelmiaan. Viime aikojen suuria konkreettisia ilmastotekoja kunnissa ovat esimerkiksi Muuramen ja Karstulan uudet puukoulut.  

Aktiiviset asiakkaat ja asukkaat ovat suuri voimavara. Esimerkiksi Linkki-alueella toimiva asiakasraati ja JVA kouluttavat asukkaistaan energiaeksperttejä. Linkki-alueen asiakasraati on joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen käyttäjistä koostuva ryhmä, joka antaa palvelun järjestäjille ideoita sekä näkemyksiä palveluiden ja olosuhteiden kehittämiseen ja parantamiseen. Joukkoliikenneasioiden lisäksi raadissa käsitellään esimerkiksi pyöräbaanoja, kaupunkipyöriä, yhteiskäyttöautoja ja muita päivittäiseen liikkumiseen liittyviä asioita. JVA:n  energiaekspertti-koulutus tarjoaa kattavan tietopaketin sähkö-, vesi-, lämmitys- ja jäteasioista. Koulutuksen saanut energiaekspertti voi toimia asukaskokouksen päätöksellä talonsa asiantuntijana energia-asioissa.   

Niin kuin esimerkeistä huomataan, ilmastotyö muodostuu meidän kaikkien erilaisista teoista. Tekojen tulos ei näy ainoastaan ilmastopäästötilastoissa, vaan samalla luomme sujuvaa arkea, hyvinvoivaa ympäristöä ja elinvoimaista maakuntaa. 

Keski-Suomen ilmastotyön etenemisestä kerätään tietoa Hiilineutraali Keski-Suomi 2030 -sivustolle: Tilastoseuranta ja Ilmastoaskeleet: nostoja ilmastotoimista . 

 

*HINKU-laskennan mukaiset ilmastopäästöt