Kuntayhteistyö

Toimimme aktiivisesti Keski-Suomen kuntien kumppanina ja kuulostelemme herkällä korvalla kuntien tarpeita.

Seuraamme kuntien tilaa ja kehitystä sekä tuotamme, kokoamme ja välitämme tietoa kuntien toiminnan ja päätöksenteon tueksi. Keräämme kuntia koskevaa dataa ja tulevaisuustietoa myös omalle verkkosivuille: info.keskisuomi.fi

Yhteistyö strategisten kärkiemme bio- ja kiertotalouden, uudistuvan teollisuuden sekä hyvän voinnin asioissa on tiivistä. Näiden lisäksi tuemme kuntia myös muissa tärkeissä tehtävissä, kuten sivistystyössä, viestinnässä, kaavoituksessa, ilmastotyössä sekä elinkeinoelämän kehittämisessä. Edistämme myös alueemme kuntien sekä muiden toimijoiden välistä yhteistyötä. 

Keski-Suomen liitto koordinoi useampaa kuntien toimijoita yhteen kokoavaa verkostoa eri aihealueisiin liittyen.  Aktiivisella viestinnällä pidämme toimijat ajan tasalla eri aihealueisiin liittyen. Toimimme keskisuomalaisten kuntien tukena ja eteenpäin ohjaavana tahona monitahoistenkin haasteiden äärellä. 

 


 

Kunnanjohtajaverkosto

Tärkeä vuorovaikutuskanava kuntayhteistyössä on kuukausittain järjestämämme Keski-Suomen kunnanjohtajien kokoukset. Kokouksissa käsittelemme maakunnan ja kuntien ajankohtaisia asioita, muodostamme yhteistä näkemystä maakunnan tilasta ja kehittämistoimista sekä tarjoamme foorumin kuntien väliselle tiedonvaihdolle. Kokouksiin kutsutaan tarpeen mukaan myös ulkopuolisia tahoja ja asiantuntijoita. 

Kunnanjohtajakokousten puheenjohtajana toimii Hankasalmen kunnanjohtaja Matti Mäkinen. Kokoukset koordinoi aluekehitysasiantuntijamme Kirsi Mukkala.

 


 

Hyvinvointivastaavien verkostot

Alueellinen hyte-verkosto (hyvinvointialue koordinoi)

Verkostolla on hyvinvointialueen strategian mukaisia tapaamisia, joissa käydään läpi maakunnallisia yhteisiä toimia. Kutsuttuina ovat kuntien hytevastaavat ja muut aiheeseen liittyvät tahot. Tapaamisia järjestetään noin joka toinen kuukausi.

Yhteyshenkilöt: Susanna Mutanen (HyvaKS), Heidi Kervinen (Keski-Suomen liitto)

Keski-Suomen hyte-kuntafoorumi (kunnat koordinoivat)

Verkostossa käydään kuntien hytetoimintaa koskevaa keskustelua ja hyvien käytänteiden jakamista. Mukana ovat kuntien hytevastaavat sekä tapaamisen aiheeseen liittyen muut kunnan työntekijät tai ulkopuoliset tahot. Tapaamisia järjestetään 3–4 kertaa vuodessa.

Yhteyshenkilöt: Anu Kinnunen (Saarijärven kaupunki) ja Heidi Kervinen (Keski-Suomen liitto)

 


 

Sivistysjohtajien verkosto

Keski-Suomen liiton koordinoimat kokoukset pidetään noin kerran kuukaudessa. Sivistysjohtajien ohella verkostoon kuuluvat lukio- ja perusopetus, OKL, AVI ja hyvinvointialue.

Yhteyshenkilöt: Kari Pirinen ja Valtteri Paakki (Keski-Suomen liitto)

Varhaiskasvatusjohtajien verkosto

Keski-Suomen liiton käynnistämää verkostoa koordinoi Jyväskylän kaupunki. Verkosto kokoontuu noin viisi kertaa vuodessa.

Yhteyshenkilöt: Kari Pirinen ja Valtteri Paakki (Keski-Suomen liitto)

 


 

Viestintäverkostot

Maakunnan viestintäverkosto

Verkosto kokoontuu säännöllisesti noin kerran kahdessa kuukaudessa. Keski-Suomen liiton vetämän verkoston toinen järjestäjä on hyvinvointialue. Osallistujia ovat järjestävien tahojen viestijöiden ohella Keski-Suomen kuntien viestijät, Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry (KYT) ja Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (KOSKE).

Verkoston tavoitteena on välittää ajankohtaista tietoa Keski-Suomen liiton, hyvinvointialueen, kuntien ja yhteisötoimijoiden toiminnasta. 

Yhteyshenkilö: Jenni Isopahkala (Keski-Suomen liitto)

 

Kauppakamarin viestintävaliokunta

Verkostolla on säännöllisiä, Keski-Suomen kauppakamarin koordinoimia kokouksia noin 1krt/kk (mukana myös kuntien edustajia). Valiokunnan tavoitteena kehittää maakunnan veto- ja pitovoimaa sekä kirkastaa Keski-Suomen brändiä viestinnän ja markkinoinnin keinoin.  

Yhteyshenkilöt: Suvi Vuojolainen (Jyväskylän kaupunki) ja Viivi Sakkara (Keski-Suomen kauppakamari)

 

Keski-Suomi liikkuu -viestintäryhmä 

Keski-Suomen Liikunta ry:n johdolla toimiva ryhmä edistää Keski-Suomi liikkuu -agendaa. Mukana on vahvasti myös kuntien edustus. Ryhmä kokoontuu tarpeen mukaan noin kerran kuukaudessa.

Yhteyshenkilöt: Petri Lehtoranta (Keski-Suomen Liikunta ry) ja Sanna-Riikka Koponen (HyvaKS)

 


 

Laadittuja selvityksiä ja hankkeita

Laadittuja selvityksiä ja hankkeita

Palveluiden tarjonnan ja käytön edistäminen kunnissa
Digitalouden toimenpiteiden konseptointi sekä toimenpiteiden käynnistäminen
Keski-Suomen sote-alan ICT:n kehittäminen
Maakunnallinen ICT-strategia (2013)

Aiheeseen liittyvää

Kurkistus kuntien ilmastotyöhön – Seuraava HINKU-kunta pääsee...

24.4.2023 2023 Ajankohtaista Blogi

Ilmastotyöpajoja Keski-Suomen kunnille

24.2.2023 2023 Ajankohtaista Tapahtumat

Rahoitusta Keski-Suomen kuntien ilmastotyöhön

19.10.2022 2022 Ajankohtaista Tapahtumat

Koko Keski-Suomi säästää energiaa

7.9.2022 Ajankohtaista

Kuntien ilmastotyöwebinaari 24.8.2022

11.8.2022 2022 Ajankohtaista Tapahtumat

Ilmoittaudu kuntien ilmastotyön infowebinaariin!

22.7.2022 2022 Ajankohtaista

Tukea Keski-Suomen kuntien ilmastotyöhön

6.6.2022 2022 Ajankohtaista Tapahtumat

Kehitetään Keski-Suomea yhdessä! Ota yhteyttä!

Kirsi Mukkala

Kirsi Mukkala

aluekehitysasiantuntija

040 595 0002

kirsi.mukkala[at]keskisuomi.fi