Kuntayhteistyö

 

Toimimme aktiivisesti Keski-Suomen kuntien kumppanina ja kuulostelemme herkällä korvalla kuntien tarpeita.

 

Seuraamme kuntien tilaa ja kehitystä sekä tuotamme, kokoamme ja välitämme tietoa kuntien toiminnan ja päätöksenteon tueksi. Yhteistyö kehittämisen kärkiemme bio-, digi- ja osaamistalouden sekä hyvinvoinnin, matkailun ja liikenteen asioissa on tiivistä. 


Kunnanjohtajakokoukset

 

Tärkeä vuorovaikutuskanava kuntayhteistyössä on kuukausittain järjestämämme Keski-Suomen kunnanjohtajien kokoukset. Kokouksissa käsittelemme maakunnan ja kuntien ajankohtaisia asioita, muodostamme yhteistä näkemystä maakunnan tilasta ja kehittämistoimista sekä tarjoamme foorumin kuntien väliselle tiedonvaihdolle. Kokouksiin kutsutaan tarpeen mukaan myös ulkopuolisia tahoja ja asiantuntijoita. 

Kunnanjohtajakokousten puheenjohtajana toimii Hankasalmen kunnanjohtaja Matti Mäkinen. Kokoukset koordinoi aluekehitysasiantuntijamme Kirsi Mukkala.


Keski-Suomen ICT-strategia

 

Keski-Suomi on yksi Suomen johtavista ICT-maakunnista. Maakunnassamme on hyödynnetty ICT:n mahdollisuudet tehokkaalla, turvallisella ja kestävällä tavalla.

Kokoamamme ICT-strategian ohjausryhmä seuraa alan kehitystä sekä suunniteltuja ja meneillään olevia hankkeita, ohjaa toimenpiteiden toteutusta ja toimii strategian toteutukseen osallistuvien yhteistyön koordinoijana ja tiedonvaihtofoorumina. 

Keski-Suomen maakunnallinen ICT -strategia valmistui tammikuussa 2011 ja sitä päivitettiin vuonna 2013. ICT-strategian toimeenpanoa on tuettu ”Keski-Suomen ICT -strategian toteutus Keski-Suomen liitossa” hankkeella, joka päättyi 31.5.2015. Hanke toteutti strategiassa Keski-Suomen liitolle vastuutettuja toimenpiteitä.

ICT strategian ohjausryhmä totesi 27.10.2016 kokouksessa, että strategian päivitykselle on tarvetta, mutta päätti siirtää päivitystä tulevaisuuteen kansallisen valmistelun ja lainsäädäntömuutosten takia.


 

Laadittuja selvityksiä ja hankkeita

Laadittuja selvityksiä ja hankkeita

Palveluiden tarjonnan ja käytön edistäminen kunnissa
Digitalouden toimenpiteiden konseptointi sekä toimenpiteiden käynnistäminen
Keski-Suomen sote-alan ict:n kehittäminen

 

Ilmasto2030

 

Lue lisää ilmastotyöstämme:

www.keskisuomi.info/ilmasto2030


Etäpalvelut Keski-Suomen kunnissa

 

Kuntien isännöimät yhteispalvelupisteet paikkaavat valtion harventuneita viranomaispalveluja. Ne on varustettu uudella etäpalvelumahdollisuudella: asiakas voi asioida viranomaisen kanssa videoyhteyden avulla omassa kunnassaan.

Muun muassa TE-toimistot, maistraatti, Kela, Poliisi, oikeusapu ja Verohallinto tarjoavat asiantuntijapalvelujaan myös etäpalveluna. Etäpalvelu säästää aikaa ja vähentää matkustamista tuomalla asiantuntija-avun helposti saavutettavaksi. Palveluun voi varata ajan myös puhelimitse.

Videokeskustelu etäasiantuntijan kanssa on yhtä henkilökohtainen ja luottamuksellinen kuin samassa fyysisessä tilassa tapahtuva tapaaminen. Yhteispalvelupisteessä palveluneuvojat auttavat asiakasta tarvittaessa myös tekniikassa.

Palveluvalikoima erilainen eri kunnissa, sillä kaikissa ei ole tarjolla kaikkia viranomaispalveluja.Keski-Suomessa yhteispalvelupisteitä on 15.

Yhteispalvelupisteiden verkkosivuilla on ajantasainen tieto kunkin maakunnan ja kunnan palvelupisteistä.
www.yhteispalvelu.fi
Myös jokaisen kunnan omilta nettisivuilta saa tietoa siitä, mitä palveluja kunnan yhteispalvelupisteeltä saa.


 

Kehitetään Keski-Suomea yhdessä! Ota yhteyttä!

Kirsi Mukkala

Kirsi Mukkala

Aluekehitysasiantuntija

040 595 0002

kirsi.mukkala[at]keskisuomi.fi