Kansainväliset yhteydet

Edistämme maakunnan hyvinvointia, yritysyhteistyötä ja innovaatiotoimintaa hyödyntämällä kansainvälisiä verkostoja ja jäsenyyksiä.

 

Kansainvälinen verkostotoiminta 

 

Vaikutamme EU-tasolla erityisesti Länsi-Suomen liittojen yhteisen Eurooppa-toimiston (WFEO) kautta. WFEO on jäsenenä Euroopan alueiden tutkimus ja innovaatiot -verkostossa (ERRIN), joka on yksi kanava vaikuttaa maakunnalle keskeisissä teemoissa. Euroopan komission asettaman biotalouspaneelin kautta vaikutamme EU-tason biotalouspolitiikkaan. 

 


Kansainvälinen hankerahoitus 

 

Kansainvälisyys on myös muilta oppimista, mitä toteutamme tuomalla hyviä toimintamalleja Keski-Suomeen. Tässä työssä keskeinen työvälineemme on kansainvälinen hanketoiminta yhdessä kuntien ja alueen muiden toimijoiden kanssa.

 


Alueiden välinen yhteistyö 

 

Olemme maakunnan muiden toimijoiden kanssa aktiivinen toimija kansainvälistymiskeskusteluissa. Tarjoamme alustan maakunnan aktiivisille kv-toimijoille ja näiden väliselle yhteistyölle.

Luottamushenkilömme edustavat Keski-Suomea useissa kansainvälisissä verkostoissa. Työhön he saavat tukea toimistomme asiantuntijoilta.


 

 

Alueiden komitea

 

Euroopan unionin alueiden komitea on neuvoa-antava elin, joka osallistuu EU:n lainsäädäntötyöhön antamalla lausuntoja komission, neuvoston ja parlamentin käsittelemistä asioista. Komitean tavoitteena on muun muassa edistää läheisyysperiaatteen noudattamista. 

Alueiden komiteaan kuuluu 344 jäsentä ja 344 varajäsentä, joiden toimikausi on viisi vuotta. Suomen valtuuskuntaan kuuluu yhdeksän jäsentä ja yhdeksän varajäsentä. Komitean jäsenet ovat alue- tai paikallisvaaleissa valittuja luottamushenkilöitä tai poliittisessa vastuussa vaaleilla valitulle elimelle. Alueiden komitean puheenjohtaja valitaan kahden ja puolen vuoden toimikaudeksi. 

Kuntaliitto toimii alueiden komitean Suomen valtuuskunnan sihteeristönä. Keski-Suomesta ei ole tällä hetkellä edustajaa Alueiden komitean Suomen valtuuskunnassa.

Alueiden komitean toimielimet ovat työvaliokunta, täysistunto ja kuusi valiokuntaa. Täysistunto järjestetään viisi kertaa vuodessa. Siihen osallistuu komitean koko jäsenistö. 


 

Komitean valiokunnat valmistelevat lausuntoluonnoksia ja järjestävät konferensseja omaan toimialaansa kuuluvista aiheista. Valiokuntia ovat:

  • Alueellinen yhteenkuuluvuuspolitiikka -valiokunta (COTER)
  • Talous- ja sosiaalipolitiikka -valiokunta (ECOS)
  • Kansalaisuus, hyvä hallintotapa, institutionaaliset ja ulkoasiat -valiokunta (CIVEX)
  • Luonnonvarat -valiokunta (NAT)
  • Ympäristö, ilmastonmuutos ja energia -valiokunta (ENVE)
  • Koulutus, nuoriso, kulttuuri ja tutkimus -valiokunta (EDUC)

 


 

Heräsikö kysyttävää? Ota yhteyttä!

Pirjo Peräaho

Pirjo Peräaho

aluekehitysjohtaja

040 591 0760

pirjo.peraaho[at]keskisuomi.fi