Luontopohjaiset hiilensidontaratkaisut alueille

Luontopohjaiset hiilensidontaratkaisut alueille -hankkeessa (Nature Based Carbon Offsets, NACAO) etsimme alueille ja kaupungeille sekä kunnille ratkaisuja vaikuttavaan hiilikompensaatioon. Ilmastonmuutos vaatii nopeita toimia. Päästöjen nopean vähentämisen lisäksi tarvitaan toimia, jotka edistävät hiilen sitoutumista. Kompensaatio-keskustelu on lähtenyt hitaasti käyntiin julkisella sektorilla Euroopassa, kehitetyt menetelmät ovat rajoittuneita ja mittaristo näissä on hyvin perinteistä. NACAO-hankkeessa edistetään aluetasolla ymmärrystä vaikuttavasta hiilikompensaatiosta, hakien luontopohjaisia ratkaisuja ja politiikkatoimenpiteitä joiden avulla näitä voidaan kehittää edelleen.  

Hankkeessa etsimme ja jaamme tietoa sekä maa- että vesiekosysteemin hiilikompensaation mahdollisuuksista. Tavoitteena on luonnon säilyttämisen, ennallistamisen ja luonnontilaisten alueiden kehittämisen kautta löytää ratkaisuja hiilensidonnan aitoon lisäämiseen ja näin vaikuttavaan kompensaatioon. Samalla jaetaan kokemuksia hiili-krediittien, paikallisten hiilimarkkinoiden ym. käytöstä. 

Hankkeessa tuotamme materiaalia ja vertaisopimme toisilta alueilta testattuja tapoja hiilikompensaatioon. Oppimaamme hyödyntää myös alueellinen yhteistyöryhmä, jolla on tärkeä rooli tulosten viemisessä käytäntöön. 

Mukana on toimijoita Espanjasta, Italiasta, Puolasta, Ranskasta, Saksasta ja Suomesta. Suomesta hankkeessa on Keski-Suomen liitto.

Hanketta osarahoittaa Interreg Europe -ohjelma (80%). Hankkeen kokonaisbudjetti on 1,43 M€, josta Keski-Suomen liiton osuus on 264 000 euroa.

Lisätietoja hankkeesta

 

Heräsikö kysyttävää? Ota yhteyttä!

Anna-Kaisa Tupala

Anna-Kaisa Tupala

ilmastoasiantuntija

040 730 5719

anna-kaisa.tupala@keskisuomi.fi

Luontopohjaiset hiilensidontaratkaisut alueille