NACAO- vaikuttavaa hiilikompensaatiota alueille ja kunnille

Nature Based Carbon Offsets (NACAO) – hankeessa etsimme alueille ja kaupungeille sekä kunnille ratkaisuja vaikuttavaan hiiilikompensaatioon. 

Ilmastonmuutos vaatii nopeita toimia. Päästöjen nopean vähentämisen lisäksi tarvitaan toimia, jotka edistävät hiilen sitoutumista. Kompensaatio-keskustelu on lähtenyt hitaasti käyntiin julkisella sektorilla Euroopassa, kehitetyt menetelmät ovat rajoittuneita ja mittaristo näissä on hyvin perinteistä. NACAO-hankkeessa edistetään aluetasolla ymmärrystä vaikuttavasta hiilikompensaatiosta, hakien luontopohjaisia ratkaisuja ja politiikkatoimenpiteitä joiden avulla näitä voidaan kehittää edelleen.  

Hankkeessa etsimme ja jaamme tietoa sekä maa- että vesiekosysteemin hiilikompensaation mahdollisuuksista. Tavoitteena on luonnon säilyttämisen, ennallistamisen ja luonnontilaisten alueiden kehittämisen kautta löytää ratkaisuja hiilensidonnan aitoon lisäämiseen ja näin vaikuttavaan kompensaatioon. Samalla jaetaan kokemuksia hiili-krediittien, paikallisten hiilimarkkinoiden ym. käytöstä. 

Hankkeessa me tuotamme materiaalia ja vertaisopimme toisilta alueilta testattuja tapoja hiilikompensaatioon. Oppimaamme hyödyntää myös alueellinen yhteistyöryhmä, jolla on tärkeä rooli tulosten viemisessä käytäntöön. 

Hankkeessa on mukana toimijoita Espanjasta, Italiasta, Puolasta, Ranskasta, Saksasta ja Suomesta. Suomesta hankkeessa on Keski-Suomen liitto. 

Nacao-hanketta osarahoittaa Interreg Europe – ohjelma.  

 

Heräsikö kysyttävää? Ota yhteyttä!

Hannu Koponen

Hannu Koponen

Kehittämispäällikkö

040 595 0009

hannu.koponen[at]keskisuomi.fi

Biotalous, rahoitus, maakunnan yhteistyöryhmän sihteeri