Ennakko: maakuntahallituksen kokous 18.2.

Ajankohtaista Tiedotteet • 11.2.2022 |

Maakuntahallitus käsittelee kokouksessaan Keski-Suomen maakuntakaavan 2040 luonnosta. Keski-Suomen maakuntakaavan 2040 luonnosvaiheen kaava-aineistoon sisältyy kaavakartta ja siihen kuuluvat merkinnät ja määräykset sekä kaavaselostus. Keski-Suomessa maakuntakaavaa päivitetään rullaavan maakuntakaavoituksen periaatteiden mukaisesti. Rullaavassa maakuntakaavoituksessa päivitetään voimassa olevaa maakuntakaavaa kertyneiden muutostarpeiden mukaisesti. Keski-Suomen maakuntakaavassa 2040 muutetaan tai täydennetään kokonaisuutta seudullisesti merkittävän tuulivoiman, liikenteen ja hyvinvoinnin aluerakenteen osalta. Maakuntakaavaa 2040 tarkastellaan osana voimassa olevan maakuntakaavan muodostamaa kokonaisuutta. Esityksenä on, että kaavaluonnos ja sen valmisteluaineisto tulee nähtäville maaliskuun aikana. Luonnos tulee olemaan nähtävillä noin kaksi kuukautta.  

Keski-Suomen liiton vuoden 2021 tilikauden tulos on 111 861 euroa alijäämäinen. Tilinpäätös ja toimintakertomus etenevät maakuntahallituksen kokouksesta kesäkuun maakuntavaltuustoon vahvistettavaksi.  

Maakuntahallitus saa ajankohtaiskatsauksen Keski-Suomen energiakysymyksiin sekä Länsi-Suomen Eurooppa-toimiston (West Finland European Office, WFEO) talous- ja toimintasuunnitelmasta vuodelle 2022. Länsi-Suomen Eurooppa-toimisto on Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pohjanmaan ja Satakunnan maakuntien liittojen yhteinen EU-edunvalvontatoimisto Brysselissä.  

Lisäksi kokouksessa käsitellään kaksi maakuntavaltuustoaloitetta. Kristillisdemokraattien valtuustoryhmän maakuntavaltuustoaloite koskee biokaasun tulevaisuutta liikennepolttoaineena. Vasemmiston valtuustoryhmän valtuustoaloite kannustaa toisen asteen koulutuksen yhteistyöhön.  

Katso kaikki kokouksen keskustelu- ja päätösaiheet esityslistalta    

 

Lisätietoja  

Tahvo Anttila
maakuntahallituksen puheenjohtaja
0500 746 571
tahvoanttila[at]gmail.com 

 Pekka Hokkanen
maakuntajohtaja
040 595 0016
pekka.hokkanen[at]keskisuomi.fi 

 Hanna Reini
hallintopäällikkö
040 596 5993
hanna.reini[at]keskisuomi.fi