Maakuntakaava 2040 luonnosvaiheen aineistot

Tällä sivulla on Keski-Suomen maakuntakaava 2040 luonnosvaiheen aineistoja

Maakuntakaava 2040 luonnosvaiheen aineistoja ja selvityksiä

Kuulutus: Keski-Suomen maakuntakaavan 2040 valmisteluvaihe
Keski-Suomen maakuntakaava 2040 luonnoksen kaavakartta
Keski-Suomen maakuntakaavayhdistelmä (luonnosvaihe)
Keski-Suomen maakuntakaava 2040 kaavaluonnoksen kaavaselostus
Koonti osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (I-OAS) koskevasta palautteesta ja vastineista
Hiljaiset alueet Keski-Suomessa
Keski-Suomen luonnon ja kulttuurin matkailu- ja virkistyskäytön selvitystyö
Maakotkan esiintymisen painopistealueiden tunnistus Keski-Suomessa
Luonnon ekosysteemipalvelut Keski-Suomessa
Maakuntakaavoituksen kehittäminen arvokkaiden luontoalueiden ja metsien hiilivarastojen turvaamiseksi Keski-Suomessa
Maisemaan sidotut muinaisjäännökset
Keski-Suomen tuulivoimapotentiaalin tarkastelu (17.12.2021)
Tuulivoima: Keski-Suomen maiseman ominaispiirteet ja herkkyystarkastelu
Tuulivoima-alueiden näkyvyysalueanalyysit ja alustava maisemavaikutusten arviointi
Tuulivoimatuotantoon soveltuvat alueet suhteessa pohjavesiin (luonnosvaiheen tarkastelu)
Maakuntakaava2040 striimin (29.3.2022) aineisto

Kehitetään Keski-Suomea yhdessä! Ota yhteyttä!

Liisa Bergius

Liisa Bergius

Maakunta-arkkitehti

040 590 2296

liisa.bergius[at]keskisuomi.fi

Maakuntakaavoitus, asutusrakenne ja kulttuuriympäristö

Hanna Kunttu

Hanna Kunttu

Suunnittelujohtaja

040 591 5901

hanna.kunttu[at]keskisuomi.fi

Alueidenkäytön suunnittelu, maakuntakaavoitus, liikennejärjestelmäsuunnittelu ja vaikuttamistyö

Reima Välivaara

Reima Välivaara

Ympäristöpäällikkö

040 595 0918

reima.valivaara[at]keskisuomi.fi

Ympäristö, luonnonsuojelu, ympäristövaikutukset