Ilmastostrategia ja ilmasto-ohjelma

Keski-Suomen ilmastotyötä ohjaa Keski-Suomen strategian hiilineutraaliustavoite ja sen toteuttamiseksi valmisteltu Hiilineutraali Keski-Suomi 2030 -tiekartta. Tältä sivulta löydät tietoa Keski-Suomen vanhemmista strategisista ilmastoasiakirjoista.

Ilmastostrategia 2020

 

Keski-Suomen ilmastostrategia esittää maakuntamme tavoitteet ja toimenpiteet ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen. Tavoitevuotemme ilmastostrategiassa on 2020.

Ilmastostrategiamme on laadittu niin, että jokainen keskisuomalainen kansalainen, kunta, yritys ja yhteisö voi vaikuttaa sen toteutumiseen. Muutoksen ei aina tarvitse olla suuri, pienetkin teot ovat merkityksellisiä.


 

Strategian tavoitteet

 

Liikkuminen

 • Liikenteen päästöt 30 % pienemmät vuoteen 2020 mennessä.
 • Käytä junaa, linja-autoa, kimppakyytejä. Kävele ja pyöräile. Viranomaiset huolehtikoot, että kevyen liikenteen reittejä riittää ja että ne ovat kunnossa.
 • Käytä lähipalveluita. Tuo palvelut asiakkaiden luo – miten mainio keksintö onkaan kirjastoauto! Mitä muuta asiakkaiden luo voisi tuoda? Kehitä ja hyödynnä myös nettipalveluita.
 • Vaihtoehtoisia, ilmastoystävällisiä liikenteen polttonesteitä on olemassa – kysyntä lisää tarjontaa, valitse niitä.

Rakentaminen ja energiaratkaisut

 • Lämmityksen päästöt ovat 30 % ja sähköntuotannon päästöt 20 % pienemmät vuoteen 2020 mennessä.
 • Lisää energianeuvontaa – megawateista negawatteja! Rakenna puusta, se vähentää kasvihuonekaasupäästöjä.
 • Valitse energiatehokas terveellinen asunto. Remontoi kotisi sellaiseksi, että energiaa säästyy, suosi paikallisia osaajia.
 • Valitse turpeen sijasta puuta lämmitykseen ja sähköntuotantoon.

Yritysten ilmastovastuu

 • Keski-Suomen markkinaetu
 • Yritys kertoo asiakkaille omista ilmastoteoistaan. Markkinointi auttaa myös kuluttajaa valitsemaan ilmastoystävällisesti.
 • Yritys pitää ilmastovaikutuksia hankintojensa tärkeänä valintakriteerinä.
 • Energian ja raaka-aineiden tehokas ja tarkoituksenmukainen käyttö hillitsee ilmastonmuutosta ja tuo yritykselle säästöjä.
 • Ilmastonmuutos voi olla myös bisnesmahdollisuus. Uudet ilmastoystävälliset ideat kehiin!

Kestävä maa- ja metsätalous

 • Maatalouden kasvihuonekaasupäästöt ovat 15 % pienemmät vuoteen 2020 mennessä.
 • Keski-Suomi tuottaa puhdasta ja turvallista lähiruokaa ja on kestävän metsätalouden edelläkävijä.
 • Huolehdi luonnosta. Sienestys, marjastus, puhdas ilma ja vesi, retkeily, veneily, hiihto jne. on meidän oikeutemme ja rikkautemme. Keski-Suomen hyvinvoivat metsät sitovat hiiltä ja hillitsevät ilmastonmuutosta.
 • Keskisuomalainen metsä- ja puuosaaminen on vahvuutemme, jaetaan sitä muillekin. Vastuullinen maanviljely ottaa ympäristön huomioon ja sopeutuu ilmastonmuutokseen uusilla viljelymenetelmillä ja -lajeilla.
 • Fiksu ostaa ruokansa läheltä. Myös suurtalouskeittiöt voivat käyttää lähiruokaa esimerkiksi kouluissa, sairaaloissa ja työpaikkaruokaloissa.

Jätteet

 • Jätehuollon kasvihuonekaasupäästöt ovat 30 % pienemmät vuoteen 2020 mennessä.
 • Kierrätä. Ennen tavaran poisheittämistä mieti voisiko joku muu tarvita sitä.
 • Vähennä biojätteen määrää – osta ruokaa vain sen verran, minkä tarvitset.
 • Lajittele – se helpottaa jätteiden hyötykäyttöä. Tee jätteistä energiaa esimerkiksi lisäämällä biokaasun talteenottoa ja hyötykäyttöä.
 • Jaa tietoa ja koulutusta jätteiden määrän vähentämisestä ja jätteiden oikeasta käsittelystä.

Sopeutuminen ja tietoisuus

 • Keskisuomalaisten ilmastotietoisuus lisääntyy koulutuksen, asennekasvatuksen ja tiedotuksen keinoin.
 • Viisas varautuu tiedolla. Tarvitaan tietoa, joka kertoo ilmastonmuutoksesta Keski-Suomen näkökulmasta.
 • Esimerkit kannustavat toimimaan vastuullisesti.
 • Ilmastoasioihin koulutetut eri alojen asiantuntijat vievät tietoa eteenpäin.

 

Ilmasto-ohjelma 2020

Keski-Suomen ilmasto-ohjelma 2030 auttaa yksilöitä, kuntia, yrityksiä ja yhteisöjä rakentamaan Keski-Suomelle ilmastoystävällisempää huomista. Ohjelmamme esittelee ilmastotyön hyviä käytäntöjä energian, liikkumisen, tuotannon ja sopeutumisen teemoissa. Samalla se osoittaa, kuinka jokaisella teolla ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi on merkitystä.

Tavoitteemme Keski-Suomessa on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 40 % vuoden 2005 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Päästövähennyksen lisäksi tavoitteenamme on kasvattaa uusiutuvilla energiantuotantotavoilla tuotetun energian osuutta, mikä tukee sekä kasvihuonekaasujen päästövähennystavoitetta että maakunnan työllisyys- ja elinvoimatavoitteita.

Ilmasto-ohjelmamme laajimpana tavoitteena on kuitenkin levittää ajattelutapaa, jonka mukaan ilmastotyö tarjoaa mahdollisuuksia vahvalle biotalousmaakunnalle. Tämä tavoite mielessä pitäen olemme rakentaneet Keski-Suomen ilmasto-ohjelman teemakohtaisten, pääasiassa keskisuomalaisten hyvien esimerkkien ympärille.

Keski-Suomen ilmasto-ohjelma valmistui vuonna 2018 osana Interreg Itämeren ohjelma rahoitteista Baltic Energy Areas – A Planning Perspective (BEA-APP) -hanketta. Päivitämme ohjelmaa edelleen ja kuka tahansa voi lähettää ilmasto-ohjelman verkkosivujen kautta uusia esimerkkejä julkaistavaksi.

Julkaisu

Keski-Suomen ilmastostrategia 2020
Keski-Suomen ilmasto-ohjelma 2030

Heräsikö kysyttävää? Ota yhteyttä!

Suvi Bayr

Suvi Bayr

Aluekehitysasiantuntija

040 652 3848

suvi.bayr[at]keskisuomi.fi