Laajakaista kaikille -hanke

 

Valtioneuvosto on käynnistänyt hankkeen, jonka tavoitteena on vuoden 2015 loppuun mennessä taata kansalaisille tasa-arvoiset mahdollisuudet liittyä huippunopeaan tietoliikenneyhteyteen riippumatta asuinpaikasta. Tavoitteena on, että 99 % vakituisista asunnoista, yrityksistä ja julkishallinnon organisaatioista on tuolloin enintään kahden kilometrin etäisyydellä molempiin suuntiin vähintään 100 Mbit/s nopeuden tarjoavasta tietoliikenneyhteydestä. Käytännössä tämä vaatimus voidaan toteuttaa vain valokuitutekniikalla. Valokuitukaapelilla päästään yhteysnopeuksiin, joka on huomattavasti nopeampi kuin mihin muut nykyisistä tai suunnitelluista yhteysjärjestelmistä pystyvät. Valokuitukaapeli on teknisenä ratkaisuna useita vuosikymmeniä kestävä eikä vaadi erityistä huoltoa.

Nopeiden yhteyksien turvaaminen myös haja-asutusalueella tarjoaa yhdenvertaiset mahdollisuudet harjoittaa ammattia ja liiketoimintaa asuinpaikasta riippumatta myös taajamien ulkopuolella. Hankkeen merkitys korostuu entisestään, kun nykyiset ADSL-yhteydet muuttuvat langattomiksi operaattorien luopuessa kuparikaapeliverkosta. Tämä tuo lisää käyttäjiä langattomiin verkkoihin, jotka ruuhkautuvat, kun kaista joudutaan jakamaan useampien käyttäjien kesken.

Hankkeen rahoitus jakaantuu valtion, kunnan ja operaattorin kesken. Kuntien maksuosuus on joko 33 %, 22 %, tai 8 % hyväksyttävistä kustannuksista riippuen siitä, mihin maksuluokkaan kunta on luokiteltu. Operaattorin omarahoitusosuus on aina vähintään 34 % ja valtionavustus kattaa loppuosan.

Koska lähtökohtana on tasa-arvoisen liittymismahdollisuuden takaaminen, hankkeessa tuetaan yhteyksien rakentamista alueille, joille niiden ei uskota vuoteen 2015 mennessä rakentuvan markkinavetoisesti. Viestintävirasto onkin määritellyt tukikelpoiset alueet jo hankkeen alkuvaiheessa.


Laajakaista kaikille -hanke

 

Ladattavat dokumentit

Laajakaistahankkeiden toteuttajat Keski-Suomessa

Lisää Laajakaisatatietoa liikenne- ja viestintäministeriöstä

Terveyskulut kuriin ja palvelut kotiin
Mikä on laajakaista-TV?
Laajakaista kotiovelle. Hyödynnä kotitalousvähennys
Laajakaista tuo tasokkaan opetuksen syrjäseuduille
Tukea, turvaa ja virikkeitä ikäihmisille
Maaseudun yrityksille elinvoimaa

Heräsikö kysyttävää? Ota yhteyttä!