Maakuntaohjelma

Maakuntaohjelman tavoitteena on Keski-Suomen hyvinvoinnin, talouden ja kilpailukyvyn vahvistaminen. Se on yhteinen tahdonilmaus Keski-Suomen kehittämisen keskeisistä valinnoista ja toimenpiteistä.

Keski-Suomen maakuntaohjelman 2018 – 2021 strategiset kärjet ovat biotalous, digitalous, osaamistalous, hyvinvointitalous ja matkailu. Näissä ja näiden välisillä yhdyspinnoilla syntyy merkittävä osa kasvustamme. 

Maakuntaohjelmamme tavoitteita vuoteen 2021 mennessä on:

  • 10 000 uutta yksityisen sektorin työpaikkaa
  • 2 000 uutta yritystä
  • 2 miljardia euroa lisää vientituloja 

Lisäksi haluamme nostaa yksityisen sektorin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) panostusten osuuden 60 %:iin vuoteen 2014 verrattuna.

Maakuntaohjelma perustuu Keski-Suomen vahvuuksiin, joilla saavutamme kilpailuetua ja joilla erottaudumme.

Maakuntaohjelmaa tehtiin laajassa yhteistyössä ja kumppanuudessa. Samalla tavoin haluamme, että sen toimeenpanoa ja toteutusta, keskisuomalaista aluekehittämistä, tehdään yhdessä. Toteutamme ohjelmaa keskisuomalaisten yritysten, viranomaisten, koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden, järjestöjen, rahoittajien, median ja kaikkien maakunnan kehityksestä kiinnostuneiden keskisuomalaisten kanssa.

Maakuntaohjelma perustuu lakiin ja asetukseen alueiden kehittämisestä, maakuntasuunnitelmaan ja valtakunnallisiin aluekehittämistavoitteisiin.

Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista

Valtioneuvoston asetus
alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista


Keski-Suomen maakuntavaltuusto hyväksyi vuosien 2018 – 2021 maakuntaohjelman 1.12.2017.


 

Ladattavat dokumentit

Maakuntaohjelma 2018 - 2021
Ympäristöselostus
Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Heräsikö kysyttävää? Ota yhteyttä!

Pirjo Peräaho

Pirjo Peräaho

Aluekehitysjohtaja

040 591 0760

pirjo.peraaho[at]keskisuomi.fi