Laajakaista kaikille -hanke

LVM:n tiedote:

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on saanut yhteydenottoja valmistelussa olevaan uuteen laajakaistatukihankkeeseen liittyen.

Hallitus on 12.11.2020 antanut eduskunnalle esityksen laiksi laajakaistarakentamisen tuesta (HE 221/2020 vp), jonka mukaisesti nopean laajakaistan rakentamista tuettaisiin jälleen vuodesta 2021 alkaen.  Laki on esityksen mukaan tarkoitettu tulevan voimaan 1.1.2021. Lakiesitystä ei kuitenkaan ole vielä hyväksytty ja esityksen käsittely eduskunnassa on kesken. Kun laki on hyväksytty, Traficom tulee tiedottamaan tarkemmin uuteen tukiohjelmaan liittyen.

Liikenne- ja viestintäministeriön 12.11.2020 julkaisema tiedote hallituksen esitykseen liittyen on luettavissa täällä: https://www.lvm.fi/-/hallitus-esittaa-tuen-jatkamista-huippunopeiden-laajakaistayhteyksien-rakentamista-varten-1241716

_________________________________________________________________

Valtioneuvoston laajakaista kaikille -hanke ja sen jatkohanke nopea laajakaista,  pyrkivät takaamaan kansalaisille tasa-arvoiset mahdollisuudet liittyä huippunopeaan tietoliikenneyhteyteen riippumatta asuinpaikasta.

Laajakaista kaikille -hankkeen tavoitteena oli, että 99 % vakituisista asunnoista, yrityksistä ja julkishallinnon organisaatioista olisi vuoteen 2015 mennessä enintään kahden kilometrin etäisyydellä molempiin suuntiin vähintään 100 Mbit/s nopeuden tarjoavasta tietoliikenneyhteydestä. Hankkeen rahoitus jakautui valtion, kuntien ja operaattorin kesken.

Laajakaistarakentamiseen on myönnetty valtiontukea vuodesta 2010 alkaen. Edellisen Nopea laajakaista -tukiohjelman hakuaika päättyi vuonna 2018, mutta tukien maksaminen jatkuu arviolta vuoteen 2021 asti.

Tukea myönnetään laajakaistarakentamiseen sellaisille alueille, joille ei ole tulossa kaupallista laajakaistaa ennen vuotta 2025. Julkisen talouden suunnitelman mukaan valtakunnallisen laajakaistahankkeen toteuttamiseen varataan 5 miljoonaa euroa vuodelle 2021.

 

Laajakaista kaikille -hanke

 

LAAJAKAISTA KUULUU KAIKILLE

 

Jos yhteydet ovat huonot, niin kannattaa olla aktiivinen. Esimerkiksi maaseuturahasto tukee kyläverkkohankkeita ja jotkut operaattorit rakentavat myös markkinaehtoisesti – jos kysyntä on riittävää.

Lisätietoja:

https://www.maaseutu.fi/maaseutuverkosto/teemat/laajakaista

 

https://www.lvm.fi/-/laajakaistatuen-jatkoa-valmistellaan-1030015

 

Maaseudun INFRA -verkoston tilaamassa maaseudun valokuituinvestoinnit selvityksessä, käsitellään maaseudun valokuituverkkojen tilannetta sekä valokuitui nvestointien toteutusmalleja ja rahoitusta. Lisäksi selvityksessä arvioidaan valokuituinvestointien paikallisia ja alueellisia sosioekonomisia vaikutuksia. Selvityksen tavoitteena on kuvata onnistuneita ja siten laajemmin hyödynnettäviksi ja edelleen kehitettäviksi soveltuvia malleja valokuiturakentamisen edistämiseksi Suomessa ja erityisesti maaseudulla. Selvityksen toteutti alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatia, Itä-Suomen yliopisto, Karjalan tutkimuslaitos.

Keski-Suomi on yksi Suomen johtavista ICT-maakunnista. Maakunnassamme on hyödynnetty ICT:n mahdollisuudet tehokkaalla, turvallisella ja kestävällä tavalla. ICT-strategian ohjausryhmä totesi 27.10.2016 kokouksessa, että strategian päivitykselle on tarvetta, mutta päätti siirtää päivitystä tulevaisuuteen kansallisen valmistelun päättymisen ja maakuntauudistuksen epäonnistumisen vuoksi.

 

Huippunopeiden verkkojen rakentamista tuetaan 5 miljoonalla eurolla – jatkossa myös vapaa-ajan asunnot tuen piiriin

 

Uusi laki laajakaistarakentamisen tuesta on tullut voimaan 1.1.2021. Aiheeseen liittyvän tiedotteemme löydätte Liikenne- ja viestintäviraston nettisivuilta:

https://www.traficom.fi/fi/ajankohtaista/huippunopeiden-verkkojen-rakentamista-tuetaan-5-miljoonalla-eurolla-jatkossa-myos

 

Uuteen laajakaistatukiohjelmaan on varattu viisi miljoonaa euroa huippunopeiden laajakaistaverkkojen rakentamiseen.

Tukea suunnataan alueille, joille ei ole tulossa kaupallisesti nopeaa laajakaistaa ennen vuotta 2025. Liikenne- ja viestintävirasto

Traficom alkaa myöntää tukea 1.1.2021 alkaen.

 

Tuen myöntämisen edellytyksiin on uuden lain myötä tullut muutoksia. Tuen piiriin kuuluvat aiemmasta poiketen myös vapaa-ajan

asunnot vakituisten asuntojen ja yritysten sekä julkishallinnon toimipaikkojen lisäksi. Tukikelpoisten laajakaistayhteyksien vaatimukset

ovat teknologianeutraaleja eli ne on mahdollista toteuttaa joko kiinteällä tai langattomalla (FWA, Fixed Wireless Access) teknologialla.

Tukea voidaan myöntää sellaisten nopeiden laajakaistayhteyksien rakentamiseen, jotka täyttävät valtioneuvoston asetuksella määritettävät

vähimmäisnopeudet ja jotka pystyvät tarjoamaan edistyksellisen ja tasalaatuisen yhteyden myös tavanomaisissa ruuhka-aikaolosuhteissa.

 

Maaseudun valokuituinvestoinnit -raportti on nyt julkaistu!

https://shop.kuntaliitto.fi/product_details.php?p=3652

 


 

 

Ladattavat dokumentit

Laajakaistahankkeiden toteuttajat Keski-Suomessa

Heräsikö kysyttävää? Ota yhteyttä!