Digituki -hanke

Digituki-hanke 

Digituki-hanke koordinoi alueellista digituen yhteistyöverkostoa. Sen tehtäviä ovat digitukitoimijoista koostuvan verkoston toiminnan ohjaaminen, digituen tunnettuuden lisääminen sekä tuen saatavuuden kehittäminen. Hanke toimii osana valtakunnallista digitukiverkostoa, jonka työtä koordinoi Digi- ja väestötietovirasto. 

Digituella tarkoitetaan opastamista sähköisten palveluiden, internetin ja laitteiden käyttämisessä. Digitukea voivat antaa eri toimijat: viranomaiset, yritykset ja vapaaehtoiset. 

Toimijoilla on eri rooleja digituen antamisessa: viranomaisilla on velvollisuus opastaa omien digitaalisten palveluiden käyttämisessä, ja esimerkiksi kirjastot, kansalaisopistot ja vapaaehtoiset digiopastajat voivat opastaa yleisesti laitteiden ja internetin käyttämisessä. 

Keski-Suomen digituki-hanke tukee maakunnan digituen toimijoita kehittämään digitukea ja siitä viestintää. 

 

Digituki-hankkeen nykyinen rahoituskausi on 1.11.2020-31.10.2021. Digitukea kehitetään valtakunnallisesti: hanketta rahoittaa valtionvarainministeriö ja digituen valtakunnallisena koordinoijana ja kehittäjänä toimii Digi- ja väestötietovirasto. Kehittämistyötä tehdään yhdessä 14 maakunnan kesken. Valtiovarainministeriö rahoittaa digitukea maakunnissa. Digi- ja väestötietovirasto tukee maakuntien liittojen kokoamien digitukiverkostojen toimintaa ja toimii digituen puolestapuhujana. 

 

Digituen alueellisen koordinoinnin valtakunnalliset tavoitteet ovat: 

  • Alueella on aktiivinen digituen verkosto, joka vahvistaa asukkaiden mahdollisuutta saada digitukea ja asioida digikanavassa​. 
  • Alueen ajantasainen tilannekuva tukee digituen kehitystä​. 
  • Digituen tarjonta kehittyy alueellisesti kattavaksi ja vastaa tarpeeseen​. 
  • Vahva viestintä digituesta ja digitaitojen merkityksestä varmistaa, että asiakas saa ja löytää tarvitsemansa tuen 

 

Julkiset palvelut sähköistyvät ja uusia asiointitapoja syntyy teknologian nopean kehityksen myötä. Digituki on sähköisen asioinnin, palveluiden ja älylaitteiden käytön tukea. Kansalaisille suunnatun digituen tavoitteena on auttaa asiakasta ja kansalaista itsenäiseen ja turvalliseen älylaitteiden käyttöön ja sähköiseen asiointiin. 

Digituen eri muotoja ovat etätuki (esimerkiksi chat-, puhelin- tai videotuki), lähituki (esimerkiksi asiointipisteet, vertaistuki, kotiin vietävä tuki) ja koulutukset (esimerkiksi verkkokoulutukset, kansalaisopistot, kurssit). 

Ota yhteyttä 

Keski-Suomen Digituki-hanke, projektipäällikkö 

Heidi Kervinen 

+358 40 6124994 

heidi.kervinen(at)keskisuomi.fi 

Keski-Suomen Liitto 

Lutakonaukio 7, 40100 Jyväskylä 

 

Heräsikö kysyttävää? Ota yhteyttä!

Heidi Kervinen

Heidi Kervinen

Digituki-projektipäällikkö

0406124994

heidi.kervinen[at]keskisuomi.fi