EAKR – Euroopan aluekehitysrahasto

Euroopan aluekehitysrahastossa (EAKR) painottuvat innovaatioiden, liiketoimintapotentiaalin, digitaalisuuden ja hiilineutraaliuden edistäminen.

Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) myönnetään rahoitusta julkisille ja yksityisille elimille kaikkialla EU:ssa taloudellisten, sosiaalisten ja alueellisten erojen vähentämiseksi. Rahastosta tuetaan investointeja erityisten kansallisten tai alueellisten ohjelmien kautta. Keski-Suomen liiton kautta tuemme julkisia organisaatioita.

Vuosina 2021–2027 rahaston avulla voidaan tehdä kehitystyötä, jotta Eurooppa ja sen alueet olisivat jatkossa

  • kilpailukykyisempiä ja älykkäämpiä innovoinnin, digitalisoinnin ja digitaalisen yhteenliitettävyyden ansiosta
  • vihreämpiä, vähähiilisiä ja selviytymiskykyisiä
  • yhteenliitetympiä lisäämällä liikkumismahdollisuuksia
  • sosiaalisempia, tukemalla tuloksellista ja osallistavaa työllisyyttä, koulutusta, osaamista, sosiaalista osallisuutta sekä terveydenhuollon yhdenvertaista saatavuutta ja vahvistamalla kulttuurin ja kestävän matkailun merkitystä
  • lähempänä ihmisiä, tukemalla paikallisjohtoista kehitystä ja kestävää kaupunkikehitystä koko EU:ssa.

Uuden ohjelmakauden ensimmäinen EAKR-rahoitushakumme sulkeutui 19.8.2022. 2. EAKR-hakukierroksemme on 1.8.–2.10.2023. 

 


Ajankohtaista

Keski-Suomen liiton 2. EAKR-haku avautui

Avasimme 1.8.2023 toisen uuden ohjelmakauden EAKR-rahoitushaun Keski-Suomessa. Haku on suunnattu TKI-toiminnan ja hiilineutraaliuden hankkeille, ja se on auki 2.10.2023 kello 23.59 asti.

Erityisesti haemme hankkeita, jotka edistävät siirtymistä kohti hiilineutraalia maakuntaa. 

Tarkemmat tiedot auki olevasta hausta voi lukea hakuilmoituksesta EURA 2021 -järjestelmästä

Hakuilmoitus EURA 2021 -järjestelmässä EURA 2021 -järjestelmään

 

 

Jäikö kysyttävää? Ota yhteyttä!

Hilkka Laine

Hilkka Laine

Rahoituspäällikkö

040 595 0014

hilkka.laine[at]keskisuomi.fi

Ohjelmatyö, hankerahoitus, maaseudun kehittäminen