Keski-Suomen biokaasuekosysteemi

 

Keski-Suomeen on hyvää vauhtia rakentumassa monipuolinen ja toimiva biokaasuekosysteemi. Työtä sen eteen tehtiin Sitran ja Keski-Suomen liiton Keski-Suomen biokaasuekosysteemi -hankkeessa 1.4.-31.10.2016.

Hankkeessa konkretisoitiin Sitran selvityksen tavoitteita aluelähtöisesti ja annettiin samalla muille Suomen alueille esimerkkejä siitä, kuinka biokaasuliiketoimintaa voi edistää.

Työ pohjautui aikaisempaan tietopohjaan, kuten Sitran biokaasuliiketoimintaekosysteemejä ja niiden mahdollisuuksia kuvaavaan selvitykseen, Biokaasu Keski-Suomessa 2015 -julkaisuun ja Jyväskylän kaupungin resurssiviisaustyöhön.


 

 

Hankkeen loppuraportit

Biokaasun energia- ja teollisuuskäyttö
Maaseutumaisen alueen biokaasun tuotannon ja käytön tiekartta
Biokaasun liikennekäyttö

 

 

Sitra julkisti syyskuussa 2016 Suomen kiertotaloustiekartan.

 

“Keski-Suomesta liikennebiokaasun mallimaakunta” on yhtenä pilottina liikkumisen ja logistiikan alla. Yhteistyötä toimijoiden kesken tarvitaan, jotta tähän tavoitteeseen päästään.


 

 

Heräsikö kysyttävää? Ota yhteyttä!