Baltic Climate

 

Toteutimme BalticClimate -hankkeen EU:n Itämeren ohjelman (2007-2012) rahoittamana vuosina 2009 – 2011 ja sen kokonaisbudjetti oli yli 4 miljoonaa euroa. Hankkeemme tavoitteena oli sisällyttää ilmastonmuutoksen hillitseminen ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen osaksi aluekehittämistä ja alueiden käyttöä.

Hankkeessa jalostimme tietoa ilmastonmuutoksesta käyttökelpoiseen ja ymmärrettävään muotoon eri kohderyhmien tarpeisiin. Etsimme muun muassa ilmastonmuutokseen sopeutuvia elinkeinoelämän palveluja ja tuotteita. Hankkeen lopputuotteena valmistui kuntien ilmastotyötä tukeva BalticClimate -työkalu sekä yhtenä hankkeen päätuotteista Keski-Suomen ilmastostrategia 2020.

Keski-Suomen ilmastostrategia 2020


Hankkeemme pääpainopisteenä oli Keski-Suomessa liikenne ja asuminen, sekä elinkeinoelämän ja yritysten mahdollisuudet sopeutua ja toisaalta hyötyä ilmastonmuutoksesta. Kohderyhmiämme olivat aluesuunnittelijat ja -kehittäjät, kaavoittajat, kunnallistekniikan asiantuntijat, päätöksentekijät ja luottamushenkilöt sekä yritykset ja muut elinkeinoelämän edustajat.

Hankkeemme toteutukseen osallistuivat myös Jyväskylän seudun kehitysyhtiö Jykes Oy sekä Keski-Suomen ELY-keskus. Lisäksi liitännäispartnereina toimivat Keski-Suomen kunnista Jämsä, Muurame, Jyväskylä, Laukaa, Uurainen sekä Äänekoski. Muut partnerit olivat kuntia, kaupunkeja, alueviranomaisia sekä ilmastonmuutoksen ja kestävän kehityksen asiantuntijoita Suomesta, Saksasta, Ruotsista, Latviasta, Virosta, Liettuasta ja Puolasta. Kaikkiaan hankkeessa oli mukana 23 partneria sekä tarkkailijajäsenenä Venäjän Pskovin alue. Pääpartnerina toimi saksalainen tutkimuslaitos Academy for Spatial Research and Planning (ARL).


 

 

 

Hankkeen loppuraportit

 

  1. Report on Climate Change Perceptions in the Baltic Sea Region
  2. Supporting Material for Impacts and Vulnerability Asssessments
  3. Experiences in Climate Change Impact and Vulnerability Assessments
  4. Experiences within Implementation Cases in BalticClimate Target Areas
  5. Guideline on Sustainable Planning under Climate Change
  6. Report on Climate SWOT for the Business Sector

 

Julkaisut

Keski-Suomi ja ilmastonmuutos
Paikallisjunaliikenteen toimintaedellytykset ja vaikutukset Keski-Suomessa 2010-2030
Linja-autoliikenteen laatukäytäväselvitys
Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt Ekotaajama-hankkeen vireillä olevista kaavakohteista
Pienen ja keskisuuren tuulivoiman mahdollisuudet Keski-Suomessa

Heräsikö kysyttävää? Ota yhteyttä!