FEDARENE

 

FEDARENE on Euroopan alueellisten ja paikallisten toimijoiden verkosto, joka toteuttaa ja koordinoi alueellisia energia- ja ympäristötoimia sekä antaa sisältöä maakuntien energia- ja ympäristöpolitiikalle.

Järjestön jäseniä ovat alueelliset ja paikalliset energiatoimistot, osavaltioiden ja maakuntien energia- ja ympäristöasioita hoitavat ministeriöt ja vastaavat hallintoviranomaiset.

FEDARENE on voittoa tavoittelematon organisaatio, joka on perustettu vuonna 1990 kuuden eurooppalaisen alueen toimesta. Jäseniä on nyt 17 EU-maasta. Mukana on 48 maakuntaa sekä joitakin muita energia-alaan liittyviä yhteisöjä, kuten energian säästöön ja rationaaliseen käyttöön liittyviä voittoa tavoittelemattomia organisaatioita.


FEDARENEn tavoitteet ja tehtävät:

  • olla aloitteentekijä
  • olla yhteistyön ja kokemustenvaihdon edistämisareena
  • olla informaatio- ja neuvontakeskus
  • luoda puitteita alueidenväliselle yhteistyölle ja siten kannustaa kokemusten vaihtoon sekä tiedon ja teknologian siirtoon
  • vaikuttaa Euroopan instituutioihin alueellisten ja paikallisten yhteisöjen puolesta olennaisissa energia- ja ympäristöasioissa
  • tuoda esille alueellinen näkökulma niissä keskusteluissa, jotka koskevat energiaa ja ympäristöä asettamalla erityinen paino (energian) kysyntään ja paikalliseen tarjontaan ja kestävän kehityksen edistämiseen
  • auttaa alueita kehittämään valmiuttaan ja auttaa niitä perustamaan energia- ja/tai ympäristöorganisaatioita.