Natura-kuuleminen

Keski-Suomen liitossa on vireillä Keski-Suomen maakuntakaavan 2040 laadinta, jonka yhteydessä on laadittu luonnonsuojelulain 65 §:n edellyttämä Natura-arviointi.

Ilmoitus yleistiedoksiannosta

Asia

Lausuntopyyntö Keski-Suomen maakuntakaavan 2040 Natura-arvioinnista seuraavien Natura 2000 -verkoston kohteisiin sisältyvien kiinteistöjen haltijoille:

 • Multarinmeri-Harjuntakanen-Riitasuo (FI0900065), Pihtipudas
 • Seläntauksen suot (FI0900057), Pihtipudas ja Kinnula
 • Saarisuo-Valleussuo-Löytösuo-Hirvilampi (FI0900043), Kyyjärvi
 • Haukisuo-Härkäsuo-Kukkoneva (FI0900093), Karstula ja Soini
 • Kulhanvuoren alue (FI0900112), Saarijärvi ja Multia
 • Suurisuo-Sepänsuo-Paanasenneva-Teerineva (FI0900058, SAC ja SPA), Pihtipudas
 • Peuralamminneva (FI0900031, SAC ja SPA), Kyyjärvi
 • Pohjoisneva (FI0800012), Alajärvi, Kyyjärvi ja Perho
 • Aittosuo-Leppäsuo-Uitusharju (FI0900005), Karstula ja Saarijärvi
 • Salamajärvi (FI1001013) ja sen osa Heikinjärvenneva (FI1001014) Kinnula, Kivijärvi ja Perho
 • Maaherransuo (FI08000036), Ähtäri
 • Pyhä-Häkin alue (FI0900069, SAC ja SPA) Saarijärvi ja Kannonkoski
 • Pyhäjärvi (FI0900027, SAC ja SPA), Saarijärvi, Äänekoski
 • Makkaran niityn alue (FI0900056, SAC), Pihtipudas
 • Kivijärvi (FI0900090, SAC ja SPA) Kivijärvi, Kinnula ja Kannonkoski

Keski-Suomen liitossa on vireillä Keski-Suomen maakuntakaavan 2040 laadinta, jonka yhteydessä on laadittu luonnonsuojelulain 65 §:n edellyttämä Natura-arviointi.

Keski-Suomen liitto varaa edellä mainittuihin Natura 2000 -verkoston kohteisiin sisältyvien kiinteistöjen haltijoille tilaisuuden antaa lausunto Natura-arvioinnista luonnonsuojelulain 65 §:n 2 momentin mukaisesti.

Lausunto tulee toimittaa Keski-Suomen liittoon viivytyksettä ja viimeistään 30.9.2023 ensisijaisesti sähköpostitse kirjaamo@keskisuomi.fi tai kirjallisesti Lutakonaukio 7, 40100 Jyväskylä. Lausunnon antamatta jättäminen ei estä asian käsittelyä.

Tiedoksianto

Ilmoitus Keski-Suomen maakuntakaavan 2040 Natura-arviointia koskevan lausuntopyynnön yleistiedoksiannosta on julkaistu Keski-Suomen liiton verkkosivuilla 24.3.2023. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisajankohdasta.

Ilmoitus yleistiedoksiannosta on lisäksi julkaistu seuraavissa sanomalehdissä: Keskisuomalainen 29.3., Viispiikkinen 30.3., Sisä-Suomen lehti 28.3., Sampo-lehti 30.3., Suur-Keuruu 31.3.

Nähtävillä pito

Keski-Suomen maakuntakaavan 2040 Natura-arviointi (julkinen osuus) pidetään nähtävillä Keski-Suomen liiton verkkosivuilla: keskisuomi.fi/naturakuuleminen 30.9.2023 saakka. Lisäksi arviointi on pyydettäessä nähtävillä Keski-Suomen liiton toimistolla.

Arviointiin on 12.5.2023 korjattu Hanhinevan tuulivoima-alueen osalta taulukkoa 6 sekä liitteitä 1 c ja 1 d.

Keski-Suomen maakuntakaavan 2040 Natura-arvioinnin muutakin kuin julkista sisältöä koskeva tietopyyntö tulee toimittaa Keski-Suomen liiton kirjaamoon (kirjaamo@keskisuomi.fi, Lutakonaukio 7, 40100 Jyväskylä).

Natura-arviointi dokumentit

Keski-Suomen maakuntakaavaluonnos 2040 Natura-arviointi. 12.5.2023 korjattu Hanhinevan tuulivoima-alueen osalta taulukko 6 sekä liitteet 1 c ja 1 d.
Maakuntakaavan päivityksen vaikutukset Natura 2000 -verkostoon – Natura-arvioinnin tarveharkinta

Lisätietoa

Reima Välivaara

Reima Välivaara

Ympäristöpäällikkö

040 595 0918

reima.valivaara[at]keskisuomi.fi

Ympäristö, luonnonsuojelu, ympäristövaikutukset

Hanna Kunttu

Hanna Kunttu

Suunnittelujohtaja

040 591 5901

hanna.kunttu[at]keskisuomi.fi

Alueidenkäytön suunnittelu, maakuntakaavoitus, liikennejärjestelmäsuunnittelu ja vaikuttamistyö

Liisa Bergius

Liisa Bergius

Maakunta-arkkitehti

040 590 2296

liisa.bergius[at]keskisuomi.fi

Maakuntakaavoitus, asutusrakenne ja kulttuuriympäristö

Valtteri Paakki

Valtteri Paakki

Maakuntasuunnittelija

040 525 6059

valtteri.paakki[at]keskisuomi.fi

Maakuntakaavan suunnittelu, osaamisen ennakointi, hankerahoituksen tehtävät