Ajankohtaista

@keskisuomenliit

Eri näkökulmien huomiointi luo oikeudenmukaisuutta kestävän liikenteen murrokseen.
Lue @keskisuomenliit harjoittelija Saima Tossavaisen blogi: http://keskisuomi.info/ilmasto2030/eri-nakokulmien-huomiointi-luo-oikeudenmukaisuutta-kestavan-liikenteen-murrokseen/

#keskisuomi #kasvunmaakunta #hiilineutraali

#keskisuomi maakuntahallitus kokoontuu perjantaina 23.10. Kokouksessa maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle vuoden 2021 talousarvion ja talous- ja toimintasuunnitelman 2021-2023 hyväksymistä.
#kasvunmaakunta

Lue lisää:
https://keskisuomi.fi/ennakko-keski-suomen-maakuntahallitus-kokoontuu-perjantaina-23-10

Today is the #WorldFoodDay 🍽

We want to thank all the #FoodHeroes in @EPliitto @pliitto @keskisuomenliit #satakunnasta for producing the clean and nourishing food we eat 👩🏽‍🌾👨🏽‍🌾💚

Are you a food hero too?🦸‍♀️See the 5 tips on how to become one yourself:

https://www.youtube.com/watch?v=toTCMMy5O18&feature=youtu.be

Olemme laatimassa alueellista suun­ni­tel­maa Kes­ki-Suo­men oi­keu­den­mu­kais­ta siir­ty­mää var­ten, siinä tar­kas­te­lem­me #hiilineutraali yh­teis­kun­taan siir­ty­mi­sen vai­ku­tuk­sia Keski-Suomessa. #keskisuomi #kasvunmaakunta #jtf

https://keskisuomi.fi/elinvoima-ja-kehittaminen/strategia/oikeudenmukainen-siirtyma

Tapahtumien merkitys korona-aikana on korostunut. Lue @keskisuomenliit viestintäpäällikön blogi #korona #kasvunmaakunta #keskisuomi #tapahtumateollisuus

https://keskisuomi.fi/tapahtumat-tuottavat-yhteisollisyytta-ja-hyvinvointia-alueelle

Keski-Suomen talous selvisi koronan ensivaiheesta hieman koko maata paremmin.
#keskisuomi #korona #talous

Keski-Suomen Aikajana 4/2020 on liitteineen luettavissa:
https://keskisuomi.fi/keski-suomen-talous-selvisi-koronan-ensivaiheesta-hieman-koko-maata-paremmin/

Lataa lisää

Kehitetään Keski-Suomea yhdessä! Ota yhteyttä!